Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med över 37 000 studenter och cirka 4 700 anställda. Vid universitetet finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden, och här gjordes den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur.

Den samhällsomvandling och de stora gröna investeringar vi ser i norra Sverige skapar enorma möjligheter och komplexa utmaningar. För Umeå universitet handlar det om att bedriva forskning om – och mitt i – ett samhälle i omvandling. Men också om att leverera utbildningar för regioner som behöver expandera fort och hållbart. Det är helt enkelt här framtiden skapas.

Är du intresserad av att veta mer? Läs mer om Umeå universitet som arbetsplats.

 

Dessa anställningar vid institutionen för Informatik är en del av Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program on Humanities and Society (WASP-HS), som syftar till att förverkliga excellent forskning och utveckla kompetens om konsekvenserna och utmaningarna av artificiell intelligens och autonoma system för mänskligheten och samhället. Detta tioåriga program initieras och finansieras av Marianne och Marcus Wallenberg Foundation (MMW) med 660 miljoner kronor. Utöver detta får programmet stöd från samverkan med industrin och från deltagande universitet. För mer information om forskningen och andra aktiviteter som bedrivs inom WASP-HS, besök; WASP-HS. Doktoranderna kommer att delta i WASP-HS forskarskola som leds av framstående forskare inom området. 

Forskningsinriktning
Vi söker 2 doktorander för att studera design av biodata-drivna teknologier ur ett somestetiskt, feministiskt, kritiskt och/eller spekulativt perspektiv som betonar subjektiv och situerad förståelse för individens egna kroppar och vardagsliv, då de lever med biodata- och AI-baserade system. Detta kommer att involvera en rad metoder, t.ex första persons deltagande (såsom självbiografisk design, autoetnografi, mikrofenomenologi) såväl som andra persons deltagande designmetoder.

AI-baserade system spelar en allt viktigare roll i vår vardag – som verktyg för automatisering eller samarbete på jobbet, övervakning, för konstnärliga ändamål eller för lek. Människocentrerad AI är ett forskningsfält som tar upp komplexiteten i relationer mellan människa och AI, med fokus på hur AI-baserade system kan utvecklas för att leva tillsammans med människor, i samverkan med deras vardag. Designa dessa relationer måste fördjupas både i förståelse för hur teknik skapas och används, och hur den bidrar till att skapa nya metoder. När vi utvecklar teknologier som kan använda biodata, producerad med mänskliga kroppar, för att spåra, förutsäga, ge råd och leva bredvid oss, är det viktigt att ställa frågorna om "hur kommer biodatadrivna tekniker att förändra uppfattningarna om hälsa och välbefinnande , på individ-, samhälls- och samhällsnivå?” och "hur man designar dessa teknologier på ett sätt så att de fungerar för en mångfald av kroppar, livsstilar och sätt att vara i världen?"

Målet med forskningen är att utveckla nya metoder och verktyg för att hjälpa till med utvecklingen av AI-baserade system med avseende på att artikulera etiska frågor i deltagande designprocesser och som en del av vardagsliv; vilka risker som kan uppstå när det gäller självbestämmande och autonomi och hur de kan vara mildras; hur tillit, transparens och känsla av kontroll kan främjas; och hur individer förhåller sig socialt, kulturellt och känslomässigt till AI-system i deras vardag. Den specifika doktorandforskningsplanen kommer att anpassas till kandidaternas forskningsplan, profil och intressen.

Behörighet

Vi söker 2 kandidater med tvärvetenskaplig HCI-bakgrund från områden som t.ex interaktionsdesign, design informatik, industrielldesign eller datavetenskap/teknik. Den idealiska kandidaten bör ha ett starkt intresse för etik, estetik och design, har engagerat sig i självbiografisk och/eller deltagande design, och har också visat förmåga att engagera sig i tekniska ämnen, genom samarbeten i projekt kring ämnena biodata/biosensorer, maskinlärande och/eller andra former av AI. Sökande innehar en examen på avancerad nivå i informatik eller motsvarande.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildning har den som har avlagt en examen på
avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i informatik krävs att den sökande har grundläggande högskoleutbildning inom informatik om minst 90 högskolepoäng, samt 60 högskolepoäng på avancerad nivå inom informatik (magisternivå) eller annan utbildning av motsvarande omfattning och fördjupning. Kraven anses uppfyllda även av den som på annat sätt, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga kvalifikationer
Vid urval bland behöriga sökande läggs stor vikt vid förmåga att tillgodogöra sig utbildningen, tidigare studieresultat samt den inskickade forskningsplanens kvalitet. I övrigt hänvisas till bestämmelser om anställning som doktorand (kap. 5) samt tillträde till utbildningen (kap. 7) i högskoleförordningen.

Anställningen
Kandidaterna kommer att bli anställd av och antagen som doktorand vid institutionen för Informatik, Umeå Universitet. Anställningen löper under fyra år på heltid och innebär att du genomför dina doktorandstudier inom institutionens verksamhet med doktorsexamen som mål. Anställningen kan innehålla upp till 20% av andra aktiviteter (t.ex. undervisning). Lön utgår enligt fastställd stege för doktorander och höjs i takt med studieframsteg. Tillträdesdag är så snart som möjligt. För den här tjänsten förväntas arbetet utföras vid Umeå Universitet.

Ansökan
Din ansökan ska innehålla:
• Ett introduktionsbrev/personligt brev (1 sida)
• Ett utkast till forskningsplan där du presenterar dina forskningsintresse (Max 4 sidor excl. referenser)
• Curriculum Vitae (CV)
• Kopior av tidigare examensuppsats/-arbete (MSc/MA och/eller BSc/BA)
• Kopior av studiebetyg inklusive dokumentation av fullgjorda akademiska kurser och betyg och andra
meriter
• Kopior av publicerad egen forskning (om sådan finnes)
• Kontaktuppgifter till 2 referenser
Ansökan måste vara komplett för att den ska behandlas i rekryteringsprocessen. Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi.

Institutionen för Informatik
Vid institutionen för Informatik bedrivs forskning och utbildning med fokus på digitalisering av
samhälle, organisationer och interaktion. Läs mer om vår forskningsmiljö på www.umu.se/informatik

Denna speciella position är en även del av UMeHealth-forskningsmiljön (https://www.
umu.se/en/research/infrastructure/umehealth/) som fokuserar på AI för att stödja och förbättra människors välbefinnande.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Januari 2022
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1858-21
Kontakt
  • Katrin Jonsson, Head of department, katrin.jonsson@umu.se
  • Tina Lundmark, Hr-coordinator, tina.lundmark@umu.se
  • Pedro Sanches, Project leader, pedro.sanches@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-12-07
Sista ansökningsdag 2022-01-05

Tillbaka till lediga jobb