Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har ca 100 anställda som huvudsakligen jobbar med grundutbildning, avancerad utbildning, doktorandutbildning och forskning inom områdena elektronik, byggteknik, medicinsk teknik, energiteknik, maskinteknik. Vi rekryterar nu upp till två doktorander inom energiteknik med fokus på byggnadens energieffektivitet och inomhuskomfort.

Startdatum är förhandlingsbart, men vi förväntar oss att doktoranden kan ansluta till gruppen någon gång under våren 2023. Sista ansökningsdag är den 28 februari 2023.

Projektbeskrivning
Många studier fokuserar enbart på hur energiåtgärder i byggnader påverkar byggnaden utan att inkludera en strukturerad förståelse för hur dessa åtgärder kommer att påverka de boendes beteende. Konsekvensen av detta blir att modelleringen och analysen av interaktionen mellan energiåtgärder i byggnader och boendes beteende inte belyses i nog stor utsträckning. Doktoranden kommer att delta i Intelligent Human-Buildings Interactions (IHBI) lab vid Umeå universitet. Syftet med projektet är att experimentellt undersöka samband mellan energieffektiviserande åtgärder och boendes beteenden. Det kommer att utgöra en ny forskningsdomän inom vilken IHBI kommer att bedriva spjutspetsforskning om immersiv virtuell miljö, datadriven modellering och intelligent styrning av inomhusmiljö för evidensbaserat beslutsfattande.

https://www.umu.se/forskning/grupper/intelligent-human-buildings-interactions-lab/

Doktoranden kommer att utföra en serie experiment vid IHBI-labbet. Projektet ska:

 • Identifiera energirelaterade boendebeteenden för energieffektiviserande åtgärder som visar på boendecentrerad energieffektivisering
 • Kvantifiera effekterna av alternativt beteende på energianvändningen för en bättre förståelse av de boendes roll i energibesparingen
 • Förbättra byggnadens energieffektivitet, samt de boendes inomhuskomfort och hälsa i en immersiv, informativ och mycket engagerande miljö

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att sökanden har grundläggande behörighet och särskild behörighet enligt nedan, och bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. (HF 7 kap 35 §).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Fakultetsnämnden får för en enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl. (HF 7 kap 39 §)

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i energiteknik med inriktning mot energieffektivisering krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom området energiteknik eller närliggande områden som bedöms som direkt relevanta för aktuella specialiseringen.

Kraven på förkunskaper enligt ovan anses uppfyllda även av den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper och som kan styrkas. Kraven måste vara uppfyllda vid antagningen till forskarutbildning och behöver inte uppfyllas vid ansökningstidpunkten.

Den sökande måste även ha mycket goda färdigheter i engelska språket, både muntligt och skriftligt.

Dokumenterad kunskap och beprövad forskningserfarenhet inom minst ett av områdena: Human-Building Interactions, immersiv virtuell miljö (t.ex. VR, AR), smarta sensorer inomhus eller byggnaders energieffektivitet och inomhuskomfort är meriterande.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas resultera i en doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppdrag är således att vara aktiv i forskning, studera doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning i kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till motsvarande fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning eller annat institutionsarbete utförs. Lönen sätts utifrån den fastställda lönenivån för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
En komplett ansökan ska innehålla följande:

 • Ett personligt brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för att ansöka och dina kontaktuppgifter (max 2 sidor)
 • Curriculum vitae. Beskrivning av dina framtida forskningsplaner som är relevanta för positionen (max. 3 sidor)
 • Styrkta kopior av relevant examensbevis och certifikat.
 • En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande så bör betygssystemet förklaras i korthet.
 • En kopia av examensarbete och eventuella publikationer.

Ansökan ska göras via Umeå universitets e-rekryteringssystem Varbi och vara inkommen senast den 28 februari 2023.

Information
Närmare upplysningar lämnas av:
Professor Weizhuo Lu, 073-836 95 36, weizhuo.lu@umu.se eller
Professor Thomas Olofsson, 090-786 67 10, thomas.olofsson@umu.se

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningen avslutas 2027-03-31
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-04-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-200-23
Kontakt
 • Thomas Olofsson, 090-7866710
 • Weizhuo Lu, 0907866257
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2023-01-31
Sista ansökningsdag 2023-02-28

Tillbaka till lediga jobb