Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematik med fokus på diskret matematik och kombinatorik. Anställningen omfattar fyra års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är den 30 april 2024.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att bedriva forskning inom diskret matematik och kombinatorik (i vid bemärkelse) som en del av ett projekt handlett av universitetslektor Istvan Tomon. De specifika forskningsfrågorna kommer att fastställas baserat på kandidatens intressen. Möjliga forskningsområden inkluderar (men är inte begränsade till):

 • Ramseyteori: studiet av oundvikliga delstrukturer i stora system såsom grafer, hypergrafer, heltalsföljder och mängdfamiljer.
 • Extremal graf- och hypergrafteori: studiet av det maximala antalet kanter i grafer och hypergrafer som undviker vissa förbjudna delkonfigurationer.

Institutionen för matematik och matematisk statistik har en stor forskargrupp inom diskret matematik och arrangerar regelbundet evenemang, workshops och forskningsbesök.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet matematik.

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdet matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

En framgångsrik kandidat måste ha gedigen kunskap om och visa intresse för diskret matematik, grafteori och relaterade ämnen, samt förväntas ha genomfört relaterade kurser.

God skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga på engelska krävs.

Du som doktorand förväntas ta en aktiv roll i detta projekt och i arbete på institutionen. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt, kan arbeta självständigt, och är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Framför allt har du en stark ambition att kontinuerligt utveckla din egen förmåga och att utvecklas till en självständig forskare.

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning, vilket innefattar såväl aktivt deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning eller annat institutionsarbete (upp till 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år vid undervisning på deltid. Månadslön enligt fastställd lönestege för doktorandanställning vid Umeå universitet (”doktorandavtal umu”). Tillträde till anställningen sker under hösten 2024 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 30 april 2024. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska i PDF eller Word-format:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker anställningen samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta.
 • Curriculum vitae.
 • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg samt eventuellt andra intyg.
 • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning på högst 5 sidor inklusive figurer och referenser.
 • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Mer information om Istvan Tomons forskning: https://sites.google.com/view/istvantomon/

Om du har frågor kan du kontakta Istvan Tomon
e-post: istvan.tomon@umu.se, telefon: +46 73 052 70 97

Mer information om gruppen för diskret matematik:
https://www.umu.se/forskning/grupper/diskret-matematik/

Mer information om institutionen för matematik och matematisk statistik:
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/department-of-mathematics-and-mathematical-statistics/?viewAsMember=true

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2024 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-460-24
Kontakt
 • Istvan Tomon, universitetslektor, istvan.tomon@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2024-03-25
Sista ansökningsdag 2024-04-30

Tillbaka till lediga jobb