Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Juridiska institutionen har cirka 65 anställda och vår forskning omfattar många olika rättsområden. Forskningen bedrivs i såväl mindre projekt, inriktade mot mer avgränsade juridiska områden som större ämnesöverskridande projekt i samverkan med andra discipliner och lärosäten. Vi har en dynamisk forskningsmiljö som expanderar och vi söker nu ett antal postdoktorer i en satsning för att ytterligare utveckla forskningen på institutionen.

Arbetsuppgifter

Den sökande förväntas planera och utföra självständig forskning inom ett projekt som den sökande har definierat men förväntas även samarbeta med andra forskare vid institutionen och med forskare från andra discipliner.

Om anställningen

Anställningarna avser heltidsanställning under två år med tillträde den 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse. I anställningen ingår 20 % undervisning och 80 % forskning. Placering för anställningen är vid Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Behörighetskrav och bedömningskriterier

Behörig att anställas som postdoktor är den som senast vid tillträdesdagen avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Till denna anställning ska sökande ha doktorsexamen i juridik eller motsvarande vetenskapliga kompetens som bedöms relevant i förhållande till den forskning som bedrivs på institutionen. Prioritet ges till sökande som har erhållit sin doktorsexamen inom tre år från sista ansökningsdatum. En sökande som erhållit sin doktorsexamen innan dess kan beaktas under speciella omständigheter. Speciella omständigheter inkluderar sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fack eller liknande.

Vi letar efter motiverade och ansvarsfulla kandidater som både vill utvecklas som enskild forskare och som vill bidra till forskningen på institutionen. Vid urval bland de sökande kommer särskild vikt att läggas vid dokumenterade forskningsfärdigheter och förmåga att utföra forskning självständigt såväl som i team.  Särskild vikt kommer också läggas vid det tänkta projektets vetenskapliga kvaliteter med beaktande av dess potentiella bidrag till vetenskapsområdet och institutionens forskningsmiljö samt projektets genomförbarhet.

Undervisning ingår som en del av anställningen och dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt universitetspedagogisk utbildning är därför meriterande. Eftersom den huvudsakliga delen av anställningen som postdoktor utgörs av egen forskning väger vetenskaplig kompetens tyngre än pedagogisk- och utbildningsmässig kompetens vid bedömningen av de sökandes kvalifikationer.

Ansökan

Ansökan ska bestå av:

 • En kortfattad beskrivning av dina kvalifikationer, dina vetenskapliga intressen och dina motiv för att söka anställningen (max två sidor)
 • En forskningsplan som beskriver den forskning som den sökande vill bedriva inom ramen för anställningen (max fem sidor)
 • CV/meritförteckning
 • Publikationslista
 • Kopior av relevanta examensbevis
 • Kopior av relevanta publikationer
 • Betygsutdrag från högskolestudier
 • Andra dokument som du vill åberopa


Information

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av professor Johan Lindholm, 090 786 56 03 johan.lindholm@umu.se eller av prefekt Ulf Vannebäck, 090 786 93 82  ulf.vanneback@umu.se

För mer information om Juridiska institutionen, besök vår hemsida, här.

Du ansöker via e-rekryteringssystemet Varbi (https://umu.varbi.com/) och ansökan ska vara inkommen senast den 19 april 2021.

Välkommen med din ansökan! Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde den 1 juni 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-339-21
Kontakt
 • Ulf Vannebäck, 090 786 93 82
 • Johan Lindholm, 090-786 56 03
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-03-05
Sista ansökningsdag 2021-04-19

Zurück zu Stellenangeboten