Umeå universitet, Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 35 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för matematik och matematisk statistik bedriver forskning inom beräkningsmatematik, diskret matematik, matematisk modellering och analys samt matematisk statistik. Vår undervisning bedrivs på alla nivåer och omfattar matematik, matematisk statistik samt beräkningsvetenskap. Bland våra samarbetspartners finns internationella forskargrupper, akademiska institutioner, offentliga organisationer och företag.

Institutionen för matematik och matematisk statistik utlyser en anställning som doktorand i matematisk statistik med fokus på samspel mellan optimering och maskininlärning. Anställningen omfattar 4 års forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Sista ansökningsdag är 2021-06-15.

Projektbeskrivning och arbetsuppgifter
Samspelet mellan optimering och maskininlärning är hörnstenen i många viktiga framsteg inom slutledningssystem och artificiell intelligens under det senaste decenniet. De allra flesta maskininlärningsapplikationer modelleras och löses som ett optimeringsproblem. Maskininlärning kräver utveckling av nya optimeringsmetoder för att tillgodose ökande komplexitet i modelleringar tillsammans med enorma mängder data. I motsats till det traditionella black-box-optimeringsramverket är en helhetsbild av modellering och optimering central för dessa nya algoritmer. Huvudsyftet med detta doktorandprojekt är att utveckla nya grundsatser och algoritmer för att utöka de praktiska och teoretiska gränserna för optimering och maskininlärning. Detta projekt utforskar stokastisk approximation och randomiserad linjär algebra för att introducera nya metoder som är effektiva för högdimensionella problem, samt potentiellt utforska deras tillämpningar inom statistisk inlärning, djupa neurala nätverk och förstärkningsinlärning. Projektet är en del av WASP AI/MLX (https://wasp-sweden.org).

Kvalifikationer
Doktoranden kommer antingen antas i forskarutbildningsämnet matematisk statistik eller i forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap med inriktning matematisk statistik.

Grundläggande behörighet
För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 hp varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer.

Särskild behörighet
För forskarutbildningsämnet matematisk statistik krävs att den sökande har minst 60 hp inom ämnesområdena matematisk statistik, statistik och matematik varav minst 15 hp på avancerad nivå. För forskarutbildningsämnet beräkningsvetenskap krävs att den sökande har minst 90 hp i beräkningsvetenskapliga kurser (såsom datavetenskap, matematik och matematisk statistik) varav minst 30 hp på avancerad nivå. Behörig är även den som på annat sätt inom eller utom landet  förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Utmärkta kunskaper i programmering (företrädesvis MatLab eller Python) krävs. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift krävs. Dokumenterade kunskaper och erfarenheter i optimering och maskininlärning är meriterande. Du förväntas att ta en aktiv roll i utveckling av doktorandprojektet och i arbete på institutionen, samt ha en vetenskaplig och resultatinriktad strategi till ditt arbete. Du bör därför ha en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är strukturerad, flexibel och lösningsorienterad. Bedömningar av de behöriga sökande grundar sig på den sökandes kvalifikationer och förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Om anställningen
Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. Deltagande i WASP forskarskola ingår i studierna. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till motsvarande fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning. Tillträde hösten 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan görs via vårt rekryteringssystem senast 15 juni 2021. Logga in och sök via knappen längst ner på sidan. Ansökan ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska eller svenska:

  • Personligt brev med kort beskrivning av dina kvalifikationer och forskningsintressen. Motivera varför du söker denna anställning samt beskriv hur dina kvalifikationer och meriter är relevanta för anställningen;
  • Curriculum vitae;
  • Styrkta examensbevis eller motsvarande, inklusive dokumentation av genomförda akademiska kurser, erhållna betyg, och ev. andra intyg;
  • Uppsatser och publikationer med relevans för anställningen ska bifogas i de fall det finns sådana;
  • Kontaktinformation till minst två referenspersoner.

Institutionen värdesätter de kvaliteter som en jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi ser därför gärna kvinnor som sökande till befattningen. Enligt Högskoleförordningen (12 kap, 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas.

Mer information
Ytterligare information ges av professor Jun Yu, jun.yu@umu.se alternativt prefekt Åke Brännström, ake.brannstrom@umu.se

Mer om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Hösten 2021 eller enlig överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-568-21
Kontakt
  • Jun Yu, professor, 090-7865127, jun.yu@umu.se
  • Åke Brännström, prefekt, 090-7867862. ake.brannstrom@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2021-04-13
Sista ansökningsdag 2021-06-15

返回职位空缺页面