Umeå universitet, Medicinska fakulteten i samarbete med Genusforskarskolan

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 000 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

På institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering bedriver vi forskning och undervisning inom våra sex ämnesområden: Arbetsterapi, Fysioterapi, Geriatrik, Idrottsmedicin, Rehabiliteringsmedicin och Rättsmedicin.
Enheten för fysioterapi vid institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering i samarbete med Genusforskarskolan vid Umeå centrum för genusstudier utlyser en doktorandanställning för forskarstudier inom ett forskningsprojekt om unga med cerebral pares.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

Doktorandanställningen ingår i ett forskningsprojekt med övergripande syfte att med ett genus- och intersektionellt perspektiv öka kunskapen om hur unga med cerebral pares skattar sin hälsa och livskvalitet och vilka faktorer som påverkar detta, samt att fördjupa förståelsen för hur de upplever sina möjligheter till aktivitet och delaktighet i samhället. Främjande och hindrande faktorer behöver identifieras för detta, dels för att uppnå jämlikhet i relation till unga utan funktionsnedsättning men också för att uppnå jämlikhet inom gruppen cerebral pares. Avhandlingsprojektet inkluderar både kvantitativ och kvalitativ metod och doktoranden kommer att ha stor frihet att inom ramen för forskningsprojektet utforma sina egna frågeställningar.

Behörighetskrav och bedömningskriterier för doktorander

Högskoleutbildning (motsvarande magister) omfattande 240 hp i fysioterapi eller annat för projektet relevant område, varav minst 60 hp på avancerad nivå. God kunskap i svenska språket krävs. Det är meriterande att ha arbetat med ungdomar med funktionsnedsättning som cerebral pares inom habilitering och/eller riksgymnasium. Bedömningen av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen inom det område som projektet inriktar sig emot.

Villkor

För att kunna antas till utbildning på forskarnivå krävs att du har

 1. nödvändiga kunskaper från högskoleutbildning eller motsvarande utbildning och/eller yrkeserfarenhet som bedöms i relation till forskarutbildningsområdet
 2. nödvändiga språkkunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga kunskaper avses. Bedömning av dessa kunskaper görs genom att en tilltänkt doktorand presenterar sin forskningsplan på engelska inför en av prefekten utsedd bedömningsgrupp

Övriga upplysningar

En forskarutbildning omfattar fyra års heltidsstudier (240 hp). Möjlighet till viss undervisning kan komma att erbjudas och anställningen kommer då att förlängas motsvarande undervisad tid.

Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandtjänst.

Närmare upplysningar om doktorandprojektet lämnas av Med Dr Birgit Enberg, birgit.enberg@umu.se, 090-786 9105 eller docent Martin Björklund, martin.bjorklund01@umu.se, 070-479 0430.

För mer information om enheten för fysioterapi se: http://www.communitymedicine.umu.se/enheter/fysioterapi/

Närmare upplysningar om institutionen i övrigt: prefekt Ann Sörlin, ann.sorlin@umu.se 090-786 92 38.

Du kan läsa mer om vad det innebär att vara doktorand på medicinska fakultetens hemsida: https://www.aurora.umu.se/enheter/medfak/forskarutbildning/. Intervjuer i samband med tillsättning av anställningen kommer att ske i april under vecka 15 - 17 varefter beslut fattas kort därefter.

Så här ansöker du

Du ansöker via vårt rekryteringssystem. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan
Till en fullständig ansökan ska bifogas:

 • Ett personligt brev på max en sida som beskriver ditt motiv för att söka doktorandanställning
 • En kort forskningsskiss på max två sidor där du ger en beskrivning av ditt forskningsintresse i relation till forskningsprojektet och befattningens inriktning
 • CV/Meritförteckning
 • Kopior av betyg och examensbevis som visar att du uppfyller behörighetskraven.
 • Kopior på uppsats/examensarbeten som visar på din förmåga till vetenskapligt arbete.
 • Andra dokument som kan vara meriterande
 • Namn och kontaktuppgifter till två referenser

Välkommen med din ansökan senast 2018-03-19.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-283-18
Kontakt
 • Martin Björklund, 070-4790430
 • Birgit Enberg, 090-7869105
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2018-02-19
Sista ansökningsdag 2018-03-19

Zurück zu Stellenangeboten