Umeå universitet, Arkitekthögskolan

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Arkitekthögskolan vid Umeå universitet söker nu en postdoktor inom arkitektur för arbete med UmArts Research Centre och Bildmuseet som en del av WASP-HS gästprofessursprojekt i konst & artificiell intelligens (AI). Tjänsten är på heltid i tre år med tillträde 1 september 2023 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 11 april 2023. 

Projektbeskrivning

UmArts - Umeå centrum för arkitektur, design och konst leder och utvecklar forskningen inom konst, arkitektur, design och AI vid Umeå universitet (UmU) i norra Sverige i samarbete med Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society (WASP-HS) och UmU:s centrum för transdisciplinär AI (TAIGA). Under år 2023 kommer professor och curator Sarah Cook att ansluta till UmArts som WASP-HS gästprofessor i samarbete med Bildmuseet, Arkitekthögskolan (UMA), Designhögskolan i Umeå (UID) och University of Glasgow.

WASP-HS Gästprofessursprojekt Konst and AI utforskar hur forskning på konstnärlig grund kan bidra till de sociala och etiska diskurserna om AI och maskininlärning. Projektet innebär att arbeta i partnerskap med museer och gallerier, konstnärer och curatorer för att kritiskt undersöka den artificiella intelligensens estetik och politik, och i samarbete utforska och utmana den algoritmiska logiken som ligger till grund för hård- och mjukvaruutveckling. Vi är intresserade av hur kreativa möten kan möjliggöra för allmänheten att uppleva och engagera sig i de etiska överväganden och samhälleliga förändringar som en utbredd användning av AI kommer att medföra och projektet syftar på så sätt att bidra till AI-utvecklingen.

Till Konst and AI-projektet söker vi framstående postdoktorala forskare för att arbeta tillsammans med professor Sarah Cook och teamet vid UmArts i tre år. Vi kommer anställa två postdoktorala forskare: en inom arkitektur och AI vid UMA, och en inom design och AI vid UID. Båda postdoktorerna kommer att ingå dels i UmArts-miljön av tvärdisciplinära postdoktorala forskare, i samarbete med Bildmuseet, dels vara del av det nationella forskningsprogrammet WASP-HS forskningsmiljö och aktiviteter.

De två postdoktorala forskarna kommer att bidra till UmArts forskningsmiljö samt till utvecklingen av tvärdisciplinära forskningsmetoder som genererar en kritisk och kreativ diskurs om konst, arkitektur, design och AI i det offentliga rummet. Vi välkomnar ansökningar från forskare med doktorsexamen i arkitektur eller närliggande områden såsom exempelvis fri konst, datavetenskap och design.

Denna utlysning avser en postdoktor i tvärdisciplinär arkitekturforskning som använder och/eller undersöker användningen av AI i den byggda miljön och det offentliga rummet. Forskningsresultat kan vara i form av samtida konstutställningar, offentliga evenemang och/eller publicering. Postdoktorn kommer att anställas vid Arkitekthögskolan vid Umeå universitet (UMA) med ytterligare stöd av UmArts och Bildmuseet. Postdoktorn kommer att erbjudas handledning av gästprofessor Sarah Cook och James Benedict Brown, universitetslektor i arkitektur, med stöd av Ele Carpenter, föreståndare för UmArts.

Postdoktorn erbjuds en treårig heltidsanställning. Kandidater måste vara beredda att bo och arbeta i Umeå, och vi uppmuntrar förslag för att utveckla ett kontextspecifikt forskningsprojekt i regionen. Postdoktorsanställningarna inkluderar även expensmedel á 40,000 SEK (ca. 4 000 EUR) per år för konferensdeltagande, produktionskostnader eller andra forskningsrelaterade kostnader. Vi välkomnar förslag på tvärdisciplinära konst- och arkitekturdrivna forskningspraktiker som visar hur konst, design och/eller arkitektur kan bidra till de sociala och etiska diskurserna om AI och maskininlärning. Forskningen förväntas generera en kritisk och kreativ diskurs om rummets politik, inklusive territoriella uppdelningar, dekolonisering, social sammanhållning, hållbarhet och resiliens. AI-forskningen inom detta område inkluderar, men är inte begränsad till: ansiktsigenkänning och algoritmiska fördomar, datafeminism, datauppsättningar för klimatförändringar och visuell information, deep fake syntetiska bilder, kodning och kryptografi, utvinning av sällsynta jordartsmetaller och övergången från globalt till planetariskt tänkande.

Postdoktorn kommer att ha möjlighet att producera en rad forskningsresultat, inklusive till exempel open access-forskningsartiklar, bildkonstpraxis, prototyper, skrivande, utställningsskapande, arkitektoniska, urbana och digitala interventioner eller föreställningar, vilket driver på konstens roll för samhällets utveckling. Postdoktorn kommer också att spela en aktiv roll i UmArts-programmet och bidra till sociala evenemang och årliga symposier, leda forskningsworkshops och läsgrupper. Varje postdoktor kommer att arbeta självständigt med sitt egna kreativa projekt med stöd av handledare vid sina två institutioner och UmArts föreståndare. 

Kvalifikationer

 • För att anställas med stöd av postdoktoravtalet krävs avlagd doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas.
 • För att anställas med stöd av postdoktoravtalet kommer främst den komma ifråga som har avlagt examen enligt föregående stycke för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.
 • Starka forskningsmeriter inom kreativ produktion som presenterats i internationella utställningar och publikationer inom området är ett krav.
 • Excellent kunskap och kännedom om konst-, arkitektur- eller designforskning i termer av teori, praktik och forskningsmetoder, och expertis inom sitt område, som demonstrerats genom tidigare utställningar, publikationer och andra forskningsresultat är ett krav.
 • Dokumenterad förmåga att samarbeta och kommunicera på engelska i både tal och skrift är ett krav.
 • Tidigare erfarenhet av att arbetat överskridande antingen inom konstområdet eller mellan konst, vetenskap och humaniora kommer att vara meriterande i urvalsprocessen.

Vi söker kandidater som är forskningsdrivna, organiserade, nyfikna samt motiverade att arbeta med utmanande problem och har ett genuint intresse för tvärdisciplinär forskning.

Ansökan

Din ansökan ska innehålla:

 • En forskningsplan inom forskningsinriktningen beskriven ovan. Forskningsplanen ska identifiera och beskriva: övergripande forskningsfrågor eller problemområden, syfte, metoder, potentiellt genomslag, föreslagen tidslinje för projektet samt tillvägagångssätt för att säkerställa tvärdisciplinärt samarbete. (max. 5 sidor).
 • Curriculum Vitae (CV) inklusive en komplett lista över publikationer och forskningsresultat inklusive utställningar.
 • Kopior av doktorsexamen eller dokumentation som klargör när doktorsexamen förväntas vara avlagd, och andra relevanta examensbevis, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser där erhållet betyg framgår.
 • En kopia av din doktorsavhandling/portfolio eller motsvarande och (max 5) forskningsresultat som är relevanta för ovanstående ämnen, numrerade enligt publikations- och utställningslistan.
 • Namn och kontaktinformation för tre personer som är villiga att agera som referens, inklusive ett kort uttalande om din professionella koppling till varje referens.

Ansökan ska skrivas på engelska (företrädesvis) eller svenska. Bifogade handlingar som inte är på engelska eller svenska ska översättas till något av språken. Dokument måste vara i MS Word- eller PDF-format. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 11 mars 2023.

Om du vill diskutera ett forskningsförslag, vänligen kontakta Ele Carpenter (ele.carpenter@umu.se).

För ytterligare information om tjänsten vänligen kontakta prefekt vid Arkitekthögskolan Mikael Henningsson (mikael.henningsson@umu.se).

Varmt välkommen med din ansökan!

Mer information

Umeå universitet ligger i Arktis och har specialiserade forskningscentrum inom samiska studier, arktiska studier och ett starkt fokus på hållbarhet och miljö.

UmArts – Umeå centrum för arkitektur, design och konst – är beläget vid Konstnärligt campus och samarbetar även med Institutionen för kreativa studier vid huvudcampuset. Centret syftar till att skapa en spännande tvärdisciplinär forskningsmiljö inom bildkonst, arkitektur, design, curatoriska och kreativa studier i samarbete med Bildmuseet och inom den regionala kontexten av norra Sverige såväl som nationellt och internationellt. UmArts driver ett program med offentliga forskningsevenemang, tematiska arbetsgrupper vid sidan av personalforskningsprojekt och ett team av nya postdoktorala forskare. 2023 kommer UmArts att öppna en ny forskningsstudioplats på Arts Campus som kommer att vara basen för Postdoktorala projekt samt Small Visionary Projects. För mer information om UmArts se: www.umarts.se.

WASP-HS är ett tioårigt forskningsprogram som löper 2019-2028 finansierat av Wallenbergstiftelserna. Visionen för WASP-HS är att främja ny tvärvetenskaplig kunskap inom humaniora och samhällsvetenskap om AI och autonoma system och deras inverkan på mänsklig och social utveckling. WASP-HS möjliggör spetsforskning, expertis och kompetensuppbyggnad inom humaniora och samhällsvetenskap. Som sådan bidrar WASP-HS till utvecklingen av innovativa humana teknologier och deras transformativa interaktion med samhället. WASP-HS strävar efter att vara en ledande internationell aktör i etableringen av ett globalt tvärvetenskapligt forskningsfält om AIs inverkan på mänskligheten och samhället. För mer information om WASP-HS se: www.wasp-hs.org/about-wasp-hs.

TAIGA har som mål att utveckla en struktur och arena för samverkan och synergier inom AI-forskning vid Umeå universitet med fokus på AI – för allas bästa. TAIGAs olika forskningsområden leds av våra koordinatorer över fakulteterna. TAIGA syftar till att initiera och driva forskningsprojekt inom AI och uppmuntra både pilot- och industriprojekt av hög internationell kvalitet. För mer information om TAIGA se: www.umu.se/centrum-for-transdisciplinar-ai.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2026-08-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-278-23
Kontakt
 • Ele Carpenter, +4690-7867007
 • Mikael Henningsson, +4690-7865798
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-02-13
Sista ansökningsdag 2023-04-11

Tillbaka till lediga jobb