Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Humlab är en enhet med cirka 20 medarbetare vid Humanistisk fakultet. Vi arbetar med lösningar för infrastruktur, support och systemstöd och bidrar därmed till utmärkt forskning och utbildning. Vi bedriver även egen framstående forskning och deltar i olika projekt kopplat till konst, media, etnologi, historia, språk och arkeologi. Vi sitter i två byggnader på campus, dels i Humanisthuset, dels i Samhällsvetarhuset under UB, där vi också har vår labbmiljö. I denna miljö erbjuder vi föreläsningar, workshops och andra arrangemang för forskare, studenter och allmänheten. Läs mer om oss på www.umu.se/humlab 

Projektbeskrivning 
Humlab söker en postdoktor för forskning kopplad enhetens verksamhet inom Swe-Clarin som är en nationell nod i europeiska CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) – ett ESFRI-initiativ för att bygga upp en infrastruktur för e-vetenskap inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs mer om Swe-Clarin här.

Humlab och Swe-Clarin vill arbeta för att stärka forskningen på talspråkligt material och utlyser här ett utrymme för postdoktoral forskning inom talteknologiska metoder för att stödja humanistisk forskning inom minoritetsspråken.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn förväntas bedriva forskning främst riktad mot forskningsinfrastrukturen Swe-Clarin. Forskningen kommer att inriktas mot tal- och språkteknologiska metoder för att stödja humanistisk forskning inom minoritetsspråken. Postdoktorn förväntas även bidra till den lokala forskningsmiljön genom att aktivt delta i Humlabs gemensamma aktiviteter tex. seminarium och workshops. Postdoktorn förväntas att självständigt formulera och genomföra sitt forskningsprojekt, samt som huvud- och medförfattare publicera resultatet av sin forskning som artiklar i internationella tidskrifter.

Undervisning kan ingå upp till 20% av en heltid.

Kvalifikationer 
För att anställas som postdoktor krävs avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom fonetik, lingvistik inklusive datalingvistik, språkvetenskap eller motsvarande. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. 

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.  

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet. 

Den sökande ska också ha grundläggande förståelse för svårigheterna att organisera större mängder insamlat talmaterial och erfarenhet av automatiserad databehandling av talspråkligt material.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och engelska, liksom god förmåga att samarbeta, är krav för anställningen.

Kunskaper i något/några av de nationella minoritetsspråken är meriterande. Dokumenterad självständighet i forskning och publicering av forskningsresultat liksom dokumenterad erfarenhet av de lagar och regelverk som gäller talspråkligt material är också meriterande.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering inom talbaserad språkvetenskaplig forskning och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. Vid bedömningen av forskningsplanens genomförbarhet kommer vikt att fästas vid hur väl den planerade forskningen passar in i Humlabs forskningsmiljö.

Ansökan
Ansökan ska innehålla 

  • En kort beskrivning av forskningsintressen och motivering till varför du är intresserad av anställningen
  • CV
  • Publikationslista (3-5 mest relevanta arbeten inklusive uppsatsen)
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner
  • Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen (3-5 sidor)

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 15 augusti.

Övriga upplysningar
Anställningen är tidsbegränsad på heltid under 2 år med tillträde 1 oktober 2023 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro vid enheten är ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Karin Danielsson (090-786 65 86, karin.danielsson@umu.se)

Mer information om Humlab, se www.umu.se/humlab 

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-10-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-491-23
Kontakt
  • Karin Danielsson, föreståndare, 090-7866586,karin.danielsson@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-08-15

Tillbaka till lediga jobb