Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet (http://www.cs.umu.se), forskargruppen Ansvarsfull artificiell intelligens, söker en postdoktor i datavetenskap med fokus på formell verifiering av system för algoritmiskt automatiserat beslutsfattande. Sista ansökningsdatum är 15 maj 2021.


Institutionen för datavetenskap (http://www.cs.umu.se) är en dynamisk institution med ca 140 anställda från drygt 20 länder. Vi bedriver utbildning och forskning inom ett brett spektrum av det datavetenskapliga området. Institutionens verksamhet inom området Artificiell intelligens är stark i ett internationellt perspektiv, i synnerhet inom områdena samarbetande och ansvarsfull AI. Inom dessa områden är gruppens fokus på metoder och verktyg för att analysera, designa, och kontrollera etiska och sociala effekter av AI. Gruppen samarbetar med flera nationella och internationella forskargrupper, och har kopplingar till industri och policyorganisationer. För mer information besök https://www.umu.se/en/research/groups/responsible-artificial-intelligence/


Projektet finansieras av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största program för strategisk grundforskning, utbildning och rekrytering. Programmet har initierats och finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW), dessutom bidrar industri och universitet till den totala budgeten på 3,5 mdr SEK. Bland de övergripande målen är 50 nya professorer och mer än 300 nya. WASP:s vision är forskningsexcellens och industriell relevans inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara. För mer information om forskning och andra aktiviteter inom WASP se http://wasp-sweden.org/.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program, WASP, är Sveriges största enskilda forskningsprogram i modern tid. Programmet skapar en plattform för akademisk forskning och utbildning i nära samarbete med ledande svensk teknikintensiv industri. Forskningen innefattar artificiell intelligens och autonoma system som verkar i samarbete med människor och som anpassar sig till sin omgivning med hjälp av sensorer, information och kunskap och skapar intelligenta system av system. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till gagn för svensk industri. Läs mer: https://wasp-sweden.org/


Projektbeskrivning och arbetsuppgifter


Automatiserade beslutssystem (ADM) utvidgar och ersätter i allt högre grad mänskliga beslut i ett stort antal situationer, med betydande effekter på samhället och på människors liv. För att utforma och använda dessa system på ett ansvarsfullt sätt krävs metoder och verktyg som tydliggör olika aktörers ansvar, och stöder verifiering av hur beslut är anpassade till och samordnade med mänskliga rättigheter och demokratiska principer.

Detta projekt utökar vårt nuvarande arbete med transparenta metoder (Glass Box methods) och fokuserar på formella specifikation och verifiering av etiska principer. Mer exakt förväntas innehavaren utveckla formella modeller och teorier som, givet en uppsättning kännetecken (som representerar etiska värden och / eller samhälleliga krav) kan avgöra hur man matematiskt beskriver dessa kännetecken för att kunna verifiera att ett ADM uppfyller dessa kännetecken och krav. Projektet förväntas skapa en välgrundad teoretisk ram för att styra och vägleda verifiering av ADM-system och valet av formella ansvarsskyldigheter.

Om anställningen
Anställningen omfattar heltid (100 %) under två år. Förväntat startdatum är 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse.

Kvalifikationer
Behörig för att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i teoretisk artificiell intelligens, eller annat relevant ämnesområde. Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Detta måste tydligt framgå i ansökan.
Forskningsmeriter och excellenta vetenskapliga publikationer inom anställningens område är ett krav. Goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Sökande ska ha kännedom om begrepp och metoder inom ansvarsfull AI, och mycket goda kunskaper om formella modeller, samt aspekter av AI som innefattar transparens, ansvarighet och rättvisa, och kunna dokumentera detta genom vetenskapliga publikationer eller andra resultat.
Den sökande bör vara driven av ett starkt forskningsintresse, välorganiserad, och tycka om att arbeta med utmanande problem och innovativa lösningar. Erfarenheter av design och modellering, multi-agentsystem, logikbaserad verifiering eller programvaruutveckling är meriterande.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:
• Ett följebrev med en kort (cirka 2 sidor) beskrivning av dina forskningsintressen relaterade till ovan beskrivna ämnen, och hur din expertis passar utlysningen,
• Curriculum Vitae (CV), med en komplett publikationslista
• Styrkta kopior av doktorsexamensbevis och andra relevanta examensbevis samt studieutdrag inklusive kurser med betyg,
• En kopia av din doktorsavhandling, samt kopior av högst fem relevanta vetenskapliga publikationer, numrerade enligt publikationslistan,
• Kontaktinformation till tre referenspersoner

Ansökan ska vara skriven på engelska eller svenska. Dokument måste vara i Word- eller pdf-format. Ansökan ska lämnas elektroniskt genom e-rekryteringssystemet vid Umeå universitet. Sista ansökningsdag är den 30 april 2021. Referensnummer: AN 2.2.1-313-21.

Eftersom vi strävar efter en mer balanserad könsfördelning inom institutionen uppmuntrar vi kvinnor som sökande.

För ytterligare information kontakta professor Virginia Dignum; virginia@cs.umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-313-21
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-09
Sista ansökningsdag 2021-05-15

Zurück zu Stellenangeboten