Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap söker nu en universitetslektor i naturgeografi som ska initiera, bedriva, leda och utveckla forskning inom ämnesområdet, samt aktivt delta i institutionens utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sista ansökningsdag är 2019-08-30.

Arbetsuppgifter
Detta lektorat kommer under en inledande period om 3 år att innefatta 50 % forskning inom ämnesområdet naturgeografi samt 50 % undervisning på grundnivå och avancerad nivå inom ämnesområdet naturgeografi, framför allt kurs-, examinations-, och utvecklingsansvar avseende kurser i Geografiska informationssystem (GIS). Efter denna inledande period kan fördelningen mellan forskning och undervisning ändras.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i naturgeografi, eller motsvarande vetenskaplig kompetens, samt kan uppvisa pedagogisk skicklighet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt visat på ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärararrollen.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Behörig för anställningen är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Därutöver ska beaktas graden av administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla verksamhet vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, undervisning och utvecklingsarbete.

Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet naturgeografi. Graden av vetenskaplig skicklighet ska bedömas utifrån vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter som tillämpar kollegial granskning (peer review) och förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel. Kriterier för bedömningen är bredd, djup, originalitet och produktivitet i forskningen, samt förmåga till samverkan med omgivande samhälle.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet naturgeografi. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå är ett krav, liksom dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete. Förmåga att förmedla undervisning på svenska eller engelska är likaså ett krav. Kriterier för bedömningen är förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisningsinsatser, förmåga att variera undervisnings- och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat, erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle, medverkan i utveckling av läromedel samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen.

Administrativ skicklighet och förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan ska avse förmåga att organisera utbildning på grundnivå, samt förmåga till såväl självständigt arbete som arbete i lärarlag.

Vid avvägning mellan bedömningsgrunderna läggs lika vikt vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Därefter ska administrativ skicklighet liksom skicklighet i att utveckla verksamhet vid högskolan samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning, undervisning och utvecklingsarbete beaktas.

Umeå universitet satsar aktivt på en jämn könsfördelning och vi ser därför gärna kvinnor som sökande.

Ansökan
Ansökan, som skrivs på svenska eller engelska, ska innehålla:

 • Personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • Publikationslista (markera de 10 mest relevanta publikationerna)
 • Redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • Redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • Redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • Redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • En forskningsplan (max 4 sidor) som beskriver den forskning du önskar bedriva inom anställningen
 • Vidimerade kopior av relevanta examensbevis och eventuella intyg
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • Två referenser inklusive kontaktuppgifter

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-08-30.

Mer information
Närmare upplysning lämnas av professor Jon Moen (biträdande prefekt, 090–7869647, jon.moen@umu.se).

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-912-19
Kontakt
 • Jon Moen, +46 90-786 96 47
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-06-19
Sista ansökningsdag 2019-08-30

Zurück zu Stellenangeboten