Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Kemiska institutionen söker en postdoktor, heltid i två år, inom området syntetisk läkemedelskemi som i huvudsak kommer att arbeta med att utveckla organiska flerstegssynteser och lösa utmanande syntetiska problem för att effektivt framställa och karakterisera nya molekyler. I projektet ingår att designa, syntetisera och karakterisera nya föreningar samt att framställa dessa med tillräckligt hög renhet för att kunna testas i biologiska system. Ansök senast 5 november 2020.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Fokus i forskargruppen ligger på design och syntes av biologiskt aktiva föreningar mot mikrobiella och neurodegenerativa sjukdomar. För närvarande fokuserar gruppen på att designa och syntetisera nya peptidomimetika för att bekämpa antibiotikaresistenta sjukdomsframkallande bakterier, inklusive Methicillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA) och vancomycinresistanta enterokocker (VRE). Forskarna har även utvecklat substanser som selektivt stoppar klamydiabakteriens infektionsförmåga samt andra föreningar som stänger ner listeriabakteriens sjukdomsframkallande förmåga. I ett annat projekt har substanser utvecklats som gör tuberkulosbakterien Mycobacterium tuberculosis åter känslig mot immunresponser och vissa antibiotika. I samarbete med andra forskargrupper i Europa och USA studeras effekterna av dessa i in vitro- och in vivo-modeller samtidigt som studier för att förstå de exakta verkningsmekanismerna pågår. Projektet är interdisciplinärt med samarbeten över olika forskningsfält. Forskningen involverar design, syntes och upprening av nya analoger till föreningar som visat biologisk aktivitet in vitro och in vivo.

I postdoktorprojektet ingår att designa, syntetisera och karakterisera nya föreningar samt att framställa dessa med tillräckligt hög renhet för att kunna testas i biologiska system. Postdoktorn kommer att ha möjlighet att planera och utveckla tillvägagångssätt för att syntetisera små organiska molekyler för kemisk biologi. Utöver detta är målsättningen att publicera forskningsresultaten och den sökande kommer att delta i skrivandet av publikationer. Som postdoktor skall du bidra med din kunskap till forskargruppen, sammanfatta forskningen samt presentera dina framsteg på gruppmöten.

Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till två år, med start enligt överenskommelse.

Kvalifikationer

Krav
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i kemi med inriktning mot organisk kemi eller motsvarande. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha goda kunskaper inom syntetisk organisk kemi (metodutveckling, totalsyntes och/eller läkemedelskemi) samt en dokumenterat god förmåga att bedriva forskning och skriftligt presentera denna i vetenskapliga publikationer i expertgranskade tidskrifter. Den sökande måste på ett självständigt sätt kunna utveckla flerstegssynteser och lösa utmanande syntetiska problem för att effektivt designa, framställa och karakterisera nya molekyler. En vilja att bedriva forskning i ett multidisciplinärt projekt och i en miljö som främjar samarbeten mellan personer med olika kompetenser, samt utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i engelska krävs.

Övriga önskvärda meriter
Då den klass av föreningar som i huvudsak studeras i de ovan beskrivna projekten är 2-pyridoner är det meriterande om den sökande kan uppvisa erfarenhet av syntes av dessa heterocykler. Det är även meriterande om den sökande har kunskap om en eller flera av de bakterier som studeras i projekten.

Ansökan
En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med beskrivning av kvalifikationer, forskningsintressen och motivering till ansökan (max 2 sidor),
 • Meritförteckning - CV med publikationslista,
 • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis,
 • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg,
 • Kopia av doktorsavhandling och relevanta artiklar,
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner,
 • Övriga relevanta handlingar.

Ansökan ska göras via vårt e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 5 november 2020.

Närmare upplysningar lämnas av professor Fredrik Almqvist, tfn: 090-786 69 25 eller e-post: fredrik.almqvist@umu.se.

Information om oss
Kemiska institutionen är den största institutionen inom Teknisk-naturvetenskaplig fakultet och har ca 200 anställda, varav ca 40 forskarstuderande och med en stark och expanderande forskning. Tre större forskningsområden, Biologisk kemi, Miljö- och biogeokemi och Teknisk kemi samlar institutionens forskning och utbildning inom kemi. Vi är också en stark partner inom KBC, Kemiskt-Biologiskt Centrum.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1337-20
Kontakt
 • Fredrik Almqvist, 090-786 69 25
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-10-14
Sista ansökningsdag 2020-11-05

Zurück zu Stellenangeboten