Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Arbetsuppgifter
Arbetet avser undervisning inom studie- och yrkesvägledarprogrammet men kan även komma att innefatta kurser vid övriga programutbildningar som institutionen är verksam inom. I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande och utvärdering av undervisning samt kursutveckling, handledning och examination på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen kan omfatta både campus och på distans via lärplattform samt moment- och kursansvar. Administrativa uppgifter relaterade till utbildningsverksamheten, kan också ingå i arbetsuppgifterna.

Tjänstgöringsorten är Umeå och ett aktivt deltagande i institutionens aktiviteter och engagemang i verksamheten, förväntas.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är, enligt 4 kap. 4 § högskoleförordningen, den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Behörigheten avser avlagd doktorsexamen i pedagogiskt arbete eller något annat ämne med en inriktning som är relevant för det aktuella området eller motsvarande vetenskaplig kompetens.

I Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet (dnr FS 1.1-1672-18) regleras behörighetskrav och bedömningsgrunder vid rekrytering och befordran samt sakkunnigförfarande.

Bedömningsgrunder och avvägning mellan bedömningsgrunder
En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

De främsta bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Graden av pedagogisk skicklighet ska ges störst vikt i urvalet och därefter vetenskaplig skicklighet. Därutöver kommer avseende fästas vid god administrativ förmåga.

Sökanden ska kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska språket.

Villkor
Anställningen är en visstidsanställning på heltid under 12 månader med tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet som du hittar du här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.
I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Sista ansökningsdag är 2021-05-21.

Om oss
Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap har ca 110 anställda verksamma inom utbildning, forskning och uppdragsverksamhet. Institutionen har en bred profil som vilar på en tvärvetenskaplig och praxisnära grund. För mer information om institutionens verksamhet se: http://www.umu.se/institutionen-for-tillampad-utbildningsvetenskap/.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2021-07-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-681-21
Kontakt
  • Ewa Rolfsman, 090-7867606
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-29
Sista ansökningsdag 2021-05-21

Zurück zu Stellenangeboten