Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Institutionen för ekologi och miljövetenskap vid Umeå universitet söker en doktorand i ekologi, med fokus på hur terrester växtlighet interagerar med vattenkemi för att påverka funktionen av boreala vattendrag. Startdatum är 1 november, 2023, eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 25 juni, 2023.

Projektbeskrivning
Akvatiska ekosystem får näring från omkringliggande land i form av förnanedfall från strandvegetationen och löst organiskt kol från myrar och markavrinning. I den boreala regionen har intensivt skogsbruk som fokuserar på ensartade barrskogar förändrat strandvegetationens artsammansättning och produktivitet. Dessutom upplever den boreala regionen redan idag högre temperaturer och förändrad nederbörd och markavrinning som följd av klimatförändringar. Detta leder oundvikligen till förändringar i kvantitet och kvalitet av näringstillskottet från land till vatten. Eftersom dessa förändringar antas fortsätta är det viktigt att förstå hur de kan interagera med varandra för att påverka deras roll i akvatiska system och, därmed, funktionerna som ekosystemen tillhandahåller. Målet med detta projekt är därför att studera och kvantifiera hur strandvegetationens artsammasättning påverkar kolupptag hos mikrober i rinnande vatten och hur detta i sin tur kan påverkas av kvantitet och kvalitet av löst organiskt kol. Projektet kommer därigenom att öka vår förståelse kring hur markanvändning och klimatförändringar kan påverka den ekologiska funktionen i boreala vattendrag.

Arbetsuppgifter
Doktoranden kommer att undersöka nedbrytning av växtmaterial, växt- och vattenkemi, samt mikrobiella variabler, och hur dessa förändras med förändringar i strandvegetationens artsammansättning, tajming av lövfällning och kvantitet och kvalitet av löst organiskt kol. Undersökningarna inkluderar en fältstudie, fältexperiment, samt mesocosmexperiment. Allt detta arbete kommer att genomföras vid Krycklans fältstation, just utanför Umeå, Sverige, och kommer att dra nytta av alla tidigare insamlade långtidsdata vid fältstationen.

Anställningen finansieras av Vetenskapsrådet via Umeå universitet. Handledare kommer att vara Dr. Micael Jonsson (PI) och Dr. Lenka Kuglerová (SLU, Umeå, Sweden).

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes.

Vi söker en person med intresse för ekologiska processer i gränsen mellan akvatiska och terrestra system, erfarenhet av fältarbete och en akademisk bakgrund inom ekologi, naturgeografi, eller liknande område. Den framgångsrika sökande bör vidare ha god förmåga att skriva och tala på engelska, vara kreativ, samt ha initiativförmåga, självständighet, social kompetens och förmåga att samarbeta. Starka meriter är kunskap om ämnesområdena; erfarenhet av mätning av ekologiska processer i akvatiska och/eller terrestra system, och av statistik, och den sökande bör ha körkort för bil.

Bedömningarna kommer att baseras på ansökan, referenstagning och intervju.

Villkor för anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Så här ansöker du
Du ansöker via vårt rekryteringssystem senast den 25 juni, 2023. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska.

  1. Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för anställningen
  2. Curriculum vitae (CV)
  3. Styrkt kopia av examensbevis
  4. En lista på dina universitetskurser, med betyg
  5. Kopior på eventuella publikationer/examensarbete
  6. Namn och kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökningshandlingarna skall vara i MS Word eller PDF.

Kontakt
Om du har frågor angående denna anställning är du välkommen att kontakta Micael Jonsson, micael.jonsson@umu.se, eller Lenka Kuglerová, lenka.kuglerová@slu.se

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) bedriver forskning och forskarutbildning inom ämnena ekologi, miljövetenskap och naturgeografi. Institutionen har ca 140 medarbetare, varav 30 är doktorander. För mer information, se https://www.umu.se/institutionen-for-ekologi-miljo-och-geovetenskap/

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-10-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-11-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Fast månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-560-23
Kontakt
  • Micael Jonsson, 090-7866923
Publicerat 2023-03-30
Sista ansökningsdag 2023-06-25

Tillbaka till lediga jobb