Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Doktorand i medicinsk vetenskap med inriktning mot molekylärbiologi

Vi söker en doktorand i medicinsk vetenskap, med inriktning mot molekylärbiologi och med ett intresse för interaktionen mellan malariaparasiter och dess värd, till Institutionen för molekylärbiologi vid Umeå universitet. Positionen är tidsbegränsad till fyra år med start snarast eller enligt överenskommelse. Doktoranden kommer att delta i aktiviteter inom Institutionen för molekylärbiologi, Laboratoriet för Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), Umeå centrum för mikrobiell forskning (UCMR) och det nordiska EMBL partnerskap för molekylär medicin.

Bakgrund och beskrivning av arbetsuppgifter

Malaria parasiten invaderar och växer inom röda blod celler. Sjukdomsutfallet för varje malariainfektion bestäms av interaktionen mellan malariaparasiten och dess värd. Parasitens förmåga till cytoadherens (att fästa an till endothelium) tillåter parasiten att sekvestrera i infekterade organ och är kritiskt för parasitens förmåga att orsaka sjukdom. För att parasiten ska kunna cytoadhera så måste parasiten exportera stora mängder av proteiner och på så sätt omformar helt den infekterade cellen. I vårt labratorium så är vi intreserade av exporterade proteiners roll i parasit-värd interaktioner, och vi använder primärt musmalaria parasiten Plasmodium berghei.

En undersökning på genom-skala i P. berghei har understrukit vikten av de mekanismer som främjar protein export. I kontrast till själva exportmaskineriet, karaktäriseras de proteiner som fraktas ut till ytan av den infekterade röda blod cellen av en hög grad av redundans. De exporterade proteinerna är i framkant av interaktionen mellan parasiten och dess omgivning, och det krävs därför genetisk mångfald för att interagera med en varierande värd och miljö. Doktorandprojektet syftar till att undersöka hypotesen att för vissa av dessa exporterade proteiner så kan deras roll endast mätas under tryck från värdens immunförsvar. Vi kommer att använda multi-mutant transfektioner i kombination med streckkods-sekvensering för att i detalj undersöka exporterade proteiners funktion i olika immunkompetenta, immunstimulerade och immunförsvagade genetiska bakgrunder i möss. Dessutom kommer vi att bygga vidare på preliminära resultat som visar att vi också kan använda samma metod för att beräkna tillväxt av parasiter som sekvestrerar till infekterade organ.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs minst 30 hp inom kemi varav minst 7,5 hp biokemi, 45 hp inom biologi eller molekylärbiologi varav minst 7,5 hp i genetik och 22,5 hp i mikrobiologi, fysiologi, samt cell- och molekylärbiologi. Därutöver krävs 45 hp på avancerad nivå inom cell- och molekylärbiologi, inkluderande ett självständigt arbete om minst 15 hp.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs också nödvändiga muntliga och skriftliga kunskaper i engelska.

Kompetenskrav

Kunskaper i engelska och förmågan att tillgodogöra sig utbildningen kommer att utvärderas av institutionens forskarutbildningsgrupp. Du bör ha erfarenhet av molekylärbiologi, inklusive DNA-hantering och manipulation. Erfarenhet av att arbeta med transfektioner av malariaparasiter är meriterande. Du har mycket god kommunikationsförmåga, och trivs med att jobba som en medlem av ett forskarlag. Du kan också arbeta självständigt och är starkt självmotiverad. Du kan och tycker om att sammanställa, förmedla och presentera resultat.

Bedömningsgrunder

1. Kunskaper och färdigheter relevanta för doktorandstudier inom forskningsområdet.
2. Förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor.
3. Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska.
4. Övriga erfarenheter relevanta för forskarutbildningen, t ex yrkeserfarenhet.

God samarbetsförmåga, driv och förmåga att arbeta självständigt betraktas som positiva meriter.

Ett urval kommer att göras bland behöriga sökande baserat på dessas meriter och dessas bedömda potential att tillgodogöra sig studier på forskarnivå. Efter urvalsprocessen påbörjas processen för antagning till forskarutbildning.

Ett beslut om antagning kommer att fattas av fakultetens studierektor först när en individuell studieplan har godkänts av institutionens forskningsutbildningskommitté.

Om anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och är tidsbegränsad till fyra år heltid. Om deltidsundervisning (max 20 %) kan erbjudas förlängs anställningstiden.

Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

Löneinplacering sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Ansökan

Du ansöker genom vårt rekryteringssystem. Din ansökan ska innehålla följande dokument skrivna på engelska eller svenska:

  • En CV med information om utbildning, en förteckning över tidigare och nuvarande anställningar, och en lista över publikationer.
  • Kopior på examensbevis
  • Ett följebrev som beskriver forskningserfarenhet och intressen, motivation för ansökan om doktorandtjänst
  • Kontaktuppgifter för en till tre referenser.

Facklig information lämnas av SACO, + 46- (0) 90-786 53 65, SEKO, + 46- (0) 90-786 52 96 och ST, + 46- (0) 90-786 54 31.

För mer information om tjänsten, vänligen kontakta Ellen Bushell ellen.bushell@umu.se.

Mer om oss

Bushell labb är en del av Molecular Biology part of The Laboratory of Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS, http://www.mims.umu.se/  )

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-272-19
Kontakt
  • Ellen Bushell, Forskare, ellen.bushell@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-14
Sista ansökningsdag 2019-02-28

Zurück zu Stellenangeboten