Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Umeå Centrum för Molekylär Medicin söker en postdoktor till projekt rörande studier av syrgasdetektion i nematoden C. elegans.  Laboratoriet leds av Dr. Changchun Chen och är anslutet till Wallenberg Centrum för Molekylär Medicin. Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till 2 år. Den är finansierad via startanslag från Europeiska Forskningsrådet (2019-2023) och är möjlig att tillträda från och med oktober 2019.

Projektbeskrivning
Forskningsprojektet syftar till att identifiera de molekylära mekanismer som medierar syrgasdetektion och i detalj studera de neurala kretsar som kontrollerar de beteendeförändringar som sker i respons till variationer i syrgasnivåer.  Projektet innebär bland annat studier av hur cytokiner kan påverka funktionen av neurala kretsar vid förändringar i syrgasnivåer där både C. elegans och odlade nervceller från däggdjur används (Chen et al, Nature 2017).  Projektet involverar storskaliga genetiska screener, genomics, biokemi, mätning av kalcium signalering, opto-genetik samt RNA-profilering av enstaka nervceller.  Laboratoriet har tilldelats anslag från Europeiska Forskningsrådet, Wallenbergs Centrum för Molekylär Medicin samt från Svenska Vetenskapsrådet.

Kvalifikationer
Den sökande skall ha doktorstitel inom relevant forskningsområde (biologi, genetik, biokemi). Hög prioritet läggs vid starkt motiverade sökande som kan arbeta självständigt inom en forskningsgrupp.  Den ideala kandidaten kan uppvisa expertkunskaper inom genetik, cellbiologi, biokemi eller liknande relevanta ämnesområden. Tidigare erfarenhet av arbete med C. elegans är en fördel men inte ett krav.

Vänligen skriv Er ansökan i en sammanhållen PDF-fil, som innehåller följande:

1.     Ett personligt brev som inkluderar era tidigare erfarenheter och forskningsintresse,

2.     Ett CV som inkluderar publikationslista samt kontaktinformation till två referenspersoner.

För mer information kontakta Changchun Chen (changchun.chen@umu.se) eller besök vår hemsida på http://www.wcmm.umu.se/gruppledare/gruppledare#Changchun.

Urvalskriterier
I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Om Umeå Universitet
Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1313-19
Kontakt
  • Changchun Chen, biträdande universitetslektor, 090-786 71 35
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-09-10
Sista ansökningsdag 2019-09-16

Zurück zu Stellenangeboten