Handelshögskolan vid Umeå universitet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Enheten för nationalekonomi vid Handelshögskolan söker en doktorand i nationalekonomi med inriktning mot tillämpad arbetsmarknadsekonomi. Anställningen är en del av ett samarbete mellan Företagsforskarskolan i Umeå (https://www.umu.se/en/research/doctoral-studies/forskarskolor/industrial-doctoral-school-for-research-and-innovation/), Enheten för nationalekonomi (USBE) och Försvarsmakten. Forskningsprojektet är inriktat mot arbetsmarknadsutfall för militära veteraner med erfarenhet av utlandstjänstgöring och i vissa fall extrema miljöer och stridssituationer. Välkommen med din ansökan senast 2021-01-15.

Forskningsmiljö
Enheten för nationalekonomi har cirka 30 anställda och undervisar cirka 240 studenter per år. De dominerande forskningsområdena vid enheten är offentlig ekonomi och miljöekonomi. Andra aktiva forskningsområden inkluderar välfärdsekonomi, beteendeekonomi, arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi, hälsoekonomi och ekonometri.

För närvarande finns det sju professorer och fem docenter som är verksamma vid enheten, vilket ger unga forskare utmärkta möjligheter till handledning och personlig utveckling. Enheten kännetecknas av öppenhet och ett positivt samarbetsklimat, och doktorander är helt integrerade i enhetens verksamhet.

Arbetsuppgifter
Du förväntas arbeta självständigt med dina studier men också samarbeta med forskargruppens övriga medlemmar samt delta i seminarier och annan institutionsverksamhet. Innehållet gällande kurspoäng, avhandlingsarbete, seminariedeltagande, etc. finns reglerat i den allmänna studieplanen. Du förväntas också delta i Företagsforskarskolans aktiviteter.

Behörighet och urval till forskarutbildning

 • Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • Särskild behörighet för antagning till forskarutbildning i nationalekonomi kräver godkända kurser inom nationalekonomi omfattande minst 90 högskolepoäng.
 • De viktigaste bedömningsgrunderna är vetenskaplig kompetens (baserad på exempelvis tidigare uppsatser och examensarbeten), lämplighet för den aktuella inriktningen, förmåga att arbeta i grupp och att självständigt genomföra arbetsuppgifter.
 • Sökande förutsätts ha god förmåga att hantera det svenska och engelska språket både muntligt och skriftligt.
 • Sökande med examen från ett icke-svenskt universitet uppmuntras att redovisa sina resultat från GMAT (eller GRE) och TOEFL-testen om sådana finns tillgängliga.
 • Dokumenterade kunskaper i relevant kvantitativ metod (främst matematik och ekonometri) är meriterande.
 • Dokumenterad och relevant erfarenhet av arbetsmarknadsstudier av militär personal är meriterande.
 • Kunskap om Försvarsmaktens personalförsörjning är meriterande.

Ansökan
En fullständig ansökan skall innehålla:

 • Personligt brev med redogörelse för forskningsintresse och motivation till att söka forskarutbildningen (max 2 sidor)
 • Curriculum vitae
 • Kortfattad forskningsplan (max 2 sidor) som innefattar en beskrivning av forskningsområdet och det egna bidraget till det arbetsmarknadsekonomiska området. Forskningsplanen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet.
 • Kopior av betyg och examensbevis
 • Kopior på uppsatser/examensarbeten och dokumentation av eventuell annan relevant vetenskaplig erfarenhet.
 • Namn och kontaktuppgifter på två referenser.

Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska (helst). Du ansöker via universitetets e-rekryteringssystem senast 2021-01-15. Handelshögskolan eftersträvar en jämn könsfördelning och vi välkomnar särskilt kvinnliga sökande.

Övrig information
Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års heltidsstudier. Institutionstjänstgöring (undervisning och/eller administrativt arbete) motsvarande 20 procent av heltid kan förekomma. Utbildningstiden förlängs då med motsvarande tid.

Arbetstiden tillbringas i Umeå. Information om forskarutbildningen i nationalekonomi, inklusive dess allmänna studieplan hittar du här: www.usbe.umu.se/enheter/econ/utbildning/utbildning-paforskarniva/.

Närmare upplysningar lämnas av Professor Gauthier Lanot, gauthier.lanot@umu.se.

Mer om Handelshögskolan
Som en internationellt respekterad, nationellt inflytelserik och regionalt förankrad del av Umeå universitet bidrar Handelshögskolan till samhällsutvecklingen genom utbildning och forskning av hög internationell standard.

I samspel med vårt omgivande samhälle bedriver vi utbildning och forskning som bidrar till individers förståelse, förmåga och ansvarstagande vad gäller samhällets utmaningar och betydelsen av hållbar utveckling. Vi är AACSB-ackrediterade och hållbarhetscertifierade enligt miljöledningsstandarden ISO14001.

Vi utbildar ansvarfulla individer som med insikter i samhällets utmaningar, oavsett sin framtida yrkesroll, kan göra skillnad på såväl lokal som global nivå. Det gör vi genom att integrera lärande om och för hållbar utveckling i våra utbildningar. Forskningsmiljön medger både bredd och djup på ett sätt som uppmuntrar till initiering av nya forskningsområden samtidigt som etablerade områden upprätthålls och utvecklas.

Vi är ca 140 anställda fördelat mellan vårt kansli och våra enheter för företagsekonomi, nationalekonomi och statistik. Ca 3300 studenter passerar årligen våra kurser och program. Vi bedriver utbildning från grund- till forskarutbildningsnivå i företagsekonomi, nationalekonomi och statistik.

Enheten för nationalekonomi har ca 30 anställda. Vi bedriver forskning inom bland annat arbetsmarknad, offentlig ekonomi, miljö- och naturresursekonomi och ekonometri.

Läs mer om Handelshögskolan här: www.umu.se/handelshogskolan/

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 mars eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1789-20
Kontakt
 • Gauthier Lanot, forskningsansvarig, +46 (0)90-786 9919, gauthier.lanot@umu.se
Facklig företrädare
 • SACO, 090-786 53 65
 • SEKO, 090-786 52 96
 • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2020-12-21
Sista ansökningsdag 2021-01-15

返回职位空缺页面