Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 14 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Beskrivning

The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden MIMS (www.mims.umu.se) söker excellenta unga forskare som är intresserade att bli nya Gruppledare för nydanande forskning inom molekylär infektionsmedicin.

MIMS avser att under kommande år finansiera en ny Gruppledaranställning där finansieringen gäller i första hand som längst upp till en femårsperiod, med möjlighet till förlängning upp till totalt nio år efter extern utvärdering under fjärde året.

Sökande bör ha dokumenterad framgångsrik forskning inom områden med relevans för molekylär infektionsmedicin. Den rekryterade forskaren kommer att erhålla omfattande stöd för att kunna etablera en egen forskargrupp med medlemmar på postdoktor och doktorand-nivå. De sökande förväntas även kunna komplettera sin forskningsbudget genom egna nationella och internationella forskningsanslag.

MIMS Gruppledare förväntas bedriva ett framgångsrikt forskningsprogram i synergi med den multidisciplinära forskningsmiljö där MIMS ingår och även medverka i samarbeten och gemensamma aktiviteter som främjar forskning och utbyten inom The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine (www.embl.de/research/partnerships/remote/nordic/index.html).

Behörig att anställas är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens. Du ska också ha genomgått postdoktoralträning och utbildning inom ett relevant forskningsområde. Särskild vikt kommer att ges till vetenskaplig skicklighet. Vi söker företrädesvis begåvade forskare på tidig karriärnivå som redan har producerat utmärkt forskningsarbete, är redo att arbeta självständigt och visar potential att vara en forskningsledare. Därför bör främst den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen, eller har nått motsvarande kompetens, senast två och högst sju år före ansökan.

Ansökningarna kommer att utvärderas av externa sakkunniga i en rekryteringskommitté som består av medlemmar representerande EMBL och noderna inom ”The Nordic EMBL Partnership for Molecular Medicine”. En topprankad grupp av sökande kommer att inbjudas till intervju med rekryteringskommittén. Bedömningen kommer att resultera i en rekommendation till MIMS Styrelse för beslut vilket utgör underlag för institutionsaffiliering och anställningsbeslut av berörd fakultets dekan.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. ett introduktionsbrev som sammanfattar den sökandes karriär, tidigare forskningserfarenheter av relevans för molekylär infektionsmedicin  och framtidsplaner för forskarkarriären (1-2 sidor).
  2. CV med en lista över alla vetenskapliga publikationer (med de fem viktigaste markerade).
  3. kopia av intyg om doktorsexamen.
  4. en kort forskningsplan (maximalt 5 sidor) med en sammanfattning av förväntade resultat och betydelse inom translationell och molekylär medicinsk infektionsforskning.
  5. namn och kontaktuppgifter för tre referenspersoner.

För mer information, kontakta gärna: Bernt Eric Uhlin, professor, MIMS Director, +46-90-7856731, bernt.eric.uhlin(at)umu.se eller Maria Fällman, professor, MIMS Deputy Director, +46-90-7856725, maria.fallman(at)umu.se

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2018-09-16.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå University
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1196-18
Kontakt
  • Bernt Eric Uhlin, professor, föreståndare för MIMS, +46 90 7856731
  • Maria Fällman, professor, vice-föreståndare, MIMS, +46 90 7856725
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-06-20
Sista ansökningsdag 2018-09-16

Zurück zu Stellenangeboten