Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) bjuder in sökande till en doktorandanställning fokuserad på utvecklingen av en färdplan för blå koldioxidpolitik i Sydostasien. Kandidaten kommer även att vara knuten till Umeå Marina Forskningscentrum och Institutionen för statsvetenskap. Anställningens startdatum är i augusti 2024 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är tisdagen den 30 april kl. 23:59.

Projektbeskrivning
Fattigdom och klimatförändringar är oupplösligt förbundna, så de måste hanteras tillsammans. Naturbaserade lösningar skulle kunna uppnå detta, och blått kol – lagring av kol i kustnära ekosystem som mangroveskogar – är en favoritkandidat på grund av dess omfattande fördelar som inkomstdiversifiering, förbättrad ekosystemhälsa och spridningseffekter för andra ekonomier som till exempel fiske. De minst utvecklade länderna (LDC) har störst potential för nytta på grund av deras betydande ekosystem av blått kol, kapacitet för omfattande återställande av blått kol och starka ambitioner för hållbar utveckling. Men politiken för blått kol (i minst utvecklade länder och mer allmänt) hindras fortfarande av en otillräcklig naturvetenskaplig bas, tveksamhet i samhället och långsam politisk mobilisering. Detta doktorandprojekt kommer att ta itu med dessa kunskapsluckor för att definiera potentialen för, och vägen till implementering av, blå koldioxidpolitik i Sydostasien, med särskilt fokus på Kambodja och Vietnam. Doktoranden kommer att integrera kvantitativa och kvalitativa data, såsom habitatfördelningar, prognoser för klimatförändringar, deltagande 3-dimensionell modellering, betalningsvillighetsundersökningar och policyanalyser. Det förväntas att doktoranden kommer att genomföra betydande perioder av fältarbete i Kambodja och Vietnam (och kanske sydöstra Asien mer allmänt) under forskarutbildningen

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i miljövetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för miljövetenskap relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med miljöinriktning om minst 15 högskolepoäng.

Kandidaten ska vara kreativ och kunna ta egna initiativ. Kandidaten är självständig, har social kompetens och samarbetsförmåga. Det förväntas att kandidaten utvecklar självständighet och bygger upp nätverkskontakter under utbildningen.

Viktiga kriterier är:

 • Relevant bakgrund inom miljövetenskap (samhällsvetenskap), miljöpolitik eller liknande utbildning
 • Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift

Meriterande kriterier är:

 • God kunskap om naturbaserade lösningar, policyanalys och/eller samhällsengagemang
 • Behärskning av de kambodjanska och/eller vietnamesiska språken (eller en önskan att lära sig).
 • En önskan att utveckla färdigheter som en interdisciplinär forskare med blandade metoder, som integrerar kvantitativa och kvalitativa data för att hantera miljömässiga hållbarhetsutmaningar.

Ansökan
Ansökan ska skickas in via vårt e-rekryteringssystem senast tisdagen den 30 april kl. 23:59. Alla dokument ska vara i PDF-format. Ansökan ska skrivas på engelska (helst) eller svenska.

Ansökan ska innehålla:

 • Följebrev: sammanfattar dina kvalifikationer, dina forskningsintressen och dina motiv för att söka (max 2 sidor)
 • En meritförteckning (CV) med akademiska meriter och publikationslista
 • Elektronisk kopia av examensarbetet
 • Examensbetyg, examensbevis och annan dokumentation som styrker den sökandes kvalifikationer för tjänsten
 • Kontaktuppgifter till tre referenspersoner

Bedömningen kommer att baseras på den sökandes brev, referenser, intervju och kvaliteten på examensarbetet och andra publikationer. Kraven ska vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildningen.

Information
Dr Heidi Burdett, Umeå universitet, kommer att vara huvudhandledare, med handledning av professorerna Nick Kamenos och Camilla Sandström (Umeå universitet) och Dr Nguyen Thi Kim Cuc (Thuy Loi University, Vietnam), med ytterligare samarbetspartners vid University of Khanh Hoa (Vietnam) och Mekong River Commission (Kambodja). För mer information kontakta Heidi Burdett, Institutionen för ekologi och miljövetenskap (heidi.burdett@umu.se).

Lön: Enligt avtal för doktorander. En forskarutbildning omfattar 4 års heltidsstudier (240 hp).

Institutionen för ekologi och miljövetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har 160 anställda varav 30 är doktorander. Doktoranden kommer också att ha starka kopplingar till personal och forskare vid Umeå marina forskningscentrum och Institutionen för statsvetenskap, och kan komma att engagera sig i tvärvetenskapliga forskningsenheter som Umeå centrum för genusstudier, Integrated Science Lab och Centrum för transdisciplinär AI .

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2028-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2024-08-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-536-24
Kontakt
 • Heidi Burdett, 090-7866155
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-04-04
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb