Umeå universitet, Medicinska fakulteten

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.

Institutionen för molekylärbiologi söker en postdoktor som ska arbeta med CAR T celler och CRISPR screening. Anställningen avser heltid under två år med tillträde snarast, eller enligt överenskommelse.

 

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter

CAR T celler är T celler genetiskt programmerats att angripa cancer. Vår grupp är intresserad av hur vi vidare kan programmera om dessa celler för att bota sjukdomar. För att komma på nya sätt använder vi oss av system biologi / storskaliga mätningar, och CRISPR screening på CD4 T cells. Vi bygger framför allt vidare på tidigare arbete om CRISPR screening i möss (Henriksson et al, 2019, Cell), men vi försöker nu istället gå mot humana T celler och trovärdiga in vitro-modeller.

Du kommer att utföra experimentellt och bioinformatiskt arbete, planering av experiment, presentation av resultat, skrivande av manuskript, handledning av studenter och aktivt bidra till en bra atmosfär i gruppen.

Utöver T-cellsprojektet samarbetar vi på projekt relaterade till TBE. Kunskap om TBE (praktiskt och teoretiskt) skulle stärka vår grupp.

Du kommer vara baserad i Johan Henrikssons lab (www.henlab.org). Denna grupp är vidare lokaliserad på Institutionen för molekylärbiologi och laboratoriet för molekylär infektionsmedicin sverige (MIMS, www.mims.umu.se). MIMS är den svenska noden inom det Nordiska EMBL-partnerskapet för molekylärmedicin. 

 

Kvalifikationer

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. I första hand bör den komma ifråga som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan den komma ifråga som avlagt doktorsexamen tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. Postdoktor som ska undervisa eller handleda ska ha relevant högskolepedagogisk utbildning.

Stor vikt läggs vid en personlig motivation för att arbeta med forskning. Du är välorganiserad och oberoende, men uppskattar också att arbeta tillsammans i en samarbetsmiljö. Förmåga att kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt på engelska är ett krav.

Kandidaten ska ha erfarenhet av avancerad molekylärbiologi (främst kloning, även rt-qPCR), cellkultur och immunologi. Vidare ska kandidaten ha ett gott öga för detaljer och ett intresse av att utveckla komplexa molekylärbiologiska protokoll. Erfarenhet och kunskap om TBE är ett krav, likaså är erfarenhet av enklare bioinformatik (pathwayanalys, onlinedatabaser).

 

Övriga önskvärda kvalifikationer

Erfarenhet eller intresse och förmåga att lära sig programmering är önskvärt.

 

Ansökan

En fullständig ansökan ska innehålla:

 • Ett kort följebrev (max. två A4-sidor) med beskrivning av den sökandes forskningserfarenhet, forskningsintresse och lämplighet för projektet,
 • Meritförteckning - CV med publikationslista
 • Styrkt kopia av doktorsexamensbevis
 • Styrkta kopior av andra examensbevis, akademiska kursintyg och/eller betyg
 • Kopia av doktorsavhandling och relevanta vetenskapliga artiklar
 • Kontaktuppgifter till minst två referenspersoner
 • Övriga handlingar som den sökande vill åberopa.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska. Ansökan görs genom vårt elektroniska rekryteringssystem. Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF. Logga in på systemet och ansök via knappen i slutet av denna sida. Sista ansökningsdag är 8e november 2021.

Välkommen med din ansökan!

 

Mer om oss

Forskargruppen är en del av Laboratoriet för Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) och Umeå Center for Microbial Research (UCMR), ett tvärvetenskapligt forskningscenter med fokus på forskning av högsta kvalitet och nya tillämpningar inom mikrobiologi. Du hittar mer information om oss på http://henlab.org/, www.mims.umu.se, www.ucmr.umu.se. För frågor angående tjänsten, kontakta projektledaren: Johan Henriksson (johan.henriksson@umu.se).

För mer information om Institutionen för molekylärbiologi vänligen besök vår hemsida www.umu.se/molbiol.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1498-21
Kontakt
 • Johan Henriksson, +46 90-786 50 00
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-10-18
Sista ansökningsdag 2021-11-08

返回职位空缺页面