Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Umeå Universitet välkomnar ansökningar till en befattning som professor i högprestandaberäkningar vid Institutionen för datavetenskap. Vi söker en stark akademisk ledare med en tydlig strategisk vision. Du ska komplettera befintlig kompetens och bygga nätverk och samarbeten med existerande starka forskningsmiljöer inom och utom universitet, delta i planering av forskningsprojekt samt aktivt söka medel för finansiering av forskning. Sista ansökningsdag är 2017-04-24.

Arbetsbeskrivning
Du kommer att ha en viktig roll, med stor frihet att utveckla området vid Institutionen för datavetenskap, både inom forskning och undervisning. Tjänsten innefattar forskning och forskningsbaserad undervisning inom ämnesområdet högprestandaberäkningar och handledning på grund- och avancerad nivå liksom på forskarutbildningsnivå. Arbetsuppgifterna kan även inkludera administrativt arbete som ingår i ledarskapsuppgifter. Samarbete med eller en aktiv roll i ledarskapet för det nationella beräkningscentret HPC2N är en möjlighet.

Under de första sex åren är minst 75 % forskning garanterad.

Kompetenskrav
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet (se i övrigt Högskoleförordningen 4 kap). Därutöver kommer avseende att fästas vid administrativ skicklighet, förmåga att leda och utveckla personal samt att samverka med det omgivande samhället.

Vetenskaplig skicklighet avser ämnesområdet högprestandaberäkningar med primärt fokus på beräknings- och metodinriktning och sekundärt fokus på ren teoribildning. Vidare avser vetenskaplig skicklighet

 • att framgångsrikt attrahera forskningsbidrag i konkurrens,
 • att självständigt planera, organisera och leda projekt, vilket inkluderar att utveckla och leda personal
 • att utveckla nya metoder och tillämpa dem på nya problem,
 • att samarbeta med nationella och internationella forskningsgrupper,
 • att initiera interdisciplinära samarbeten, samt
 • att kommunicera forskning med samhället i stort.

Pedagogisk skicklighet avser ämnesområdet högprestandaberäkningar. Vidare avses

 • att ha en bred, djup och aktuell kunskap inom området,
 • förmåga att handleda på forskarutbildningsnivå, vilket innefattar en genomgången kurs i forskarhandledning, eller motsvarande, och att ha handlett minst en forskarstuderande till examen,
 • att ha förmåga att planera och bedriva forskningsbaserad undervisning på grundnivå och avancerad nivå,
 • att uppvisa pedagogisk progression i din undervisning och uppfattad förmåga att bidra till en utveckling av en institutions undervisning och utbildningsprofil, och
 • att ha förmåga att etablera en god kommunikation med och motivera studenter, liksom att sprida intresse för området.

Mycket goda kunskaper i engelska, skriftlig och talad, är ett krav.

Bedömningsgrunder och deras avvägning
Vetenskaplig skicklighet kommer att utgöra den främsta bedömningsgrunden för befattningen tillsammans med förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal. Därutöver kommer avseende att fästas vid pedagogisk skicklighet. Vidare kommer administrativ förmåga samt förmåga till att samverka med det omgivande samhället att beaktas.

Forskningsinsatserna kommer främst bedömas utifrån aktualitet, hög internationell kvalitet och originalitet liksom dokumenterad skicklighet i att genomföra forskningsprogram. Särskild vikt kommer att läggas vid vetenskapliga arbeten publicerade i internationellt väl respekterade tidskrifter och konferensproceedings. Dokumenterad erfarenhet från tillämpningar inom minst två applikationsområden är meriterande liksom dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsmedel.

Inom pedagogisk skicklighet ligger fokus på forskarutbildning och avancerad nivå. Erfarenhet från undervisning (företrädesvis inom högprestandaberäkningar) på såväl grundnivå som avancerad nivå är ett krav.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Ett personligt brev som inkluderar kontaktuppgifter
 • Ett CV som innehåller akademiska och professionella meriter
 • En komplett publikationslista, inklusive citeringssiffror
 • Kopior av högst tio forskningspublikationer du önskar åberopa, numrerade i enlighet med publikationslistan
 • En beskrivning av forskningserfarenheter, om möjligt strukturerad i enlighet med beskrivningen av vetenskaplig skicklighet ovan
 • En forskningsplan som beskriver den forskning du vill bedriva inom anställningen (max 5 sidor)
 • En redogörelse för pedagogisk verksamhet. Detta ska göras i enlighet med mall för pedagogisk portfölj. Se anvisningar i bilaga 4: Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet
 • En redogörelse för utveckling och ledning av verksamhet och personal
 • En redogörelse för samverkan med det omgivande samhället
 • En redogörelse för administrativ verksamhet
 • Vidimerade kopior av relevanta betyg och examensbevis
 • Två referenser inklusive kontaktuppgifter

Vid Umeå universitet ska det vara möjligt att arbeta på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet eller andra uppfattningar eller tillhörigheter. Vi välkomnar ansökningar från alla personer som uppfyller kompetenskraven. Vi strävar speciellt efter en jämnare könsfördelning inom naturvetenskap och teknik.

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet MyNetwork Pro och vara inkommen senast 2017-04-24.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde enligt överenskommelse
Löneform månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1504-16
Kontakt
 • Pedher Johansson, 090-786 77 07
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-12-22
Sista ansökningsdag 2017-04-24

Tillbaka till lediga jobb