Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap utlyser en postdoktorsanställning inom geomorfologi som kommer att jobba med geomorfologisk design av landformsrestuarering i gruvavfall i paraglaciala miljöer. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till tre år. Startdatum är 1 augusti 2023, eller enligt överenskommelse, och sista ansökningsdag är 9 juni 2023.

Beskrivning av projektet
Morfometri av landformer och vattendragsnätverk i paraglaciala landskap är till stort sett dåligt förstådda, vilket kan ha konsekvenser för restaurering av landformer. Framgångsrik restaurering kräver en total förståelse av det naturliga landskapet för att erhålla lämpliga referensområden angående vattendragsdynamik och sedimenttransport. Nuvarande nyligen restaurerade landskap saknar monitoreringsprogram för att utvärdera geomorfologiska processer i paraglaciala landskap.

Gruvnäringen i Sverige har skapat ~177 km2 mark som till stor del består av avfallssten/gråberg (waste rock). Traditionella metoder för förvaring av gråberg betraktar effektiv deponering som viktigare än miljömål men pga sluttnings- och fluviala processer kan sådana förvaringsanläggningar erodera och bli instabila. Inom ramen för detta project kommer vi att utvärdera en alternativ metod  som använder sig av geomorfologisk design för att skapa långsiktigt stabila landformer i dynamisk jämvikt genom att styra vatten genom en designad naturlig fåra. Genom att åstadkomma en långsiktigt stabil landform skapar vi grunden för ekologisk återhämtning inklusive biologisk mångfald och ett landskap som kan nyttjas av kommande generationer. Detta kommer uppnås utifrån en förståelse för den naturliga morfologin och dynamiken hos morfologin och dynamiken av sluttningar och vattendragsnätverk i paraglaciala landformer i norra Sverige. Detta postdoktorala projekt är en del av det större projektet ‘Waste2 Place’, som utgörs av ett multidisciplinärt team av gemorfologer, ekologer, landskapsarkitekter och representanter från fyra gruvbolag. Postdoktorn kommer att vara en del av två arbetspaket: “WP2- Landscape assessment, aiming to quantify the geomorphology of paraglacial landscapes in northern Sweden” vilket fokuserar på vattendragsnätverks och relaterade sluttningars uppbyggnad via en kombination av fjärranalys och fältarbete; och “WP5- Landscape performance monitoring”,  som kommer att undersöka utveckling av landformer och vattendrag över projekttiden med hjälp av högupplösta höjdmodeller och sedimentfluxdata. Syftet med dessa WPs tillsammans med andra WPs fokuserat på ekologisk återshämtning är att skapa en verktygslåda för geomorfologisk efterbehandling av svenska gruvområden.

Projektets målsättning: Vi förväntar oss att postdoktorns resultat kommer att bidra till en utveckling av vår förståelse för paraglaciala landformer och nätverksmönster i norra Sveriges vattendrag, även med hänsyn taget till klimatförändringars påverkan på gråbergsförvaringsanläggningar genom att; 1) avgöra hur olika jordarter påverkar vattendragsmorfologi och nätverksmönster i paraglaciala miljöer, 2) kvantifiera paraglaicala landformers och vattendragsnätverks karakteristika i boreala Fennoskandia, och 3) utvärdera hur klimatförändringar påverkar hydrologiska mekanismers effekter på landformer och vattendragsnätverk. Postdoktorns arbete kommer också att bidra till en fördjupad förståelse för hur geomorfologiskt återställda landformer fungerar avseende erosion, sedimenttransport, och stabilitet i dessa miljöer genom att 1) analysera morfologiska förändringar i ett geomorfologiskt-designat gråbergslandskap och 2) jämföra resultaten med de från ett konventionellt återställt område och ett naturligt referens område, med hjälp av multitemporala topografiska mätningar och hydrologiska och sedimentära mätstationer.

Placeringen kommer att vara vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet. Postdoktorn kommer att handledas av Dr. Lina Polvi Sjöberg med bihanledare Dr. Ignacio Zapico Alonso och Professor José Francisco Martín Duque (Universidad Complutense of Madrid). Kandidaten förväntas samarbeta med ett multidisciplinärt team bestående av konsult- och gruvföretag, inklusiv Vast, Ecogain, Boliden, och LKAB.

Kvalifikationer
För att kvalificera sig som postdoktor krävs att kandidaten har avlagt en doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms vara likvärdig med en doktorsexamen. Dessa kvalifikationskrav måste vara uppfyllda senast vid tidpunkten för beslut om anställning.

Kandidater som avlagt doktorsexamen enligt vad som anges i stycket ovan för senast tre år sedan prioriteras. Om det finns särskilda skäl kan även kandidater som avlagt sin doktorsexamen tidigare komma i fråga. Som särskilda skäl räknas frånvaro på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdag i fackliga organisationer, militärtjänstgöring eller liknande omständigheter samt klinisk praktik eller andra former av utnämningar/uppdrag som är relevanta för ämnesområdet. Doktorsexamen ska vara inom något av följande områden: geovetenskap, geologi, geomorfologi, naturgeografi eller liknande.

Övriga krav är:

 • Goda färdigheter i mätning, processning och analys av högupplösta topgrafiska data (SfM-LiDAR)
 • Goda färdigheter i användning av GIS verktyg och analyser
 • Erfarenhet av geomorfologiskt inriktat fältarbete, inkl. topografisk mätning och sedimenttransportmonitorering
 • Goda kunskaper i muntlig och skriftlig engelska i vetenskapliga sammahang
 • Förmåga att samarbeta i arbeta i grupp tillsammans människor med olika kompetens och bakgrund samt god social förmåga
 • Initiativförmåga och förmåga att självständigt organisera och strukturera arbetsuppgifter
 • En kreativ och lösningsfokuserad inställning till problem
 • Giltigt körkort för bil

Meriterande är:

 • Erfarenhet av att använda drönare och att genomföra mätningar med hjälp av SfM, RTK-GPS och LiDAR
 • Erfarenhet av ‘Geomorphic Change Detection’ metod
 • Kunskap och erfarnhet av kartläggning av och kvantitativa beskrivningar av vattendragsnätverk
 • Kunskap och erfarenhet av geomorfologisk gruvåterställning
 • Kunskap och erfarenhet av paraglaciala landformer

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 1. Ett personligt brev som sammfattar dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka (max 2 sidor)
 2. En meritförteckning (CV) med publikationslista
 3. Vidimerad kopia av doktorsexamensbevis
 4. Kopia av doktorsavhandling
 5. Kopior av relevanta publikationer (max 5)
 6. Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner

Ytterligare information
Utvärderingar kommer att baseras på ansökan och intervjuer. För mer information kontakta:

 • Universitetslektor Lina Polvi Sjöberg, Dept. Ecology and Environmental Sciences, lina.polvi@umu.se
 • Assistant Professor Ignacio Zapico Alonso (https://www.ucm.es/ignaciozapico_en), Dept. of Geodynamics, Stratigraphy and Paleontology, Faculty of Geology Science, Complutense University of Madrid (Spain), izapico@ucm.es
 • Professor José Francisco Martín Duque, Dept. of Geodynamics, Stratigraphy and Paleontology, Faculty of Geology Science, Complutense University of Madrid (Spain), josefco@ucm.es
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2026-07-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-06-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-951-23
Kontakt
 • Lina Polvi Sjöberg, 090-7866190
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-15
Sista ansökningsdag 2023-06-09

Tillbaka till lediga jobb