Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Biträdande Universitetslektor i sociologi

Sociologiska institutionen utlyser en anställning som biträdande universitetslektor i sociologi med tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse. Anställningen är en visstidsanställning på 4 år.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av att bedriva egen forskning. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat att publicera och kommunicera forskningsresultat med omgivande samhälle, initiera nya forskningsprojekt och att aktivt arbeta med ansökningar för att erhålla extern finansiering. Forskningen kan vara inom något av institutionens forskningsområden eller inom en inriktning som bidrar till att utveckla institutionens verksamhet. I anställningen ingår en mindre andel (c:a 25%) undervisning. Undervisningen kan omfatta kurs/momentansvar, examination, handledning och kursutveckling på grundläggande och avancerad nivå. Undervisningen genomförs i huvudsak på svenska, såväl på campus som i form av distansundervisning. Viss undervisning kan ske på engelska. Vi förväntar oss närvaro på arbetsplatsen och aktivt deltagande i institutionens verksamhet.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i sociologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en universitetslektor ska graden av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet gälla.

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Avvägningen mellan bedömningsgrunderna
Vid avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna ska vetenskaplig skicklighet tillskrivas särskild vikt. Stor vikt ska även fästas vid pedagogisk skicklighet.

Särskilt meriterande är förmåga att självständigt genomföra och publicera forskning av hög kvalitet inom det angivna området samt att erhålla externa forskningsmedel. Meriterande är erfarenhet av forskningsledarskap samt förmåga att kommunicera forskning med omgivande samhället.

Den pedagogiska skickligheten bedöms utifrån visat intresse för pedagogisk utveckling inom ämnesområdet samt erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Meriterande är högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande.

Bedömningsgrunder för befordran
Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning och den anställde kan ansöka om att bli prövad för befordran till Universitetslektor.

Kriterierna för befordran till Universitetslektor är desamma som för anställning som universitetslektor.

Ansökan
Behörighets- och bedömningsgrunder återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här.
Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar för ansökan och anvisningar för sakkunnigbedömning hittar du här.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervju, provföreläsning och referenstagning.

Om oss
Sociologiska institutionen bedriver utbildning på grundläggande och avancerad nivå samt utbildning på forskarnivå inom såväl sociologi som biblioteks- och informationsvetenskap. Institutionen medverkar också i ett flertal utbildningar tillsammans med andra institutioner vid universitetet.

Institutionen har för närvarande c:a 60 anställda, varav 12 doktorander. Forskning bedrivs inom områden som Arbete, familj och jämställdhet, Digital sociologi, Ekonomisk brottslighet, Hållbar utveckling, arbete och globalisering, Invandringsattityder, nationalism och rasism, Miljöattityder och miljöbeteenden, Subjektivt välbefinnande, Vetenskapsstudier, Välfärd, politik och social stratifiering och Äldreforskning. Denna forskning är till stor del externfinansierad och utförs både i större forskargrupper och av enskilda forskare. Närmare information om institutionens verksamhet finns på vår hemsida; https://www.umu.se/sociologiska-institutionen/   Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1339-21
Kontakt
  • Prefekt Jenny-Ann Danell, jenny-ann.danell@umu.se, 090-786 98 14
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-10-14
Sista ansökningsdag 2021-11-22

返回职位空缺页面