Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Medicinska fakulteten är en av de största fakulteterna vid Umeå universitet och attraherar många studenter med ett omfattande utbud av utbildningar inom områdena medicin, tandvård, hälsa och vård. Vi erbjuder en väl utvecklad forskningsinfrastruktur och en inspirerande, dynamisk miljö med ledande forskning. Vår nära samverkan med de fyra regionerna i Norra sjukvårdsregionen ser vi som en stor ömsesidig tillgång för att utveckla forskning och utbildning och att säkra tillgången på vår framtids vårdpersonal.

En doktorand till ett forskningsprojekt med inriktning mot genusrelaterade aspekter av smärtuppfattning och smärtrapportering. Projektet är ett samarbete mellan institutionen för odontologi och Genusforskarskolan vid Umeå Centrum för Genusstudier, vid Umeå Universitet.  Intresse för genusfrågor och erfarenhet av arbete med patienter med långvarig smärta är ett krav. Vi erbjuder fyra års heltidsanställning. Ansök senast 2023-02-20. 

Långvarig smärta är en utmaning för den drabbade, för vården och för samhället. Långvarig smärta i ansiktet är vanligtvis relaterad till käkleden eller käkmuskulaturen, och går under beteckningen ”temporomandibular disorders”, eller TMD. Prevalensen för TMD är hög, och uppgår till minst 10% av befolkningen. Kvinnor drabbas oftare än män från och med tonåren. Varför vet man inte, men det är en angelägen kunskapslucka att fylla för att förbättra prognosen för dessa patienter. Vår forskargrupp är intresserad av att anlägga ett genusperspektiv på TMD-problematiken. Primärt vill vi fokusera på hur genusaspekter kan ge upphov till skillnader i smärtupplevelser i en klinisk kontext eftersom en viss del av diagnostik sker genom just smärtprovokation som utförs av klinikern och smärtrapportering från patienten. Om det är så att genusaspekter påverkar smärtrapportering vid diagnostik kan det innebära att den vedertagna metoden för diagnostik inte är så tillförlitlig som tidigare data visat. Som en konsekvens kan det påverka både beslut om behandling och uppföljning av en stor grupp patienter i allmäntandvården.

Doktorandanställningen ingår i ett forskningsprojekt som utgår från institutionen för Odontologi som avser att undersöka faktorer som påverkar smärtuppfattning och smärtrapportering. Det tilltänkta doktorandprojektet är huvudsakligen baserat på kommande experimentella studier. Doktoranden kommer dessutom att ha frihet att inom ramen för forskningsprojektet utforma egna frågeställningar. 

Vi söker en engagerad och kreativ doktorand med hög motivation för forskarstudier och förmåga till självständigt arbete. Ett intresse för patienter med långvarig smärta och frågor som rör genus är en nödvändighet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Utlysningen avser heltidsanställning som doktorand under 4 år men går att kombinera med klinisk verksamhet. För anställningen gäller att du förväntas utföra huvuddelen av ditt arbete vid institutionen för odontologi. Du förväntas även delta i de aktiviteter som organiseras inom Genusforskarskolans ram. Tillträde 1 september 2023. 

Behörighet 

Ansökan är öppen för alla sökande som uppfyller behörighetskraven d.v.s. som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att antas till utbildning på forskarnivå i klinisk oral fysiologi krävs dessutom den särskilda behörighet motsvarande kursen Klinisk Oral Fysiologi på Tandläkarprogrammet eller motsvarande. Sökande bör kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på både svenska och engelska. Kunskap om genusforskning är meriterande. 

Ansökan 

Ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi som du hittar på universitetets sida för Lediga jobb. Ansökningsförfarandet öppnar den 13 januari. https://www.umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/ 

En fullständig ansökan ska innehålla: 

 1. Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker tjänsten (max 2 sidor) 
 2. CV/meritförteckning 
 3. En kort skiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till både forskningsprojektet och genusfrågor 
 4. Examensbevis 
 5. Uppsatser/övriga publikationer 
 6. Ev. övriga meriter med relevans för anställning 
 7. Kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Observera att ofullständig ansökan inte kommer att behandlas. 

Närmare upplysningar lämnas av Anna Lövgren, anna.lovgren@umu.se, 070-310 32 14.

Löneplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst. 

Facklig information lämnas av SACO, 090- 786 53 65, SEKO civil, 090-786 52 96 samt ST, 090-786 54 31. 

Välkommen med din ansökan senast 2023-02-20! 

 

Om institutionen: 

Institutionen för odontologi bedriver undervisning på tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, och tandteknikerprogrammet samt forskning inom mun, ansikte och käkar.

 

Om Genusforskarskolan: 

Genusforskarskolan har sedan 2001 medfinansierat doktorander vid alla Umeå universitets fakulteter. En doktorand i samarbete med genusforskarskolan får ta del av unik och dynamisk forskarutbildningsmiljö, i vilken ca 30 aktiva doktorander för närvarande deltar. För mer information om Genusforskarskolan, se: https://www.umu.se/forskning/utbildning-pa-forskarniva/forskarskolor/genusforskarskolan/  

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2088-22
Kontakt
 • Anna Lövgren, 070-3103214
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-13
Sista ansökningsdag 2023-02-20

Tillbaka till lediga jobb