Umeå universitet, Universitetsförvaltningen

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 100 medarbetare och 34 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Umeå universitet

Umeå universitet har i ”Vision 2020 och övergripande huvudmål” ett delmål inom området Forskning, att universitet ska erbjuda internationellt konkurrenskraftiga anställningar och tydliga karriärvägar där de anställdas kompetens kontinuerligt stärks.

Umeå universitet har utvecklat ett samlat upplägg för kompetens- och karriärstöd riktat till dagens och morgondagens framgångsrika forskare vid Umeå universitet, med inriktning mot forskningsledarskap ReaL,  Research & Leadership.

Ett specifikt mål med satsningen är att fokusera på att forskningsledaren utvecklar förmågan att kombinera en hög grad av kreativitet med ett gott forskningsledarskap. Ett annat specifikt mål är att utveckla nätverk vid Umeå universitet mellan forskare från olika vetenskapsområden och discipliner för att stimulera nytänkande och kreativitet. Projektet ska också främja den kompetensväxling som behövs inom gruppen forskningsledare och vara ett stöd för utvecklingen mot en mer jämställd forskarmiljö. Ytterst ska projektet bidra till en ökad forskningsmässig framgång för Umeå universitet som helhet.

Beskrivning av ReaL - programmet:

Forskningsledarskapsprogrammet ReaL är ett program för kompetensutveckling och  karriärstöd i tre steg för forskare vid Umeå universitet,  anpassat till universitets karriär-vägar.

ReaL - programmet syftar till:

- lärande och ökad kompetens kring ledarskap med inriktning mot forskningsledarskap
- stöd för utveckling av framgångsrika forskningsmiljöer, både befintliga och framtida
- stöd för den individuella karriärutvecklingen och fortsatt vetenskaplig utveckling

Ett specifikt mål med satsningen är att fokusera på forskningsledarskap och förmågan att kombinera en hög grad av kreativitet med ett gott forskningsledarskap.

Programmet är uppdelat i tre nivåer beroende på var forskaren befinner sig i sin karriär, och nivåerna bygger på varandra. Steg 1 riktar sig till forskare i början av sin karriär, steg 2 till etablerade forskningsledare samt steg 3 till excellenta forskningsledare. ReaL-programmet genomförs huvudsakligen på engelska.

Arbetsuppgifter:

Den programansvarige ska tillsammans med projektledare, planera, genomföra samt följa upp utbildnings- och utvecklingsinsatser som riktar sig till forskare på olika nivåer i forskakarriären. Det innebär att också hålla i intervjuer, genomföra handledning och coachning i förhållande till de individuella karriärerna. I uppgifterna ingår även att systematiskt arbeta med kursdeltagarnas individuella karriärplanering. Dessutom att nyttja och utveckla nätverk för att kunna bjuda in externa resurspersoner med värdefulla erfarenheter av forskning och forskningsledarskap, både nationellt och internationellt.

I rollen ingår att fokusera och stimulera kreativitet samt nyskapande.  I rollen ingår också att stimulera ett kritiskt tänkande, utmana status quo och verka utvecklingsdrivande. I uppgifterna ingår även att säkerställa en god etik inom forskning samt medvetenhet om villkoren kring att arbeta på ett universitet, som en del av en offentlig verksamhet.

Kvalifikationer:

Du är professor med god erfarenhet av att leda forskning, av handledning och under-visning samt gärna erfarenhet av samverkansarbete. Du ska även ha god erfarenhet av att leda  forskningsgrupper och/eller nätverk. Du ska ha en god pedagogisk förmåga samt en förståelse för olika vetenskapliga discipliner och interdisciplinär forskning.

Du har en god publikationsprofil med fördel i tidskrifter med high impact. Du har eller har haft god extern finansiering. Du bör ha erfarenhet av arbete i forskningsråd, stiftelser samt offentliga och privata organisationer.

Det är också en fördel att ha eller har haft erfarenhet av ledningsuppdrag inom universitet eller annan verksamhet. Du bör ha god kännedom om Umeå universitet. Även erfarenhet från andra universitet är en fördel liksom tillgång till nationella och internationella nätverk.

Villkor:

Uppdraget är på deltid, ca 25%, under en femårsperiod (2018-2022) och är organisatoriskt lagt under Personalenheten.

Närmare upplysningar lämnas av:

personalchef Lars Nordlander, tel 090-790 6006, lars.nordlander@umu.se samt utvecklingskonsult Matts Björklund, tel 090-786 9989, matts.bjorklund@umu.se

Facklig information lämnas av Saco-S 090-786 53 65, Seko 090-786 52 96 och ST 090-786 54 31.

Din ansökan skickas in via universitetets rekryteringssystem Varbi och ska vara inkommen till Umeå universitet senast 31 maj 2018.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 25 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-731-18
Kontakt
  • Lars Nordlander, 090-786 61 93
  • Matts Björklund, 090-786 99 89
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-04-19
Sista ansökningsdag 2018-05-31

Zurück zu Stellenangeboten