Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för socialt arbete söker nu en vikarierande universitetslektor i socialt arbete. Anställningen är på heltid med tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är undervisning och forskning i socialt arbete. Undervisningen omfattar alla nivåer inom ämnesområdet. Detta innebär undervisning på socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, institutionens magister- och masterprogram samt vidareutbildning av yrkesverksamma socionomer, samt fristående kurser och annan utbildning institutionen bedriver. I undervisningen ingår handledning på alla dessa nivåer och i undervisning ingår kursansvar och kursadministration. 

I arbetsuppgifterna ingår även att följa utvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet.

En viktig aspekt i all undervisning vid institutionen för socialt arbete är dess vetenskapliga anknytning till ämnet socialt arbete. I arbetsuppgifterna ingår därför att, i samverkan med institutionens forskare och doktorander medverka i utvecklingen av institutionens forskning.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen och Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagd doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Behörigheten avser doktorsexamen i socialt arbete, eller motsvarande, med relevant fördjupning mot ämnesområdet socialt arbete.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunderna

Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Särskild vikt ska fästas vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet. Vid en avvägning mellan dessa bedömningsgrunder ska den pedagogiska skickligheten tillmätas större vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten ska särskild vikt fästas vid dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av undervisning inom ämnesområdet socialt arbete. Stor vikt fästs vid erfarenhet av kursansvar och kursadministration. 

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten ska särskild vikt fästas vid visad förmåga att genomföra och publicera forskning av hög kvalitet med relevans för socialt arbete samt förmåga att bidra till forskningsutvecklingen inom ämnesområdet socialt arbete. Bedömningen av den vetenskapliga skickligheten baseras på en samlad bedömning av bredd, djup och originalitet i forskningen samt produktivitet. Med bredd, djup och originalitet menas forskningsproblem, metoder och resultat som är nya i relation till tidigare forskning. Med produktivitet avses här internationell publicering i vetenskapliga tidskrifter med god kvalitet samt att attrahera forskningsmedel. 

Vid bedömning av övriga bedömningsgrunder ska stor vikt fästas vid dokumenterad yrkeserfarenhet från professionellt socialt arbete, socionomexamen är meriterande. Stor vikt är också dokumenterad erfarenhet av att samverka med det omgivande samhället och erfarenhet av att informera om forskning och utvecklingsarbete. 

Särskild vikt kommer att läggas vid att sökanden ska kunna utföra pedagogiska och administrativa arbetsuppgifter som förutsätter god förståelse och bruk av svenska språket eftersom undervisning bedrivs på svenska.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Ansökan

Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar här

Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Välkommen med din ansökan!

Om oss
Institutionen för socialt arbete är expansiv och har för närvarande ca 80 anställda. Institutionen svarar för utbildning inom socionomprogrammet, hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet, magister- och masterprogram i socialt arbete samt ett stort antal fristående kurser och uppdragsutbildningar. Vidare medverkar vi i andra utbildningsprogram som exempelvis polisutbildningen. Närmare information om vår verksamhet finns här.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-446-24
Kontakt
  • Petra Ahnlund, 090-7865278
  • Urban Markström, 090-7865446
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-08
Sista ansökningsdag 2024-04-29

Tillbaka till lediga jobb