Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Konsthögskolan tillhör den Humanistiska fakulteten och finns på Umeå universitets konstnärliga campus som är beläget vid Umeälven, nära centrala Umeå. Med 75 studenter, ett tiotal anställda och ett stort antal gästlärare är det en dynamisk och internationell miljö. Konsthögskolan har ett 3-årigt kandidatprogram (BFA) och ett 2-årigt masterprogram (MFA) i fri konst. Internationella kontakter och utbyten är en viktig del av utbildningen. Konstnärlig forskning har bedrivits vid institutionen i mer än ett decennium och är ett viktigt utvecklingsområde. För mer information, besök gärna Konsthögskolans hemsida: https://www.art.umu.se/sv/

För att ta ett samlat grepp kring de konstnärliga verksamheterna vid Umeå universitet har Umeå centrum för arkitektur, design och konst (UmArts) bildats. I UmArts ingår Konsthögskolan, Arkitekthögskolan, Designhögskolan, Bildmuseet, och Institutionen för estetiska ämnen. UmArts syftar till att skapa en spännande tvärdisciplinär forskningsmiljö inom bildkonst, arkitektur och design såväl lokalt som regionalt men också nationellt och internationellt. För mer information om UmArts besök: https://www.umarts.se/

Konsthögskolan söker nu, i samarbete med UmArts, en postdoktor inom fri konst med placering vid Konsthögskolan. Vi välkomnar ansökningar med en forskningsplan som bygger på konstnärliga forskningsmetoder. Om du vill diskutera ett förslag till forskningsprojekt, kontakta prefekt Per Nilsson: per.nilsson1@umu.se


Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår 80 % forskning och 20 % undervisning.

Postdoktorn förväntas bedriva forskning inom det konstnärliga fältet och därmed skapa forskningsbaserad konst som syftar till att driva konstens roll i samhällsutvecklingen framåt. I anställningen ingår även 20 % undervisning vid Konsthögskolans två program, Kandidatprogrammet i fri konst och Masterprogrammet i fri konst.

Postdoktorn förväntas också att spela en aktiv roll inom UmArts genom sin forskning. Postdoktorn arbetar självständigt med sitt konstnärliga forskningsprojekt och handleds av två professorer samt ytterligare lärare/forskare vid Konsthögskolan.


Behörighetskrav 
För att anställas som postdoktor i fri konst krävs avlagd doktorsexamen i fri konst eller annat ämne av relevans för anställningen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom fri konst. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. En förutsättning för att bli anställd som postdoktor är att forskaren inte tidigare har varit anställd som postdoktor under mer än ett år i samma eller näraliggande ämnesområde vid Umeå universitet.  

Starka forskningsmeriter, framstående utställningar och publikationer inom forskningsområdet fri konst är ett krav. Forskningen vid Umeå universitet bedrivs i en internationell och tvärvetenskaplig forskningsmiljö, därför är samarbetsförmåga och goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och skrift, ett krav för anställningen. 

Mycket goda kunskaper om konstnärlig forskning avseende teori, praktik och forskningsmetoder är ytterligare krav som ska styrkas genom dokumenterade utställningar, publikationer och andra forskningsresultat. Den som anställs ska vara strukturerad, nyfiken och stimuleras av att arbeta med utmanande frågeställningar.

Dokumenterad pedagogisk skicklighet är ett krav eftersom 20% undervisning ingår i anställningen.


Meriterande 
Eftersom anställning som postdoktor utgör en meriteringsanställning för juniora forskare, riktar vi oss främst till den som har en doktorsexamen som inte är äldre än tre år räknat från sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan den komma i fråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter, samt för ämnesområdet relevant tjänstgöring/uppdrag.

Dokumenterad kunskap om att arbeta tvärdisciplinärt såväl inom konst som inom vetenskap och humaniora är meriterande.


Ansökan
Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska och ska innehålla:

 • Forskningsplan som beskriver den forskning som ska genomföras under postdoktoranställningen. Forskningsplanen ska innefatta problemformulering, frågeställning, samt tidsplan
 • Ett curriculum vitae 
 • En komplett publikationsförteckning 
 • Dokumentation av utställningar eller andra relevanta forskningsresultat
 • Vidimerade kopior av doktorsexamensbevis samt andra relevanta examensbevis liksom en kurslista med betygsutdrag
 • Doktorsavhandling
 • Dokumenterad pedagogisk skicklighet vilket visas med tex rekommendationsbrev, kursutvärderingar etc
 • Namn och kontaktuppgifter till tre vidtalade referenspersoner

Bifogade handlingar som inte är på engelska eller svenska ska översättas till något av språken. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 220815.


Övriga upplysningar
Postdoktorsanställningen avser heltid under två år med tillträde 221001 eller enligt överenskommelse. 
Då postdoktorn förväntas bidra  till att bygga upp den konstnärliga forskningen vid Umeå Universitet och Konsthögskolan samt bidra till UmArts verksamhet, förutsätts en hög närvaro i miljön. 

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Per Nilsson mail: per.nilsson1@umu.se eller mobil: +46702541342.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 221001 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-891-22
Kontakt
 • Per Nilsson, prefekt, +46702541342,per.nilsson1@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-7865365
 • SEKO, 090-7865296
 • ST, 090-7865431
Publicerat 2022-06-10
Sista ansökningsdag 2022-08-15

返回职位空缺页面