Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys, matematisk statistik samt matematik för artificiell intelligens. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser ett biträdande lektorat i beräkningsmatematik. Sista ansökningsdag 2019-02-13.

Bakgrund
Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver stark forskning inom flera områden av beräkningsmatematik, bland annat geometrisk numerisk integration, skurna finita element och tillämpad spektralteori. Vi driver även en i samarbete med institutionerna för datavetenskap och fysik gemensam tvärvetenskaplig forskningsmiljö i beräkningsvetenskap, UMIT Research Lab, med ett rikt utbud av aktiviteter, seminarier och möjligheter till akademiska och industriella samarbeten. Vi vill med denna rekrytering ytterligare förstärka vår forskning inom området beräkningsmatematik. För rätt sökande erbjuder vi bra möjligheter att bygga upp egen forskningsverksamhet.

Arbetsbeskrivning
Den person vi söker ska bedriva forskning i beräkningsmatematik samt bidra till den fortsatta utvecklingen av forskningsmiljön inom området. Andra arbetsuppgifter inkluderar undervisning i matematik. Grundutbildningen vid institutionen, med akademiskt starka studenter, kommer att kunna erbjuda möjlighet till att handleda kvalificerade examensarbeten i samarbete med externa partners. Även handledning av doktorander och postdoktorer, inom främst beräkningsmatematik, kan bli aktuellt. Innehavaren förväntas aktivt söka externa medel för sin forskningsverksamhet.

Anställningen är tidsbegränsad till 5 år och utgörs av 4 år egen forskning och 1 år pedagogisk meritering. Befattningen är en meriteringsanställning som gör det möjligt att utveckla och etablera en långsiktig forskningsverksamhet och en biträdande universitetslektor har rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Kompetenskrav
Vi söker dig som har doktorsexamen i matematik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens utgång.

Som bedömningsgrund ska gälla graden av vetenskaplig skicklighet, främst bedömt utifrån publikationer i internationellt väl ansedda vetenskapliga tidskrifter och konferensproceedings som tillämpar ett så kallat peer review-system. Särskilt vikt kommer att läggas på kvaliteten i de publikationer där den sökande varit huvudförfattare. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbets­uppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare kommer förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt att beaktas samt förmåga till samverkan med det omgivande samhället. Den sökande bör ha internationell forskningserfarenhet och dokumenterade kunskaper som stärker kompetensen inom forskningsområdet i Umeå. Dokumenterad förmåga att på ett självständigt och flexibelt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien är meriterande. Vidare krävs goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift. Sökande som vid anställningstillfället inte talar svenska förväntas lära sig detta inom tre år från anställningstillfället.

Den sökande ska vara forskningsverksam i beräkningsmatematik och även avse bedriva forskning i detta område. Dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsfinansiering, särskilt från stora och välrenommerade forskningsfinansiärer, är meriterande. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen ska tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik. Dokumenterad erfarenhet av framgångsrik undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla forskningsverksamhet är meriterande.

Ansökan
Till ansökan ska bifogas:

 • personligt brev inklusive kontaktuppgifter
 • ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter 
 • publikationslista
 • redogörelse för vetenskaplig verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet (se instruktioner i länk nedan)
 • redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal 
 • redogörelse för samverkan med det omgivande samhället samt populärvetenskaplig verksamhet
 • en forskningsplan (maximalt 6 sidor), som beskriver den forskning som du önskar att bedriva inom anställningen
 • vidimerade kopior av relevanta examensbevis
 • kopior av högst tio forskningspublikationer av relevans för anställningen, numrerade i enlighet med publikationslistan.
 • två referenser inklusive kontaktuppgifter 

Anvisningar till utformning av redogörelsen av vetenskaplig och pedagogisk verksamhet hittar du här:

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2019-02-13.

Mer information
Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor David Cohen, 090-786 50 74, david.cohen@umu.se, och/eller prefekt Åke Brännström, 090-786 78 62, ake.brannstrom@umu.se.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-2088-18
Kontakt
 • Åke Brännström, +46 90-786 78 62
 • David Cohen, +46 90-786 50 74
Facklig företrädare
 • SACO, +46 90-786 53 65
 • SEKO, +46 90-786 52 96
 • ST, +46 90-786 54 31
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-02-13

Tillbaka till lediga jobb