Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet satsar på kreativa miljöer för studier och arbete. Hos oss finns attraktiva utbildningar, världsledande forskning och utmärkta innovations- och samverkansmöjligheter. Fler än 4 300 medarbetare och 33 000 studenter har redan valt Umeå universitet. Välj oss du också.

Vi söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad metodologisk statistisk forskning för analys av livsförlopp. Sista ansökningsdag 2017-01-06.

Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE) har drygt 170 anställda varav cirka 90 disputerade lärare och forskare. Verksamheten består av forskning och undervisning inom företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Hos oss läser mer än 2000 studenter. För mer information om Handelshögskolan och enheten för statistik besök gärna www.usbe.umu.se.

Statistisk forskning
Statistik vid Handelshögskolan bedriver metodologisk forskning med samhällsvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och medicinska tillämpningar, för mer information se: www.usbe.umu.se/enheter/stat.

Arbetsuppgifter
Vi söker en doktorand för anställning inom projektet Nya metoder för ett optimalt användande av storskaliga registerdatabaser i studier av komplexa kausala samband. Projektet är en del av forskningslabbet Stat4Reg (se Stat4Reg.se där mer detaljer kan hittas). Projektet leds av Xavier de Luna i samarbete med andra seniora forskare från Umeå, Uppsala och Ghent universitet. Det övergripande syftet är att utveckla nya statistiska metoder relevanta för registerbaserad forskning med fokus på kvantitativa analyser av individuella livsförlopp

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/eller annan institutionsverksamhet upp till 20 % av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se www.aurora.umu.se/enheter/samfak/Forskarutbildning/.

Tillträde efter överenskommelse.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskap om statistisk programmering är en merit.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
  • Curriculum Vitae.
  • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander2016.docx
  • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
  • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
  • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner. 

Du ansöker via e-rekryteringssystemet MyNetwork och ansökan ska vara inkommen senast 2017-01-06.

Information
För mer information kontakta professor Xavier de Luna, 070-5454315, xavier.deluna@umu.se.

Anställningsform Befristeter Arbeitsvertrag länger als 6 Monate
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad Enligt läraravtalet
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1404-16
Kontakt
  • Xavier de Luna, professor, 070-5454315, xavier.deluna@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2016-10-31
Sista ansökningsdag 2017-01-06

Zurück zu Stellenangeboten