Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Sociologiska institutionen vid Umeå universitet söker en postdoktor till det NordForsk-finansierade projektet "PastForward: Den politiska användningen av det förflutna i digitala diskurser om nordisk framtid". Anställningen är under 2 år med tillträde 1 september 2024 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Projektet är ett samarbete mellan biträdande professor Manuel Menke (Köpenhamns universitet - PI), docent Karoline Andrea Ihlebæk (Olso Metropolitan University), biträdande professor Katarina Pettersson (Helsingfors universitet) och docent Samuel Merrill (Umeå universitet). I projektet undersöks användningen av det förflutna i det digitala kampanjmaterialet och innehållet i sociala medier hos de politiska partierna i Danmark, Norge, Sverige och Finland under upptakten till dessa länders senaste val. Fokus ligger på vilket förflutet de nordiska politiska partierna hänvisar till i sin kommunikation, hur de bäddar in det förflutna i framtidsvisioner och hur de strategiskt använder det förflutna för att skapa en känsla av kollektiv identitet och ett gemensamt intresse för att få kontakt med potentiella väljare.

Den utlysta tjänsten avser främst Sverige- och Finlandsfallen och kommer att handledas av Samuel Merrill vid Sociologiska institutionen vid Umeå universitet och Centrum för digital samhällsforskning (DIGSUM) med distansstöd av Katarina Pettersson (Helsingfors universitet). Under projektet kommer en andra postdoktor, som den anställde också kommer att arbeta med, att vara baserad vid Köpenhamns universitet (med fokus främst på de danska och norska fallen).

Den anställde förväntas bedriva och publicera akademisk forskning relaterad till projektets mål. Specifikt förväntas den anställde kunna förstå och analysera finsk- och eventuellt svenskspråkigt material och stärka projektgruppens användning av beräkningsmetoder för att samla in och analysera data från sociala medier.

Mer information om projektet finns här: https://www.umu.se/forskning/projekt/pastforward/

Kompetens

Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i sociologi eller motsvarande vetenskaplig kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs inom projektet (t.ex. medie- och kommunikationsvetenskap, statsvetenskap, etc.). Examen ska vara avlagd senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.  

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till dig som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund för tillsättningen kommer störst vikt att läggas vid tidigare och planerad forskning av relevans för projektet. Bedömningen baseras i första hand på den inlämnade forskningsplanens relevans och kvalitet och i andra hand på övriga vetenskapliga meriter.

Med tanke på forskningsprojektets karaktär är kunskaper i finska ett krav samt goda kunskaper i engelska och/eller svenska. Erfarenhet av beräkningsmetoder för datainsamling och analys är också mycket meriterande.

Förmåga att samarbeta såväl som att arbeta självständigt är ett krav.

Anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i två år.  I anställningen ingår egen forskning till minst 80 procent av arbetstiden. Undervisning och handledning på grund- och avancerad nivå kan komma att ingå till högst 20 procent av arbetstiden. 

Anställningen som postdoktor följer Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor som gäller från 1 februari 2022.  

Vi förväntar oss att den anställde är närvarande på arbetsplatsen i Umeå och deltar i institutionens gemensamma aktiviteter. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

· Forskningsplan (max två sidor inklusive referenser) som beskriver forskning som du kan bedriva inom ramen för projektet.

· Ett personligt brev som beskriver dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka tjänsten (max en sida)

· CV / curriculum vitae med publikationslista

· Max 5 vetenskapliga publikationer relevanta för anställningen

· Vidimerade kopior av betyg och examensbevis

· Eventuella övriga meriter av relevans för anställningen (frivilligt)

· Om du planerar att avlägga din doktorsexamen efter sista ansökningsdag, ladda upp information om planerad examination och förväntat examinationsdatum.

· Namn och kontaktuppgifter till 2-3 referenspersoner

Ansök via vårt rekryteringssystem Varbi. Sista ansökningsdag är 7 maj 2024.

Om oss

Sociologiska institutionen är en dynamisk forsknings- och undervisningsmiljö med omkring 60 anställda. Forskning bedrivs inom områden som digital sociologi, attitydforskning, familjesociologi, arbetsmarknadsforskning, vetenskapsstudier, politisk sociologi, äldreforskning, ekonomisk sociologi och medicinsk sociologi. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Undervisning bedrivs på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå, i sociologi och biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.

DIGSUM, Centrum för digital samhällsforskning, är ett tvärvetenskapligt centrum för forskning om förhållandet mellan digital teknik och samhällsförändring. Centret för samman forskare från alla delar av samhällsvetenskaperna vid Umeå universitet, exempelvis sociologi, informatik, pedagogik, statsvetenskap, genusvetenskap, rättsvetenskap, ekonomi, psykologi och socialt arbete.

Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida här; https://www.umu.se/soc

Mer information om DIGSUM hittar du här; https://www.umu.se/centrum-for-digital-samhallsforskning

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 20240901 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-497-24
Kontakt
  • Samuel Merill, Associate Professor, samuel.merrill@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-26
Sista ansökningsdag 2024-05-13

Tillbaka till lediga jobb