Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för odontologi består av ca 60 medarbetare och vi bedriver undervisning på tandläkarprogrammet, tandhygienistprogrammet och tandteknikerprogrammet samt odontologisk forskning. Vi söker nu en universitetsadjunkt till tandhygienistutbildningen.

Arbetsuppgifter

Anställningen som universitetsadjunkt i oral hälsa omfattar huvudsakligen praktisk och teoretisk undervisning inom utbildningen på grundnivå vid tandhygienistprogrammet.

I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra undervisning och examinationer. Den praktiska undervisningen innebär även att instruera och handleda studenter i den grundläggande färdighetsträningen inom tandhygienistens kompetensområde och genomföra arbetsplatsbesök under studenternas kliniska praktik (VFU). Dessutom ingår att utveckla kurser och digitala undervisningsformer, vara delaktig vid handledning av examensarbeten och i tandhygienistprogrammets pedagogiska utvecklingsarbete. Undervisningen sker främst på svenska men kan även ske på engelska. I anställningen ingår administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen för odontologi och medicinska fakulteten.

Behörighetskrav och bedömningsgrunder

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt magisterexamen eller har motsvarande kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Eftersom anställningen omfattar  handledning av praktiska moment, patientfall och kommunikation inom ramen för tandhygienistens kompetensområde krävs tandhygienistlegitimation. Tandhygienistutbildningen har förlängts från två till tre år (från 2019) och för att kunna undervisa utifrån de nya nationella målen krävs även kandidatexamen i oral hälsa. Det krävs även för tandhygienistyrket nödvändiga kunskaper  i svenska enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket.

Som bedömningsgrund vid anställning av lärare vid universitetet ska gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Prövningen av pedagogisk skicklighet och yrkesskicklighet ska ägnas särskild omsorg vid denna anställning. Därutöver ska gälla graden av skicklighet att bidra till program- och kursutveckling.

Viktning av bedömningsgrunderna

Vid bedömningen kommer viktning av meriter att ske enligt följande: pedagogisk skicklighet (3), relevant yrkesskicklighet (2), administrativ skicklighet och förmåga att leda och utveckla verksamhet och personal (1).

Beskrivning av bedömningsgrunderna

Den sökande förväntas kunna uppvisa pedagogisk skicklighet, i första hand vad gäller området oral hälsa. Den pedagogiska skickligheten avser dokumenterad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Utbildning i högskolepedagogik och relevant yrkesskicklighet är meriterande. Vidare krävs god administrativ skicklighet samt förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om utvecklingsarbete.

Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten kommer hänsyn att tas till planering, genomförande och utvärdering av undervisning, handledning och examination, medverkan vid högskolepedagogiskt utvecklingsarbete samt erfarenhet av praktisk handledning av undervisningsmoment. 

Administrativ skicklighet kan visas genom skicklighet att leda och utveckla verksamhet och personal, erfarenhet av grundutbildningsplanering samt genom förmåga till självständigt beslutsfattande, kommunikativ förmåga och samarbete.

Vid urval av behöriga är kunskaper om och erfarenheter av utbildningsplanering och undervisning inom Oral hälsa, handledning av praktiska moment inom tandhygienistens kompetensområde, bred klinisk yrkesskicklighet som tandhygienist och erfarenheter från samverkan med det omgivande samhället särskilt meriterande.

Mer om anställningen

Anställningen är en visstidsanställning på upptill två år och är placerad vid institutionen för odontologi, tandhygienistprogrammet. Upp till 10 % av arbetstiden nyttjas till utveckling av ämneskompetens och pedagogisk kompetens så att lägst magisterexamen och genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp uppnås. Läs mer om oss här: https://www.umu.se/institutionen-for-odontologi/

Ansökan

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!


Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt, enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1815-19
Kontakt
  • Anders Wänman, prefekt, 090-7856082
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-01-09
Sista ansökningsdag 2020-01-23

Zurück zu Stellenangeboten