Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på: Jobba hos oss.

Handelshögskolan, enheten för statistik, söker en doktorand i statistik som kan bedriva kvalificerad statistisk forskning kopplat till studier av kognitivt åldrande. Välkommen med din ansökan senast 2021-10-31.

Vi söker en doktorand till forskningsprojektet ”Innovativa kausala metoder för longitudinella studier av kognitivt åldrande” som leds av Maria Josefsson. Det övergripande syftet med projektet är att utveckla statistiska metoder för att studera orsakssamband mellan livsstilsfaktorer och äldres kognitiva förmåga. Särskilt fokus kommer att ligga på justering för selektivt bortfall och selektiv överlevnad i longitudinella kognitionsstudier användandes Bayesianska maskininlärningsmetoder.

Projektet kommer att vara en blandning av statistisk teori, sannolikhetsprogrammering och applikationer, till exempel med data från Betulastudien eller SHARE. Tillämpningsområdet ligger inom psykologi, hälsovetenskap och neurovetenskap. Projektet är placerat vid Umeå universitet och bedrivs i nära samarbete med internationella forskare inom fältet. Programmeringsspråket kommer i första hand att vara R.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng). Vid behov kan du även delta i grundutbildning och/ eller annan institutionsverksamhet upp till 20% av arbetstiden. I sådana fall förlängs anställningen i motsvarande grad. För information om utbildning på forskarnivå se www.aurora.umu.se/enheter/samfak/utbildning/forskarutbildning/

Tillträde är 1 december 2021, eller enligt överenskommelse.

Behörighet och förkunskapskrav
Du behöver både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har 1) avlagt en examen på avancerad nivå, 2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 3) på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i statistik har den som har antingen 1) godkänt resultat på kurser om minst 90 högskolepoäng i ämnet statistik varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 2) 60 högskolepoäng i ämnet statistik på avancerad nivå. Dessutom krävs att den sökande har godkänt resultat om minst 30 högskolepoäng i ämnet matematik. Behörighetskraven kan också bedömas vara uppfyllda om den sökande har, inom eller utom landet, förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningen av behöriga sökande grundar sig på den sökandes meriter och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Kunskap om statistisk programmering är en merit.

Färdigheter och personliga egenskaper
Anställningen kräver en universitetsexamen på avancerad nivå i statistik / matematisk statistik / datavetenskap eller ett närbesläktat område. Erfarenhet av hierarkiska modeller, sannolikhetsprogrammering eller överlevnadsanalys är särskilt meriterande. Den sökande ska ha tidigare erfarenhet av statistisk programmering, till exempel med R, Fortran eller liknande programmeringsspråk.

Personliga egenskaper är att den sökande är självständig, strukturerad, prestationsorienterad och med stark analytisk förmåga.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

 • Personligt brev med en beskrivning av ditt forskningsintresse.
 • Curriculum Vitae.
 • Formuläret ”Ny doktorand” som du hittar här: www.hh.umu.se/emp/Nyadoktorander.docx
 • Kopior av uppsatser/ examensarbete (C- och magisteruppsatser eller liknande arbeten).
 • Kopior av betyg, examensbevis och annan dokumentation som du vill åberopa.
 • Kontaktuppgifter med e-postadresser till två eller flera referenspersoner.

Du ansöker via universitets e-rekryteringssystem och ansökan ska vara inkommen senast 2021-10-31.

Information
För mer information kontakta Universitetslektor Maria Josefsson 090-786 7099, maria.josefsson@umu.se, eller Professor Marie Wiberg 090-786 9524, marie.wiberg@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för statistik har ca 30 anställda. Vi bedriver statistisk grundforskning och empirisk forskning i nära samarbete med andra vetenskaper.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 december 2021 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1203-21
Kontakt
 • Maria Josefsson, Universitetslektor, 090-786 7099, maria.josefsson@umu.se
 • Marie Wiberg, Professor, 090-786 9524, marie.wiberg@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-08-31
Sista ansökningsdag 2021-10-31

返回职位空缺页面