Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden MIMS söker excellenta unga forskare som är intresserade att bli nya Gruppledare för nydanande forskning inom molekylär infektionsmedicin. Ämnet inkluderar men är inte begränsat till forskning om biologin hos bakterier, virus, parasiter och mikrobiomet och hur dessa interagerar med värdens immunsystem. MIMS har en stark meritlista inom forskning om mikrobiell (inklusive viral) patogenes och ger utmärkt tillgång till nationell forskningsinfrastruktur, inklusive kryoelektronmikroskopi.

MIMS avser att under kommande år finansiera en ny gruppledaranställning, befattningsbenämning forskare, där finansieringen gäller i första hand som längst upp till en femårsperiod, med möjlighet till förlängning upp till totalt nio år efter extern utvärdering under fjärde året.

Den rekryterade forskaren kommer att erhålla omfattande stöd för att kunna etablera en egen forskargrupp med medlemmar på postdoktor och doktorand-nivå. De sökande förväntas även kunna komplettera sin forskningsbudget genom egna nationella och internationella forskningsanslag.

MIMS Gruppledare förväntas bedriva ett framgångsrikt forskningsprogram i synergi med den multidisciplinära forskningsmiljö där MIMS ingår och även medverka i samarbeten och gemensamma aktiviteter som främjar forskning och utbyten inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine 

 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att i första hand att leda och bedriva forskning inom molekylär infektionsmedicin inom forskningsmiljön vid The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden, MIMS. I arbetsuppgifterna avseende forskning ingår även att söka externa medel för finansiering av egen forskning. Bedriva utbildning på forskarnivå inom ämnesområdet kan ingå. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten kan komma att ingå. Ledning av personal och verksamhet ingår då forskaren förväntas leda egen forskargrupp.

Stationeringsort är Umeå, men arbete på annan ort kan förekomma.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Kandidaterna ska också ha genomgått postdoktoral träning och utbildning inom ett relevant forskningsområde. Därutöver krävs förutsättningar och engagemang för utbildning av unga forskare och handledning av vetenskapliga avhandlingar.

Vi söker företrädesvis begåvade forskare på tidig karriärnivå som redan har producerat utmärkt forskningsarbete med relevans för molekylär infektionsmedicin, är redo att arbeta självständigt och visar potential att vara en forskningsledare. Vi söker kandidater som har nått en karriärnivå motsvarande den som gäller för sökande till ERC Starting Grant, därför bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har nått motsvarande kompetens, senast två och högst sju år före ansökan.

 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställning av forskare gäller vetenskaplig skicklighet samt skicklighet att leda personal och verksamhet.

En allmän bedömningsgrund för forskare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

 

Viktning av bedömningsgrunder

Vid tillsättning kommer vetenskaplig skicklighet att viktas högst (3). Därutöver gäller skicklighet att leda personal och verksamhet (1).

 

Beskrivning av bedömningsgrunder

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid självständiga forskningsinsatser, nytänkande, aktualitet, kvalitet och originalitet inom pågående och planerad forskning i molekylär infektionsmedicin. Här anses särskilt meriterande dokumentation av publicerade originalarbeten i vilka det framgår att sökande har haft en framträdande roll samt erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande. Meriterande är även postdoktor-vistelse vid annat lärosäte än det lärosäte där sökande disputerat, och refereeuppdrag från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Vid bedömning av skicklighet att leda personal och verksamhet kommer för denna anställning särskild vikt att läggas vid förutsättningar för att på ett bra sätt leda och utbilda ett team av forskare.

Erfarenhet av undervisning inom grund- såväl som forskarutbildning är meriterande. Vi förväntar oss ett intresse för att utbilda nästa generations forskare.

För denna anställning är särskilt meriterande att visa potential för samarbeten med EMBL och The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine.

 

Ansökan

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen. Sista ansökningsdag är 2023-07-31.  När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningserfarenheter av relevans för molekylär infektionsmedicin och framtidsplaner för forskarkarriären (1-2 sidor),
  2. CV med en lista över alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade),
  3. kopia av intyg om doktorsexamen,
  4. en kortfattad forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en sammanfattning av förväntade resultat och betydelse inom forskningsämnet,
  5. namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.

Ansökningarna kommer att utvärderas av externa sakkunniga i en rekryteringskommitté som består av medlemmar representerande EMBL och noderna inom ”The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine”. En topprankad grupp av sökande kommer att inbjudas till intervju med rekryteringskommittén. Bedömningen kommer att resultera i en rekommendation till MIMS Styrelse för beslut vilket utgör underlag för institutionsaffiliering och anställningsbeslut av berörd fakultets dekan.

För mer information, kontakta gärna MIMS föreståndare, Professor Oliver Billker: oliver.billker@umu.se, +46 90 785 67 78

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-650-23
Kontakt
  • Oliver Billker, 0907856778
Facklig företrädare
  • SACO, 090-7865365
  • SEKO, 090-7865296
  • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-05-03
Sista ansökningsdag 2023-07-31

Tillbaka till lediga jobb