Umeå universitet, Samhällsvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Universitetsadjunkter i rättsvetenskap

Juridiska institutionen söker vikarierande universitetsadjunkter i rättsvetenskap för undervisning främst på institutionens professionsinriktade utbildningar. Anställningen avser ett års vikariat på heltid under perioden 1 februari 2022 – 31 januari 2023. Undervisningen kan avse kurser på juristprogrammet, polisutbildningen, lärarutbildningen och andra utbildningsprogram och fristående kurser som institutionen medverkar i. Anställningen är placerad i Umeå och kräver närvaro vid institutionen under arbetstid.

Tillträdesdag: 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i anställningen är undervisning på grundnivå och därtill hörande administration. Vi tillämpar problembaserat lärande som bygger på studenternas eget aktiva deltagande i exempelvis seminarier och spel. Förutom att leda seminarier och spel består undervisningen även av handledning och föreläsning. I arbetsuppgifterna ingår att följa utvecklingen inom ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som är av betydelse för arbetet.

Behörighetskrav

Enligt anställningsordning för lärare vid Umeå universitet är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund för den nu aktuella anställningen gäller i första hand graden av sådan yrkesskicklighet som utgör krav för behörighet för anställningen.

För anställningen läggs särskild vikt vid kvalificerad och aktuell praktisk juridisk erfarenhet inom de rättsområden som är relevanta för institutionens professionsinriktade utbildningar.

Särskild vikt läggs också vid pedagogisk skicklighet och samarbetsförmåga och vid tidigare undervisning och utbildning av yrkesverksamma inom de professioner som är aktuella i institutionens undervisningsuppdrag.

Juridiska institutionen tillämpar problembaserat lärande. Undervisningsmodellen bygger på arbete i lärarlag, och meriterande för anställningen är därför erfarenhet av att ha arbetat i lärarlag eller liknande. Eftersom undervisningen bedrivs i lärarlag, där lärare med olika kompetens och erfarenhet medverkar, ställer anställningen också höga krav på personlig lämplighet och på samarbetsförmåga och respekt för andra personers och yrkes­kategoriers kunskaper och erfarenhet. Vidare krävs också god administrativ skicklighet.

Ansökan 

Ansökan ska innehålla:

·       Personligt brev inklusive kontaktuppgifter

·       Meritförteckning/CV inklusive redogörelse för professionsnära kompetens

·       Eventuell redogörelse för pedagogisk verksamhet

·       Vidimerade kopior av relevanta examensbevis

·       Referenser inklusive kontaktuppgifter

Information

Se även anställningsordning för lärare vid Umeå universitet här

Mer information om Juridiska institutionen hittar du här

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 5
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1364-21
Kontakt
  • Ulf Vannebäck, 090-786 93 82
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-10-06
Sista ansökningsdag 2021-11-05

返回职位空缺页面