Umeå universitet, Institutionen för strålningsvetenskaper

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Vi välkomnar ansökningar till en postdoktortjänst inom integrativ molekylär epidemiologi (kolorektalcancer) med inriktning mot transkriptomik och biomarkörer. Anställningen är vid Institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet, Sverige. Anställningstiden är två år och avser heltid med start sommaren 2019 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning:

Forskningsprojektet har som mål att identifiera, urskilja och validera nya risk- och diagnostiska biomarkörer för kolorektalcancer. Att kombinera mätningar av biomarkörer från blod med förfinad riskprofilering kan leda till personligt anpassad kolorektalcancerprevention och screening. Detta genom att identifiera högriskindivider för tidigare och mer frekvent koloskopi.

Postdoktorprojektet kommer att fokusera på optimering av RNA-extraktionsmetoder från biobanksprover för att generera och analysera RNA-seq eller array data. Analyser av andra biomarkörer, i form av t.ex. proteiner eller DNA-metylering kan också bli aktuellt.

Det kommer även finnas möjlighet att utveckla egna forskningsidéer, inom ramarna för projektet, genom att utnyttja resurser från svenska, europeiska och internationella kohorter och konsortier.

Behörighet och andra kvalifikationer:

Den sökande skall för att vara behörig ha doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett relevant biologiskt eller molekylärbiologiskt ämne vid tidpunkten för rekryteringen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Omfattande forsknings- och laborativ erfarenhet inom molekylärbiologi och RNA biologi, inklusive t ex RNA extraktioner från olika material och transkriptomik (t.ex. RNA-seq), är nödvändigt. Mycket goda kunskaper i skriftlig och muntlig engelska är ett krav. Erfarenhet av att arbeta med stora dataset inklusive R/Bioconductor är en stor fördel men ej obligatoriskt. Detsamma gäller författarskap på vetenskapliga publikationer inom RNA fältet.

Vi letar efter en högt motiverad forskare som är snabb på att lära sig och som tidigare har demonstrerat förmågan att arbeta produktivt både självständigt och inom ett multidisciplinärt team. Företräde kommer att ges till kandidater med stark analytisk och kommunikativ förmåga. Se Bethanys PubMed länk för exempel på gruppens forskning:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Van+Guelpen+B

Ansökan:

Ansökan måste innehålla

  • En kort beskrivning av forskningsintressen (max 1 A4) och motivering till varför du är intresserad av tjänsten.
  • CV
  • Examensbevis från forskarutbildning samt andra relevanta examina
  • Kontaktinformation till två referenspersoner

Övrig information:

För ytterligare information var god kontakta biträdande universitetslektor Bethany Van Guelpen: bethany.vanguelpen@umu.se

Ansökan måste färdigställas med hjälp av Umeå Universitets webbaserade ansökningssystem. Sista ansökningsdag är 2019-05-06, men rekrytering sker löpande.

 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-537-19
Kontakt
  • Bethany Van Guelpen, 090-785 28 09
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-03-27
Sista ansökningsdag 2019-05-06

Zurück zu Stellenangeboten