Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för datavetenskap välkomnar excellenta kandidater att söka postdoktorsanställningar! Innehavaren av befattningen kommer att arbeta inom NLAFET, som är ett av de hög-profilerade projekt som kommer att finansieras av EU inom ramen för EU:s forskningsprogram Horizon 2020. NLAFET koordineras av Umeå universitet, och har som internationella partners INRIA (Frankrike), University of Manchester och STFC-RAL (Storbritannien).

Sista ansökningsdatum är 2015-08-17.

Projektbeskrivning
Framtida superdatorer kommer att vara extremt parallella, skalbara och heterogena samt leda till nya och utmanande krav på effektiva numeriska algoritmer och programbibliotek. Syftet med NLAFET är att angripa dessa utmaningar och slutligen leverera nya skalbara numeriska bibliotek för storskaliga fundamentala problem inom numerisk linjär algebra, inklusive lösning av täta och glesa ekvationssystem och egenvärdesproblem. För att uppnå detta krävs en bred satsning på att utveckla nya algoritmer, utforska avancerade schemaläggningsstrategier och exekveringssystem, automatisk optimering av programvara (s.k. offline och online autotuning), och inte minst att undvika flaskhalsar gällande kommunikation och synkronisering av miljontals beräkningsuppgifter som tillsammans bildar helheten.

Tjänsterna kommer att fokusera på design, implementering och utvärdering av parallella algoritmer för s.k. matris-egenvärdes­problem med fokus på de extremt storskaliga utmaningarna. Forskningen kommer att ske i nära samarbete med erkända forskare och doktorander i forskargruppen liksom med andra partners inom NLAFET.

Anställningen omfattar heltid (100%, 1-2 personer) under 2 år. Start 2015-11-01 eller enligt överenskommelse.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen i datavetenskap, beräkningsteknik, eller något annat område som är relevant för NLAFET. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger.

Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av programvaru-utveckling för parallella numeriska algoritmer, och god insikt i algoritmer för matrisberäkningar är ett krav. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter av schedulering (schemaläggningsstrategier) och exekveringssystem, såväl som av automatisk programoptimering är särskilt meriterande. Vidare är forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område starkt meriterande. Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift är ett krav.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen i relation till det ovan beskrivna forskningsområdet, och hur du skulle kunna bidra till projektet, samt din kontaktinformation
 • Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
 • Kopior av examensbevis e dyl
 • En kopia av din doktorsavhandling
 • Kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan
 • Kontaktinformation till tre referenspersoner
 • Annan relevant information, såsom dokumentation och beskrivning av erfarenheter av utveckling av parallell programvara, och arbete i eller med industrin

Allt material ska vara antingen på svenska eller engelska.

Information
Vid frågor eller behov av ytterligare information, kontakta professor Bo Kågström (email: bokg@cs.umu.se ) eller biträdande lektor Lars Karlsson (email: larsk@cs.umu.se ).

Välkommen med din ansökan!
Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro, och vara inkommen senast 2015-08-17. Ref-nr: AN 2.2.1-742-15

Närmiljö vid Umeå universitet
Institutionen för datavetenskap är en dynamisk miljö med cirka nittio anställda från mer än tio länder i olika världsdelar. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av datavetenskapliga kärnområden och tillämpningar. Fokus för forskningen inom parallella och teknisk-vetenskapliga beräkningar sammanfaller i hög grad med målen för NLAFET-projektet.

High Performance Computing Center North (HPC2N) är ett nationellt center och en viktig del av Swedish National Infrastructure for Computing (SNIC). HPC2N tillhandahåller ett brett spektrum av tjänster från internationellt storskaliga HPC-resurser samt annan e-infrastruktur, till olika träningsprogram och kurser inriktade mot användarna. För närvarande pågår upphandlingen av ett heterogent peta-skaligt system; det förväntas bestå av flerkärniga CPU-noder, acceleratorer och noder med integrerade höggradigt parallella processorer, samt en del noder med extra mycket minne (minst 4 TB minne per nod). Det nya HPC-systemet blir en mycket viktig beräkningsresurs för NLAFET.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2015-11-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-742-15
Kontakt
 • Professor Bo Kågström, +46 90 7865419
 • Biträdande universitetslektor Lars Karlsson, +46 90 7866190
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • ST, 090-786 54 31
 • SEKO, 090-786 52 96
Publicerat 2015-06-18
Sista ansökningsdag 2015-08-17

Zurück zu Stellenangeboten