Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i miljövetenskap, med fokus på mineralisering och lagring av kol i sediment i nordliga sjöar. Startdatum är 1 augusti 2023 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är måndagen 5 juni 2023.

Projektbeskrivning
Syftet med detta projekt är att utveckla en mer realistisk modell för nordliga sjöars roll som kolsänkor/kolkällor under ett föränderlig klimat. Forskningen kommer att kombinera en högupplöst studie av organisk materialtransport och sedimentlagring i en sjö med en analys av gamla och nyinsamlade sedimentproppar från över 20 sjöar för att bedöma effektiviteten av permanent kollagring i sediment. Viktiga faktorer som ska studeras inkluderar att kvantifiera förändringar i källor och sammansättning av organiskt material och att reda ut effekten på kollagring av diagenetiska processer, förändringar i markanvändning och kort- och långsiktiga miljö- och klimatförändringar. Forskningen kommer att kombinera etablerade metoder inom (paleo)limnologi såsom geokemi med state-of-the-art-metoder såsom infraröd spektroskopi (Fourier-transform infraröd spektroskopi, närinfraröd spektroskopi) och pyrolys-GC/MS. Projektet kommer att ytterligare föra fram grundläggande kunskap om sjösedimentens förmåga att binda kol som respons till klimat- och miljöförändringar.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att undersöka nordliga sjöars roll som en global kolsänka och adressera frågan om observerade ökningar av nyackumulerad kol i sediment representerar en ökad permanent lagring eller gradvis förlust av kol med tid (dvs sedimentdjup). En viktig arbetsuppgift kommer att vara att fortsätta ett mer än 20-årigt intensivt fältprovtagningsprogram i en boreal sjö. Kunskapen från denna detaljerade, långsiktiga studie av koltransport och lagring kommer att tillämpas på nya och arkiverade sedimentkärnor från över 20 sjöar för att utveckla en landskapsförståelse av sedimentkollagring, vilket kommer att kräva omfattande fältarbete för att ta nya sedimentprover från södra till norra Sverige. Dessutom kommer kollagringssprocesser att studeras i högupplösta Holocen-sedimentproppar för att studera effekter av långsiktiga klimat- och miljöförändringar på kollagring. FTIRS kommer att vara ett av de viktigaste analysverktygen som ska användas, vilket kan ge information om organiskt material molekylärt innehåll och mineralogi. Projektet kommer att dra nytta av pågående samarbeten mellan forskare vid Umeå universitet, Stockholms universitet och Universitetet i Santiago de Compostela, Spanien.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i miljövetenskap krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för miljö- eller geovetenskap relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes.

Vi söker en person med erfarenhet av att analysera och utvärdera miljöarkiv som sediment, erfarenhet av fältarbete, en relevant akademisk bakgrund inom miljö- eller geovetenskap eller liknande område, samt god förmåga att skriva och tala på engelska. Den sökande bör vidare ha kreativitet, initiativkraft, självständighet, goda samarbetsförmågor och förmåga att samarbeta. Starka meriter är kunskap inom ämnesområdet (sedimentära arkiv), erfarenhet av geokemiska analyser (såsom XRF, XRD), infraröd spektroskopi (FTIRS) och statistik samt giltigt körkort.

Bedömningarna kommer att baseras på ansökan, referenstagning och intervju.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 5 juni 2023. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
  • Curriculum vitae (CV)
  • Styrkt kopia av examensbevis
  • En lista på dina universitetskurser, med betyg
  • Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  • Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

Kontakt
Om du har frågor angående denna anställning är du välkommen att kontakta Richard Bindler, richard.bindler@umu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 120 medarbetare, varav ca. 24 är doktorander. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-07-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-08-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-907-23
Kontakt
  • Richard Bindler, 090-7869742
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-05

Tillbaka till lediga jobb