Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i beräkningsvetenskap med inriktning matematisk statistik med fokus på samspel mellan optimering, maskininlärning och funktionell dataanalys. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 20 juni 2023.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Det primära målet med detta projekt är att adressera viktiga utmaningar inom funktionell dataanalys, med ett specifikt fokus på statistiska test för icke-synkroniserade funktioner. Vi kommer att utveckla innovativa metoder förankrade i optimeringsteori och maskininlärningsalgoritmer. Fokus ligger på att skapa autonoma, robusta metoder som kan utföra komplicerade statistiska analyser baserat på icke-synkroniserade funktioner. Det är av vikt att prioritera metodernas beräkningseffektivitet, som underlättar användning i scenarier där bearbetning av stora volymer data behöver ske i realtid. Rent praktiskt kommer projektet att ge betydande effekter inom en rad olika tillämpningsområden. Inom medicinsk bildbehandling kan det förbättra både noggrannheten och effektiviteten av sjukdomsdetekteringsalgoritmer genom att förbättra hanteringen av icke-synkroniserade bilder. Inom det biomekaniska området hoppas vi kunna möjliggöra mer exakt spårning av rörelsemönster, med potentiella fördelar för områden som sportprestationer och rehabilitering. Slutligen, för signalbehandling, har projektet potential att förbättra mönsteridentifiering i tidsseriedata, särskilt inom sensordataanalys och anomalidetektering.

Projektet är en del av AI/MLX spåret inom Wallenberg AI, Autonomous Systems, and Software Program (WASP) och doktoranden kommer att delta i WASP forskarskola, se https://wasp-sweden.org/graduate-school/ för mer information.

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antas i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematisk statistik.

Grundläggande behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet
För forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik.

Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Goda kunskaper i programmering (företrädesvis MatLab, R eller Python) krävs. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i optimering, funktionell dataanalys och maskininlärning är meriterande. 

Du förväntas att ta en aktiv roll i utveckling av doktorandprojektet och i arbete på institutionen, samt ha en vetenskaplig och resultatinriktad strategi till ditt arbete. Du bör därför ha en god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. 

Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Deltagande i WASP forskarskola ingår i studierna. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde hösten 2023 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 20 juni 2023. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

 • Personligt brev med en kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker denna anställning samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen.
 • Curriculum vitae.
 • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och eventuellt andra intyg.
 • Examensarbete och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana. Om du inte har slutfört examensarbetet, skicka in en sammanfattning. Sammanfattningen av examensarbetet kan vara högst 5 sidor inklusive figurer och referenser (teckenstorlek 11).
 • Testresultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL/IELTS om tillgängligt.
 • Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen för matematik och matematisk statistik värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför särskilt kvinnor som sökande till befattningen.

Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP)
Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. 

Läs mer: https://wasp-sweden.org/ 

Forskarskolan inom WASP har som mål att förse framtidens forskare med nödvändig kunskap för att kunna analysera, utveckla och bidra aktivt till den tvärvetenskapliga utvecklingen av artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. Genom ett ambitiöst program med forskningsbesök, partneruniversitet och gästföreläsare stöder forskarskolan aktivt bildandet av ett starkt multidisciplinärt och internationellt professionellt nätverk mellan doktorander, forskare och industri. Forskarskolan erbjuder därmed en unik möjlighet för de studenter som lockas av internationell forskning i världsklass med industriell relevans. 

Läs mer: https://wasp-sweden.org/graduate-school/ 

Mer information
Ytterligare information ges av Alp Yurtsever (alp.yurtsever@umu.se), Sara Sjöstedt de Luna (sara.sjostedt.de.luna@umu.se), och Konrad Abramowicz (konrad.abramowicz@umu.se). För ytterligare frågor kan du även kontakta prefekt Åke Brännström (ake.brannstrom@umu.se).

Mer information om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/ 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2023 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1036-23
Kontakt
 • Alp Yurtsever, biträdande universitetslektor, alp.yurtsever@umu.se
 • Sara Sjöstedt De Luna, professor, sara.sjostedt.de.luna@umu.se
 • Konrad Abramowicz, universitetslektor, konrad.abramowicz@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-06-20

Tillbaka till lediga jobb