Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Vid Institutionen för omvårdnad, som har ett hundratal anställda, bedrivs utbildning till sjuksköterska och röntgensjuksköterska, specialistutbildningar för sjuksköterskor, barnmorske-, magister- och masterutbildning samt utbildning på forskarnivå/forskning inom ämnena omvårdnad, radiografi samt sexuell och reproduktiv hälsa.

Om doktorandprojektet 

Doktorandprojektet benämns Kvinnors hälsa, välbefinnande, samliv och arbetsförmåga 18 månader till fem år efter att ha drabbats av bristningar på den anala slutmuskeln vid förlossningen. Trots den uppmärksamhet som förlossningsbristningar haft i media senaste åren finns knapphändig kunskap om hur drabbade kvinnor påverkas i ett längre tidsperspektiv än det första året. Kunskap saknas om; hur vanligt förekommande är långdragna besvär (fysiska och/eller psykiska) efter att ha fått underlivsbristningar av tredje och fjärde graden vid förlossningen? Vilka besvär kvinnor kan ha och hur eventuella besvär kan inverka på hälsa, välbefinnande, samliv och arbetsförmåga 18 månader till fem år efter förlossningen?

De ingående delprojekten omfattar både kvalitativa och kvantitativa metoder. Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser etc.

Kvalifikationer

Grundläggande kvalifikationer är högskoleutbildning omfattande 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå inom vårdvetenskap/ omvårdnad/sexuell och reproduktiv hälsa.

Särskilda kvalifikationer är barnmorskeexamen med klinisk erfarenhet från förlossningsvård samt magister-/ masterexamen.

Övriga meriterande kvalifikationer för anställningen är fördjupade studier inom sexologi samt erfarenhet av vetenskapligt projektarbete. Goda kunskaper i tal och skrift på svenska och engelska är ett krav. Arbetet kräver att du är ansvarsfull, utåtriktad och flexibel i ditt arbetssätt, har lätt för att ta egna initiativ och kunna arbeta självständigt, men även har god förmåga att samarbeta med andra. God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Samarbetspartners förekommer såväl inom som utanför Umeå universitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Bedömning

Utvärdering av förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå baseras främst på:

 • Kunskaper och färdigheter av relevans för doktorandstudier inom forskningsområdet.
 • Förmågan att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
 • Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på svenska och engelska.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen, som t.ex. yrkeserfarenhet.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dennes meriter och bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå.

Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske och kan komma att genomföras på engelska.

Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar forskningsplan på engelska inför en av institutionsledningen utsedd forskarutbildningsgrupp. Antagning till forskarutbildning initieras efter avslutad urvalsprocess.

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 •  Personligt brev som sammanfattar ditt vetenskapliga intresse och motiverar varför du söker anställningen, max 1500 ord.
 •  Fullständigt CV/meritförteckning
 •  Examensbevis (styrkta kopior)
 •  Kopia på magister-/masteruppsats och eventuella övriga publikationer
 •  Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 •  Övriga meriter med relevans för anställningen

Dokumenten ska bifogas ansökan elektroniskt i ett sammanfört PDF-dokument. Ofullständig ansökan kommer inte att behandlas.

Anställningsform och omfattning:

Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Undervisning och annat institutionsarbete (upp till högst 20%) kan inkluderas.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1618-19
Kontakt
 • Margareta Persson , 090-786 56 98
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-10-30
Sista ansökningsdag 2019-11-20

Zurück zu Stellenangeboten