Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) utlyser nu en postdoktors anställning under två år i kognitiv neurovetenskap om åldrande som fokuserar på strukturell och funktionell konnektivitet. Anställningen omfattar heltid med start 2023-09-01, stationeringsort är i Umeå.

Projektbeskrivning

Det aktuella projektet undersöker neurala och molekylära grunder för kognitiv nedgång i åldrande med hjälp av longitudinella data. Projektet avser att analysera longitudinella förändringar i funktionell topologi och topografi i funktionella konnektivitetsmönster samt associationer till strukturella och domapinerga hjärnförändringar. Detta projekt kommer att använda en longitudinell datauppsättning från DyNAMiC-projektet omfattande MRI, PET och kognitiva testbatterier. Läs mer om projektet via länken: http://www.alirezasalamilab.com/project1.html

Arbetsuppgifter

Den vi söker kommer att arbeta med alla aspekter av forskning, inklusive datahantering, förbearbetning, och analys av funktionell, strukturell, och dopaminergisk hjärnavbildningsdata samt tolkning och publicering av resultat. Den sökande ska kunna arbeta både självständigt och som en del av forskargruppen.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom kognitiv neurovetenskap. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

Vi söker en motiverad person som har praktisk erfarenhet av longitudinella analyser av hjärnavbildningsdata samt erfarenhet av de senaste MRI-teknikerna för att studera funktionell topologi med grafteoretiska analysmetoder. Vi vill att den sökande har dokumenterad erfarenhet genom publicerad forskning av funktionell hjärnavbildning där särskild vikt kommer läggas på erfarenhet av spatiotemporala analysmetoder av funktionell konnektopisk kartläggning med icke-linjär komponentsanalys och grafteoretiska kovariansanalyser. Därtill ska du vara skicklig på statistik, kodning i relevanta programmeringsspråk (MATLAB, Python, R) och kunna kommunicera med vetenskaplig engelska i såväl tal som skrift.

Meriterande

Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Mer om anställningen

Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid i 2 år enligt villkor i avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor från 1 februari 2022. Sista dag att ansöka om tjänsten är 2023-06-12.

IMB erbjuder en aktiv och kreativ forsknings- och utbildningsmiljö för både anställda och studenter. Mer information om avdelningen finns på vår hemsida Institutionen för integrativ medicinsk biologi (umu.se). Den nuvarande tjänsten är i Alireza Salamis forskargrupp vid Umeå Center For Functional Brain Imaging (UFBI) och Wallenberg Center för Molekylär Medicin (WCMM; https://www.umu.se/en/wallenberg-center-for-molecular-medicine/). WCMM bedriver forskning inom olika forskningsarenor inklusive cancer, infektionssjukdomar och nervsystemsjukdomar.

Ansökan

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2023-06-19. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och ska innehålla:

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen.
  • CV
  • Publikationslista
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Kontakt

För mer information, kontakta docent Alireza Salami, alireza.salami@umu.se, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet 901 87 Umeå.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-960-23
Kontakt
  • Alireza Salami, alireza.salami@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-29
Sista ansökningsdag 2023-06-19

Tillbaka till lediga jobb