Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) söker 1 adjungerad universitetsadjunkt i specialpedagogik med inriktning mot matematik inom förskola eller skolans tidigare år. Den som anställs som adjungerad universitetsadjunkt ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför högskolan. Anställningen omfattar 20-30% av heltid enligt överenskommelse och sträcker sig över 2 år. Tillträde för anställningen 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Sista ansökningsdag är 2021-05-25.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av planering och genomförande av undervisning i de professionsnära inslagen som ingår i specialpedagog- och speciallärarutbildningen samt matematikdidaktikkurser för blivande lärare i grundskolan. Utöver undervisning ingår även viss tillhörande administration och examination i arbetsuppgifterna. 

Behörighetskrav

Enligt Anställningsordningen vid Umeå universitet, kap. 2.8.2, är den behörig att anställas som universitetsadjunkt som har examen på lägst magisternivå eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

Behörig för denna anställning är därför den som är legitimerad lärare i matematik samt har speciallärarexamen med inriktning mot matematikutveckling. Behörig är också den som i annan ordning förvärvat motsvarande kunskaper. 

Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt förmåga att undervisa på svenska utgör ett krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder och avvägning mellan grunderna 

En allmän bedömningsgrund för lärare vid Umeå universitet är såväl god samarbetsförmåga, som den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Vid urval av sökande till denna befattning ska särskild vikt läggas vid yrkesmässig skicklighet relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Därutöver tillmäts även viss vikt till administrativ och organisatorisk skicklighet, samt förmåga att arbeta självständigt. 

Vid bedömning av yrkesmässig skicklighet används följande kriterier:

 • dokumenterad erfarenhet av arbete som speciallärare med inriktning mot matematik/matematikutveckling,  
 • dokumenterad bred erfarenhet av planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning inom svensk grundskola, 
 • erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom grundskolan, särskilt i relation till specialpedagogikundervisning i matematik 
 • erfarenhet av olika typer av handledning,  
 • ett reflekterande förhållningssätt, 
 • förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer.  

Samtliga meriter ska vara dokumenterade så att både kvalitet och omfattning kan bedömas. 

Övriga förutsättningar 

Den som anställs som adjungerad universitetslärare ska ha sin huvudsakliga yrkesverksamhet utanför högskolan. I samband med att adjunkten tillträder måste ett avtal upprättas mellan universitetet och huvudarbetsgivaren. Anställningen omfattar 20-30% av heltid enligt överenskommelse och sträcker sig över 2 år. Anställningen kan sen förnyas upp till två år i taget.

I rekryteringsprocessen kan det bli aktuellt med intervjuer, provföreläsningar och referenstagning. Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2021-05-25. Ansökan ska innehålla följande dokument som lämnas in elektroniskt:  

 • personligt brev, inklusive kontaktuppgifter och motivering till varför du söker anställningen
 • redogörelse för pedagogisk verksamhet och erfarenheter av utvecklingsarbete
 • kort redogörelse för dina viktigaste pedagogiska utgångspunkter, samt exempel på hur du har realiserat dessa i din pedagogiska verksamhet (max 1 A4)
 • meritförteckning, dvs en lista över utbildningar, anställningar och relevanta uppdrag
 • relevanta examensbevis, betyg och intyg
 • dokumentation av övrig verksamhet som åberopas i ansökan 
 • kontaktuppgifter till två referenspersoner 

Närmare upplysningar lämnas av prefekt Ewa Bergqvist, 090-786 94 76, ewa.bergqvist@umu.se, eller biträdande prefekt Lotta Vingsle, lotta.vingsle@umu.se, 090-786 80 50.

Välkommen med din ansökan! 

Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD) arbetar idag ungefär 45 anställda och verksamheten är stark inom både utbildning, forskarutbildning och forskning. Utbildningen ligger framförallt inom lärarutbildning mot matematik, naturvetenskapliga ämnen, teknik och utbildningsvetenskaplig kärna. Forskningen och forskarutbildningen ligger inom naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik samt pedagogiskt arbete och det finns en aktiv seminariekultur. Lärarutbildning och utbildningsvetenskaplig forskning utförs också på många andra institutioner vid universitetet och detta organiseras och stöds av Lärarhögskolan. NMD har ljusa och nyrenoverade lokaler som ligger centralt på campus. Vi som jobbar på institutionen tycker att det är viktigt att arbeta för en god arbetsmiljö och sammanhållning. Läs mer om institutionen här.

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2021-08-16
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 20-30%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-585-21
Kontakt
 • Ewa Bergqvist, 090-7869476
 • Lotta Vingsle, 090-7868050
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-05-04
Sista ansökningsdag 2021-05-25

返回职位空缺页面