Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en postdoktor för studier av pankreascancer vid Institutionen för strålningsvetenskaper vid Umeå universitet. Anställningstiden är två år med start i december 2019 eller enligt överenskommelse. 

Anställningen finansieras av Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning (wcmm.umu.se). Projektet stöds av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse tillsammans med bland andra Umeå universitet, Region Västerbottens, Kempestiftelserna, Sjöbergsstiftelsen och Cancerforskningsfonden i Norrland. Inom WCMM kommer lokala och nationella nätverk att utvecklas, där postdoktorer bereds goda möjligheter att interagera med forskare inom den egna och andra forskargrupper. 

Beskrivning av projektet:

Pankreascancer har en mycket hög dödlighet, detta delvis beroende av att sjukdomen diagnostiseras sent i förloppet då de flesta patienter redan har en spridd sjukdom. Unikt för tumören är det uttalade fibrotiska stroma som omger tumörcellerna. Tumörstromat består av ett extracellulärmatrix (ECM) och fibroblaster som tillsammans förser cancercellerna med viktiga signaler som reglerar tumörtillväxten. Uppregleringen av ECM-syntesen initieras mycket tidigt i sjukdomsförloppet och noteras redan vid preinvasiva förstadier. Detta gör tumörstromat särskilt intressant då detektion av förändringar i ECM-kompositionen skulle möjliggöra en tidigare upptäckt av tumören. 

I detta projekt kommer ECM-kompositionen att studeras i detalj i djurmodeller av pankreascancer, i humant material, och i organoidbaserade fibroblast-co-kulturer. Tidiga förändringar i kompositionen kommer att detekteras med avancerad imagingteknik såsom PET-DT och kontrastförstärkt ultraljud. Tracers för specifika proteiner som ansamlas i ECM tidigt under sjukdomsutvecklingen kommer att utvecklas. Projektets övergripande syfte är att nyttja avancerad imaging för att med hög specificitet möjliggöra tidigare detektion av pankreascancer. 

Behörighetskrav och övriga önskvärda kvalifikationer: Den sökande skall för att vara behörig ha doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett för uppgiften relevant ämnesområde vid tidpunkten för rekryteringen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Vi söker en välkvalificerad och högt motiverad medarbetare som tidigare deltagit i för projektet relevant forskning och som har förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med övriga i forskargruppen. En bakgrund inom molekylärbiologi och tumörbiologi är önskvärd. Tidigare erfarenhet av imaging (PET och ultraljud) och erfarenhet av organoidmodellsystem och djurmodellsystem är meriterande. 

Anställningen kräver mycket goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift samt god förmåga till kommunikation. 

Ansökan:

Ansökan ska innehålla:

  • En kort beskrivning av dina forskningsintressen (max A4 sida) och varför du är intresserad av anställningen.
  • En meritförteckning (CV) inkluderande lista av laboratorieteknisk expertis samt publikationslista.
  • Kopior av examensbevis och länk till doktorsavhandlingen.
  • Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan ska göras via universitetets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast 2019-11-25. 

Upplysningar: För ytterligare information, vänligen kontakta biträdande lektor Daniel Öhlund via e-post daniel.ohlund@umu.se

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1420-19
Kontakt
  • Daniel Öhlund, 070-555 40 86
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-30
Sista ansökningsdag 2019-11-25

Zurück zu Stellenangeboten