Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Beskrivning av verksamheten
Várdduo – Centrum för samisk forskning är en arbetsenhet vid Umeå universitet som samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Várdduo är en mötesplats för forskare och doktorander från olika discipliner, vars forskning har samiska eller urfolksrelaterade beröringspunkter. Várdduo tillhandahåller en inspirerande forskningsmiljö och utgör en värdefull plattform för kreativa tankeutbyten som berikar forskningen på olika sätt. Som unikt kompetenscentrum för samisk forskning i Sverige är forskningsförmedling och samverkan en central del av verksamheten. Läs mer om oss på: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/

Vid Várdduo bedrivs idag huvudsakligen forskning inom områden så som historia, markrättigheter och markkonflikter, naturresursexploateringar, utbildning och hälsa. Vi välkomnar dock gärna projekt med andra forskningsinriktningar.

I anslutning till utvecklingen inom urfolksstudier internationellt och utifrån etiska perspektiv, präglas verksamheten vid Várdduo i ökande grad av samverkan med urfolkssamhällen och att forskningsresultat ska komma urfolkssamhällen till del är viktiga utgångspunkter.

Várdduo-Centrum för samisk forskning söker nu en postdoktor inom forskning med samisk och/eller annan urfolkstematik. Anställningen omfattar två år på heltid med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Postdoktorn ska bedriva självständig forskning med samisk och/eller annan urfolkstematik. Forskningen ska vara kopplad till humaniora. Resultaten från postdoktorns forskning publiceras i form av internationella vetenskapliga artiklar.

Utöver egen forskning ingår i arbetsuppgifterna att bidra till utvecklingen av Várdduos forskningsmiljö genom att aktivt delta i seminarium, och andra forskningsaktiviteter samt deltaga i verksamhetsrelaterade möten/aktiviteter. Övriga arbetsuppgifter inom Várdduos verksamhet kan exempelvis bestå av undervisnings- och forskningskoordinering, samt samverkan med omgivande institutioner och eventuella övriga intressenter. Undervisning kan förekomma till en omfattning av högst 20%. Arbetsuppgifterna kan variera något över tid beroende på verksamhetens behov.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämne relevant för det planerade forskningsprojektet. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.

För att anställas med stöd av postdoktoravtalet bör främst den komma i fråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag. 

Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning. 

En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att personen inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller närliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Sökande ska kunna visa dokumenterad förmåga till självständigt forskningsarbete och färdigheter i att skriva vetenskapliga artiklar och rapporter på svenska och/eller engelska. Sökande ska också ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska och/eller engelska.

God samarbetsförmåga och förmåga att arbeta självständigt samt ett lösningsorienterat förhållningssätt utgör krav för anställningen.

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens vetenskapliga meritering, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet.

Önskvärda kvalifikationer
Tidigare forskningserfarenheter av relevans för det planerade projektet inom samisk forskning och/eller annan urfolksforskning är meriterande.

Även ett medvetet förhållningssätt till forskningsetiska frågor inom urfolksforskning samt samisk språklig och kulturell kompetens bedöms som meriterande.

Tidigare arbete med forskningsfrågor som är förankrade i och har hög angelägenhetsgrad för det samiska samhället och/eller andra urfolkssamhällen är ytterligare en merit.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev som inkluderar motivering för att söka anställningen, och hur sökande kan bidra till att utveckla samisk forskning/urfolksforskning vid Várdduo och Umeå universitet
 • En kort sammanfattning av tidigare forskningserfarenheter (max 2 sidor) där det tydligt ska framkomma hur dessa har relevans för det planerade projektet inom samisk forskning/urfolksforskning
 • En plan för forskning under postdoktorstiden (max 10 sidor) där sökande beskriver sitt planerade arbete i området, inklusive en tidsplan och en publiceringsplan. Planen ska reflektera ett medvetet förhållningssätt till forskningsetiska frågor i urfolksforskning
 • Ett Curriculum Vitae med vidimerade kopior av examensbevis och annan relevant dokumentation
 • Publikationslista
 • Kontaktinformation till två referenspersoner

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2023-06-14.

Övriga upplysningar
Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid under två år med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Den som anställs på den utlysta anställningen förväntas aktivt bidra till att utveckla den lokala forskningsmiljön vid Várdduo där anställningen är placerad. Hög fysisk närvaro i miljön är därför ett krav.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Christina Storm Mienna (090-786 51 71, christina.storm.mienna@umu.se) eller biträdande föreståndare Kristina Sehlin MacNeil (090-786 62 97, kristina.sehlin-macneil@umu.se)

För mer information om enheten, se: https://www.umu.se/vardduo-centrum-for-samisk-forskning/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-859-23
Kontakt
 • Christina Storm Mienna, föreståndare, 090-7865171,christina.storm.mienna@umu.se
 • Kristina Sehlin MacNeil, bitr. föreståndare , 090-7866297,kristina.sehlin-macneil@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-16
Sista ansökningsdag 2023-06-14

Tillbaka till lediga jobb