Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Institutionen för datavetenskap vid Umeå universitet utlyser ett biträdande universitetslektorat. Sista ansökningsdag är 8/4, 2019.

Arbetsbeskrivning
Den huvudsakliga inriktningen på anställningen är autonoma resurshanteringssystem. Typiska forskningsproblem fokuserar på hur man utformar automatiserade och autonoma managementsystem för att tillhandahålla eller förbättra tillförlitlighet, tillgänglighet, prestanda och kostnads- och energieffektivitet för IT-infrastrukturer och deras tillämpningar. Aktuella infrastrukturer spänner från enskilda servrar, kluster och storskaliga datacenter till federerade datacenterinfrastrukturer och distribuerade mobila ”edge clouds”-infrastrukturer som kombinerar molndatacenter och framtida (5G) telekomnät. Problemen kräver ofta tvärvetenskapliga metoder som kombinerar kompetens inom distribuerade system med metodforskning i prestandamodellering, feedback-kontroll, diskret optimering, matematisk statistik och maskininlärning. Centralt för forskningen är dock grundläggande systemforskning och systemexperiment.

Anställningen erbjuder stimulerande arbetsuppgifter och innehavaren kommer att ha en viktig roll med stor frihet i arbetet med att utveckla området distribuerade system vid institutionen, såväl inom forskning och forskarutbildning som inom grundutbildning. Innehavaren förväntas också utveckla samarbeten över institutionsgränser och andra gränser både inom och utanför universitetet, samt etablera starka samarbeten och attrahera externa bidrag från nationella och internationella finansiärer.

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av 4 års egen forskning (i genomsnitt 80 % per år) och 1 års pedagogisk meritering/undervisning (i genomsnitt 20 % per år). Med anställningen följer finansiering av en doktorand.

Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet. En biträdande universitetslektor har rätt att, efter ansökan senast 6 månader innan anställningen upphör, prövas för befordran till universitetslektor. 

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i datavetenskap eller närliggande område eller har motsvarande vetenskaplig kompetens inom ett för anställningen relevant område. Dessutom krävs en relevant och dokumenterad vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området för anställningen. Främst ska den komma ifråga som har avlagt examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Hög kunskapsnivå i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande.

Vetenskaplig skicklighet skall avse ämnesområdet datavetenskap med inriktning mot distribuerade system, och med fokus på att designa och bygga automatiserade och autonoma resurshanteringssystem för att tillhandahålla eller förbättra tillförlitlighet, tillgänglighet, prestanda och kostnads- och energieffektivitet för IT-infrastrukturer och deras tillämpningar.

Graden av vetenskaplig skicklighet ska dels bedömas utifrån publicerade vetenskapliga arbeten som publicerats i internationellt spridda vetenskapliga tidskrifter och konferenser som tillämpar ett peer-review system, dels utifrån den sökandes dokumenterade skicklighet att utveckla och genomföra forskningsprogram där forskningsinsatserna aktualitet, kvalitet och originalitet kommer att bedömas. Den vetenskapliga skickligheten ska även bedömas utifrån bilagd forskningsplan, vilken ska värderas utifrån den föreslagna forskningens höjd, det valda forskningsområdets relevans för den utlysta anställningen samt graden av nytänkande. Meriterande för befattningen är akademisk eller industriell postdoktoral forskningserfarenhet. Meriterande är även dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsresurser, samt att skapa eller aktivt delta i starka konsortier för större forskningsansökningar.

Därutöver skall beaktas graden av pedagogisk skicklighet, vilken ska avse ämnesområdet datavetenskap. Skickligheten ska bedömas utifrån dokumenterad förmåga att planera och bedriva forskningsbaserad undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå. Därutöver ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen, liksom förmågan att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan
Ansökan, som företrädesvis skrivs på engelska, ska innehålla:

 • personligt brev inkl. kontaktuppgifter
 • ett CV med akademiska och professionella meriter, inklusive erfarenheter när det gäller forskning och undervisning, samt en publikationslista
 • redogörelse för a) vetenskaplig verksamhet b) pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal, samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (max 5 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen.
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • Stödbrev från tre referenspersoner samt deras kontaktuppgifter

Instruktioner för hur man beskriver vetenskaplig och pedagogisk verksamhet finns här: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-120-19
Kontakt
 • Erik Elmroth, +4690-786 69 86
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2019-02-28
Sista ansökningsdag 2019-04-08

Zurück zu Stellenangeboten