Umeå University, Faculty of Science and Technology

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Vid Institutionen för fysik bedrivs en stark och expanderande forskning med flera olika inriktningar, t. ex. organisk elektronik, nanoteknik, fotonik, rymdfysik och teoretisk fysik. Institutionen är en del av KBC, kemiskt-biologiskt centrum vid Umeå Universitet. Vi har ett starkt fokus på interdisciplinär forskning och utmärkt tillgång till modern instrumentering och infrastruktur för analys.

Institutionen för fysik söker nu en doktorand inom experimentell fysik, med fokus på organisk elektronik. 

Projektbeskrivning
Doktorandprojektet innefattar studier och utveckling av en nydanande teknologi inom organisk elektronik: en ljus-emitterande elektrokemisk cell (LEC). Via grundläggande studier av dynamisk dopning och ljusemission i tunna filmer samt tillämpad material- och komponentutveckling är målsättningen en flexibel, effektiv och miljövänlig LEC-komponent, som möjliggör nya och viktiga tillämpningar inom exempelvis medtech. Projektet kommer att genomföras i ”The Organic Photonics and Electronics Group”, och information om gruppens aktiviteter presenteras på: www.opeg.umu.com 

Som doktorand är din huvuduppgift att utföra forskning och delta i doktorandkurser, så att en doktorsexamen kan uppnås. Doktorandanställningen kan i vissa fall innefatta undervisning och annat institutionsarbete (upp till ett maximum av 20 %). Doktorandanställningen är begränsad till fyra års heltidsarbete eller upp till fem år om deltidsundervisning har genomförts.

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i experimentell fysik krävs att den sökande har godkända kurser inom ämnesområdet fysik om minst 120 högskolepoäng. Av dessa 120 högskolepoäng kan upp till 30 högskolepoäng bestå av kurser i kemi. 

Dessa krav måste vara uppfyllt vid tidpunkten för anställning, men inte vid ansökningstillfället.
Övriga krav är:
· Goda engelska språkkunskaper, både vad gäller skriftlig och muntlig kommunikation.
· Erfarenhet av experimentell forskning, speciellt inom ämnesområdet organisk elektronik, är meriterande.

För att kunna tillgodogöra dig utbildningen är det av största vikt att du känner stark motivation för forskning generellt och projektet specifikt, är målorienterad, är intresserad av både experimentella och teoretiska forskningsuppgifter, och klarar av att både driva projekt och samarbeta med andra forskare. Eftersom forskningsmiljön är mångkulturell och multidisciplinär förutsätts att du är bekväm med och intresserad av goda samarbeten i en dynamisk miljö.

Ansökan
Ansökan måste inkludera:
· Ett brev som tydligt och distinkt beskriver dina kvalifikationer, forskningsintressen, och motivation för ansökan.
· En meritförteckning.
· Vidimerade kopior av examensbevis och avklarade universitetskurser med betyg.
· En kopia av examensarbetet och potentiella publikationer. Om examensarbetet ej är klargjort och examinerat vid ansökningstillfället kan ett utkast inskickas.
· Kontaktinformation till tre referenspersoner.

Övrig information
Sista ansökningsdag är 2023-06-15. Ansökningar ska skicka in via vårt e-Rekryteringssystem Varbi. Ansökan ska vara på engelska (företrädesvis) eller svenska. Alla dokument ska laddas upp i pdf-format.

Anställningstiden är begränsad till fyra år heltidsstudier, med startdatum så snart som möjligt. Lönen fastställs i enlighet med etablerad praxis för doktorandanställningar vid Umeå universitet. I enlighet med högskoleförordningen kan beslut om anställning ej överklagas. 

För ytterligare information, var vänlig kontakta professor Ludvig Edman via e-post: ludvig.edman@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Startdatum så snart som möjligt
Löneform Enligt fastställd lönetrappa för doktorandbefattningar
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-820-23
Kontakt
  • Ludvig Edman, 090-7865732
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-04
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb