Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har för närvarande cirka 90 anställda och bedriver forskning inom områdena energiteknik, elektronik och systemteknik. En stor del av energiforskningen bedrivs inom forskningsmiljön Thermochemical Energy Conversion Laboratory (TEC-Lab) som är värd för det nuvarande projektet. Här är den starka och expanderande forskningen främst inriktad på termokemiska processer. Det övergripande målet är att bidra med ny kunskap som är användbar för samhället och industrin för att öka användningen av nya bränslen och material, utveckla och förbättra industriprocesser, undvika dyra operativa problem, återanvända ändliga resurser och minimera skadliga biprodukter och utsläpp . TEC-Lab är medlem i Kemiskt Biologiska Centrum (KBC) vid Umeå universitet.

TEC-lab söker en doktorand i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi för ett projekt om grundläggande studier av kemisk specialisering i askfraktioner från termisk omvandling av biomassa och avfall. Sista datum för ansökan är 29 mars 2019. Positionen tillsätts den 6 maj 2019 eller enligt överenskommelse.

Projektbeskrivning
Projektets fokus ligger på fosfor och dess närliggande katjoniska grannar i restströmmar från termisk omvandling av biomassa och avfall. Kandidaten kommer att arbeta inom forskningsprojektet "Grundläggande studier av kemisk specialisering i askfraktioner från termisk omvandling av biomassa och avfall" som finansieras av Vetenskapsrådet. Det förväntade resultatet är att avgöra om potentiellt skadliga ämnen såsom, men inte enbart, Zn och Cu är bundna i fosfater från askfraktioner och hur detta kan påverka deras löslighet om aska direkt appliceras som gödningsmedel.

Den valda kandidaten kommer att arbeta med syntes av komplexa fosfatstrukturer som finns i askfraktioner från termisk omvandling av biomassa och avfall, strukturbestämning, röntgenanalytiska tekniker såsom pulverröntgendiffraktion och delta i stråltid vid synktroner. Vidare förväntas den valda kandidaten samarbeta inom nationella och internationella forskningsprojekt.

Projektet ger ett utmärkt tillfälle för forskarutbildning som behandlar forskningsfrågor nära relaterade till globala utmaningar inom gränssnittet för energiförsörjning och ett hållbart samhälle.

Kompetenskrav
Sökanden måste ha en masterexamen i kemi, kemiteknik, energiteknik eller motsvarande kvalifikationer. För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i energiteknik inriktning mot termisk processkemi, krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom kemi, kemiteknik, energiteknik, närliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för forskarutbildningen. Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat i stort sett motsvarande kunskaper är också berättigade. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid sista datum för ansökan.

Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med andra. Den framgångsrika sökanden måste ha ett starkt personligt intresse för att utveckla ny kunskap inom ämnet för projektet. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är viktigt. Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift krävs.


Övriga önskvärda kvalifikationer
Det anses vara fördelaktigt om sökandens examen har en specialisering i högtemperaturprocesser och oorganisk kemi vid hög temperatur. Erfarenhet från experimentella studier av rester från förbränning och/eller förgasningsprocesser är meriterande, liksom kompetens i relevanta analysmetoder (särskilt pulverröntgendiffraktion, synkrotronbaserade metoder och/ eller SEM-EDS). God kommunikationsförmåga på svenska är meriterande.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla följande:

  1. Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
  2. Curriculum vitae.
  3. Kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
  4. En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
  5. En kopia av magisteruppsats och publikationer (om några).
  6. Kontaktuppgifter till två akademiska referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Sista ansökningsdag är 2019-03-29.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-351-19
Kontakt
  • Nils Skoglund, 090-7866801
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Zurück zu Stellenangeboten