Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår praktisk och teoretisk undervisning i de områden som ingår i 
Arbetsterapeutprogrammets kurser på grundnivå, dock främst inom områdena psykiatri och 
neuropsykiatri samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta innebär generellt att planera, förbereda och genomföra undervisning, handleda och examinera. Mer specifikt innebär uppdraget framför allt att skapa förutsättningar för lärande om hur utredningar av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar görs, hur interventioner kan skapas, vad samverkan kring klienters rehabilitering kan innebära och hur intyg skrivs. Uppdraget innebär också att kunna samordna delar inom VFU och fungera som kontaktperson för både studenter och handledare. Vanligen genomförs undervisningen på universitetet, men från och med hösten 2023 startar programmet som en distansutbildning. Det innebär att undervisningen successivt övergår till att genomföras digitalt.


Undervisningen sker som regel på svenska, men kan även ske på engelska. Administrativa uppgifter är främst relaterade till kursansvar och då med hjälp av olika digitala system men andra administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan ingå. I denna anställning är det önskvärt att upprätthålla sin kliniska kompetens genom klinisk tjänstgöring. 


Anställningen är tills vidare, omfattning 100%. Stationeringsort är Umeå men tjänstgöring på 
andra orter kan komma att ingå. 

Behörighetskrav

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. För anställningen krävs även legitimation som arbetsterapeut. Den sökande förväntas behärska svenska och engelska språket i både tal och skrift. Eftersom anställningen omfattar handledning av praktiska moment krävs praktisk kompetens inom arbetsterapi. För denna anställning är god förmåga till självständighet, samarbete, beslutsfattande och flexibilitet ett krav.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan 
skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av yrkeserfarenhet och
pedagogisk skicklighet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till programutveckling och kursutveckling. En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Beskrivning av bedömningsgrunder

Den sökande förväntas kunna uppvisa yrkesskicklighet som är relevant för anställningens 
ämnesinnehåll och arbetsuppgifter. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är ett krav
• utredning och bedömning av aktivitetsutmaningar inom psykiatrisk verksamhet
• interventionsmetoder inom psykiatrisk verksamhet
• utformning av utlåtanden och intyg
• teamarbete och professionellt bemötande
• rehabiliteringsplanering
Den pedagogiska skickligheten avser dels erfarenhet av undervisning inom olika områden i det kliniska yrkesutövandet och dels dokumenterad erfarenhet av undervisning inom 
universitet/högskola. Följande erfarenheter ska dokumenteras och är ett krav:
• planering, genomförande och utvärdering av undervisning på grundnivå
• handledning och examination av studenter inom området arbetsterapi 
• erfarenhet av praktisk undervisning inom området arbetsterapi
• undervisning med klientgrupper/anhöriga/personal
Administrativ skicklighet kan visas genom erfarenhet av utbildningsplanering vid 
planering av utbildning på grundnivå och inom den kliniska yrkesutövningen. Vana vid 
att hantera olika digitala system är meriterande, speciellt universitetets lärplattformar.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Augusti 2023
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort UMEÅ
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-740-23
Kontakt
  • Ulla Nygren, 090-7869102
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-17
Sista ansökningsdag 2023-06-07

Zurück zu Stellenangeboten