Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik söker en doktorand i matematisk modellering. Det övergripande målet är möjligheten att uppnå en doktorsexamen i beräkningsvetenskap med inriktning matematik. Sista ansökningsdag 2019-11-23.

Projektbeskrivning
En avgörande händelse i livets utveckling på jorden var uppkomsten av endosymbios, då två tidigare helt oberoende celler gick ihop för att bilda det som vi idag kallar för mitokondrier och eukaryoter. Man tror att detta var en engångshändelse som så småningom ledde till evolutionen av alla stora komplexa livsformer. Trots endosymbiosens stora betydelse så förstår vi inte de generella principer som styr sannolikheten för dess uppkomst och vilka konsekvenser den har för eukaryoters fitness. Målet med projektet, som finansieras av Vetenskapsrådet, är att utveckla ett teoretiskt ramverk med matematiska modeller som kan identifiera dessa principer. Modelleringstekniker som kan komma till användning inkluderar differentialekvationer, nätverksmodeller, agentbaserade simuleringar, evolutionära analyser, probabilistiska modeller och allometrisk skalning. Projektet inkluderar  samarbete med Chris Kempes vid Santa Fe-institutet.

Behörighetskrav
Den sökande ska ha grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, om minst 240 högskolepoäng (hp) varav minst 60 hp ska vara på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng beräkningsvetenskapliga kurser varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå. Med beräkningsvetenskapliga kurser avses kurser med stora kvantitativa, statistiska eller datavetenskapliga inslag såsom kurser i datavetenskap, matematik och matematisk statistik samt relevanta kurser i fysik, biologi och kemi. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Kompetenskrav
Den sökande ska kunna kommunicera flytande på engelska, både muntligt och skriftligt, och ha en god förmåga att arbeta både självständigt och som del i en interdisciplinär forskargrupp. Sökande med examen från ett lärosäte utanför Sverige uppmanas att inkomma med resultat från GMAT (och/eller GRE) och TOEFL-prov, om sådant finns. Sökande måste också ha god förmåga att arbeta med programmering och datorstöd, exempelvis i  Matlab, Python, Julia, C++, etc. En stark bakgrund i matematik, optimering, differentialekvationer, datavetenskap och/eller programmering är meriterande. Intresse för och kunskaper om evolutionsbiologi, mikrobiologi och/eller molekylärbiologi är önskvärt men inte nödvändigt.

Om anställningen
I anställningen ingår forskarstudier motsvarande heltid i sammanlagt 48 månader. Annat arbete, som exempelvis undervisning eller administrativt arbete, kan förekomma upp till 20% av anställningen, vilket då förlänger anställningen motsvarande tid. Tillträde i början av 2020 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan sker via vårt rekryteringssystem senast 2019-11-23. Logga in och ansök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • ett personligt brev med en kortfattad beskrivning av den sökandes kvalifikationer, forskningsintressen och motiveringar som är specifika för detta projekt eller forskningsfält, samt kontaktinformation.
  • ett curriculum vitae
  • en lista med uppgifter om slutförda akademiska kurser med betyg samt uppsatser med relevans för anställningen, exempelvis ett examensarbete
  • kontaktinformation till minst två referenspersoner

Mer information
Ytterligare information kan ges av universitetslektor Eric Libby, eric.libby@umu.se, 073-4454671 eller prefekt Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se, 090-7867862.

Vid Institutionen för matematik och matematisk statistik bedrivs forskning inom matematik, matematisk statistik och beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns bl.a. internationella forskargrupper, institutioner med forskning inom i biologi och skog, Handelshögskolan i Umeå och industrin.

För mer information se https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1395-19
Kontakt
  • Eric Libby, universitetslektor, 073-4454671, eric.libby@umu.se
  • Åke Brännström, prefekt, 090-7867862, ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-26
Sista ansökningsdag 2019-11-23

Zurück zu Stellenangeboten