Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik har idag ca 100 anställda och bedriver forskning inom områden såsom energiteknik, laserspektroskopi, medicinteknik samt elektronik och systemteknik.

Vi söker en doktorand i energiteknik med specialisering i termisk processkemi för ett projekt om grundläggande och tillämpade studier om förekomst av spårelement i cementklinker produktion samt reaktivitet hos cementklinker från nya produktionsteknologier. Syftet är att stödja utvecklingen av nya processer för hållbar framställning av cement.

Projektbeskrivning
Projektet är en del av verksamheten vid Centrum för hållbar produktion av cement och bränd kalk vid Umeå universitet. Projektet utförs i nära samverkan med Cementa AB samt Företagsforskarskolan vid Umeå universitet. Det övergripande målet för forskningen är att finna nya processtekniska lösningar som möjliggör koldioxidneutral cementproduktion.

Som doktorand i detta projekt kommer du att ta fram ny kunskap relaterad till förekomst och reaktionsvägar för spårelement i cementklinkerproduktion, samt nya metoder att karaktärisera reaktivitet hos cementklinker producerad med nya teknologier; kunskap som är nödvändig då teknikutvecklingen sannolikt innefattar nya värmekällor och högre koldioxidhalter i processgaserna vilket vi kan förmoda påverkar hela processkemin.

Projektet innefattar experiment med reaktorer i labskala, industriella fullskaletest, samt analyser med konventionella metoder såsom svepelektronmikroskopi med energidispersiv spektroskopi (SEM-EDS), pulverröntgen (XRD), röntgenflourescens (XRF), termisk analys (TGA-DTA-DSC) och titrering.

Kvalifikationer
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till utbildning på forskarutbildning i energiteknik med inriktning mot termisk processkemi, krävs att den sökande har fullgjort kursfordringar om minst 120 högskolepoäng inom området energiteknik, närliggande tillämpningsområden eller andra ämnesområden som bedöms som direkt relevanta för forskarutbildningen.

Sökande som i något annat system, antingen inom Sverige eller utomlands, har förvärvat motsvarande kunskaper är också behöriga. Kraven måste vara uppfyllda vid tidpunkten för antagning till forskarutbildning men behöver inte vara uppfyllda vid ansökningstillfället.

Sökanden ska vara mycket motiverad, målinriktad och ha förmåga att arbeta med huvudsakligen experimentella uppgifter både självständigt och i samarbete med en forskargrupp. Sökanden måste ha ett starkt personligt intresse för att utveckla ny applicerbar kunskap inom ämnet för projektet. Projektet omfattar hantering av kemikalier och experiment vid höga temperaturer, vilket innebär att hög säkerhetsmedvetenhet är ett krav. Sökanden ska behärska engelska flytande, både i tal och skrift.


Meriterande kvalifikationer: i) specialisering på oorganisk kemi vid höga temperaturer med relevans för produktion av cementklinker, antingen genom sökandens examen, kompletterande utbildning eller genom yrkeserfarenhet; ii) specifik kunskap om systemet Ca-Si-Al-Fe-O och dess högtemperaturfaser; iii) dokumenterad erfarenhet från labskalestudier med relevant kemiskt system i högtemperaturreaktorer; iv) kompetens rörande analys med XRD såväl som SEM-EDS.

Anställningsvillkor
Anställningen förväntas leda till doktorsexamen och doktorandens huvudsakliga uppgift är således att vara aktiv i forskning, doktorandkurser och eventuellt delta i undervisning på kurser på grundnivå. Anställningen är begränsad till fyra år på heltid eller upp till fem år om undervisning och annat institutionsarbete utförs. Lönen fastställs enligt fastställd lönetrappa för doktorander vid Umeå universitet.

Ansökan
Din ansökan skall innehålla följande:

 1. Ett brev med en kort beskrivning av dina kvalifikationer, forskningsintressen och motivation för ansökan samt dina kontaktuppgifter (max 2 sidor).
 2. Curriculum vitae.
 3. Styrkta kopior av relevant(a) examensbevis och certifikat.
 4. En lista över universitetskurser med betyg. Observera att för internationella sökande ska betygssystemet förklaras i korthet.
 5. En kopia av magisteruppsats och eventuella publikationer.
 6. Kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ansökan, inklusive bilagda handlingar, ska vara skriven på engelska eller svenska. Ansökan ska skickas via e-rekryteringssystemet Varbi. Sista ansökningsdag är 8 November 2021. Tillträde 1 Januari 2022 eller enligt överenskommelse.

Information
För mer information kontakta Matias Eriksson, Umeå universitet, tel.: +46  70 271 32 74, e-post: matias.eriksson@umu.se, eller Markus Broström, Umeå universitet, tel.: +46 90 786 59 71, e-post: markus.brostrom@umu.se,

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1423-21
Kontakt
 • Markus Broström, 0907865971
 • Matias Eriksson, 0702713274
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-10-08
Sista ansökningsdag 2021-11-08

返回职位空缺页面