Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Konsthögskolan tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och finns på Konstnärligt campus. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt masterprogram (MFA) som båda är uppdelade i flera kurser. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen.  

För mer information, besök gärna Konsthögskolans webbsida. 

Konsthögskolan söker en postdoktor i fri konst. Anställningen avser heltidsanställning i två år med tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. I anställningen ingår 20% undervisning på avancerad nivå och 80% forskning. Vi söker en motiverad postdoktor som aktivt bidrar till utvecklingen av institutionens forskningsmiljö. Detta innefattar bland annat att aktivt delta i forskningsseminarium och andra forskningsaktiviteter.  

Behörighet och bedömningsgrunder 
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. För denna anställning krävs för behörighet doktorsexamen i fri konst, eller motsvarande. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att kandidaten inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.

Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång om inte särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

God förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska och svenska eller annat skandinaviskt språk, kännedom om nationella och internationella forskningsfinansiärer, pedagogisk skicklighet och erfarenhet liksom personlig lämplighet såsom god samarbetsförmåga är krav för anställningen. 

I bedömningen läggs i första hand vikt vid kandidatens meritering inom konstnärlig forskning och pedagogiska skicklighet, och i andra hand vid forskningsplanens kvalitet och genomförbarhet. 

Ansökan
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla följande dokument: 

(1)   Personligt brev där sökande motiverar sitt intresse för anställningen och kortfattat förklarar hur han eller hon uppfyller  behörighetskraven och de meriterande kvalifikationerna (1-3 s)
(2)   Curriculum Vitae med vidimerade kopior på relevanta betyg (utbildningsexamina, disputationsdatum, tidigare och nuvarande anställning, utmärkelser/stipendier, pedagogiska uppdrag, forskningsbidrag, forskningssamarbeten)
(3)   Publikationslista med bilagda elektroniska kopior av de 3-5 viktigaste arbetena inkl. avhandlingen
(4)   Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen.
(5)   Lista på 2-3 referenspersoner inkl. kontaktuppgifter 

Ansökan ska göras i e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-03-08.
För ytterligare information är du välkommen att kontakta administrativ samordnare Susanne Andergras: telefon 090-786 95 51, susanne.andegras@umu.se  eller prefekt Katrin Holmqvist Sten: 090-786 5976. katrin.holmqvist-sten@umu.se.

Övriga upplysningar
Postdoktoranställningen är på 100% i två år med tillträde 2019-08-01 eller enligt överenskommelse. Hög närvaro i miljön är ett krav för den som erbjuds anställningen. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-182-19
Kontakt
  • Katrin Holmqvist-Sten, prefekt, +46 90 786 59 76, katrin.holmqvist-sten@umu.se
  • Susanne Andegras, administrativ samordnare, +46 90 786 95 51, susanne.andegras@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-02-04
Sista ansökningsdag 2019-03-08

Zurück zu Stellenangeboten