Umeå universitet, Humanistisk fakultet

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 34 000 studenter och 4 000 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.


Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.

Institutionen för idé- och samhällsstudier, vid Umeå universitets humanistiska fakultet, bedriver utbildning och forskning inom ämnesområdena arkeologi, filosofi, historia, idéhistoria, religionsvetenskap och teologi. Inom religionsvetenskap och teologi ges utbildningar och examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Utöver fristående kurser i religionsvetenskap och teologi ansvarar institutionen för utbildning av ämneslärare i religion och för teologprogrammet. Ytterligare information om institutionen och religionsvetenskap finns på www.idesam.umu.se.

Institutionen för idé- och samhällsstudier söker en vikarierande universitetslektor i religionsvetenskap med inriktning mot islam, 80%.

Beskrivning av arbetsuppgifter
I anställningen ingår 64% undervisning/administration och 16% kompetensutveckling. Undervisningens inriktning är huvudsakligen kurser på grundnivå och avancerad nivå inom religionsvetenskap. Fokus ligger på kurser om religion och samhälle och islam, både inom fristående kurser och inom lärarutbildningen i religionsvetenskap samt på kurser i religion och icke våld på avancerad nivå. I undervisningen ingår också medverkan på grundkurs i hinduism och buddism, samt viss uppsatshandledning. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.  

Behörighet
Behörig att anställas är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen i religionsvetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. 

För att vara behörig för anställningen krävs förmåga att undervisa på svenska. 

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunderna för urvalet är: vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom området religionsvetenskap med inriktning mot islam, erfarenhet av administrativ verksamhet, utvecklingsarbete och ledningsuppdrag, god samarbetsförmåga samt samverkan med omgivande samhälle. 

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

·       bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
·       originalitet i forskningen
·       produktivitet
·       bidrag till det internationella vetenskapssamhället
·       uppdrag inom vetenskapssamhället
·       förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
·       samverkan med omgivande samhälle

Den pedagogiska skickligheten vid anställning som universitetslektor ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterier vid bedömningen är:

·       förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
·       förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
·       erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
·       medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
·       ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna
Särskild vikt ska tillmätas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Vid en sammanvägning mellan dessa två bedömningsgrunder ska de tillmätas lika stor vikt. Därutöver ska avseende fästas vid övriga bedömningsgrunder. 

Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska särskild vikt fästas vid forskningsskicklighet inom det religionsvetenskapliga området islamologi. 

Särskilt meriterande vid bedömningen av pedagogisk skicklighet är undervisningsskicklighet inom islamologi. 

Planering och genomförande av undervisning och examination sker till stor del i lärarlag. Det är därför viktigt att den sökande har god samarbetsförmåga. 

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns i Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet.

Ansökan
Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i Humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar om anställning och befordran.

Alla handlingar ska lämnas in i elektronisk form. Det är inte nödvändigt att lämna in någon projektplan för denna anställning.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2019-12-20.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat som omfattar 10 månader på  80%, med tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse. Arbetsorten för anställningen är Umeå.  För att genomföra undervisning, delta i planeringsmöten och fullgöra andra uppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro i miljön.

Umeå universitet tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. I ämnet religionsvetenskap finns för närvarande fler manliga lärare än kvinnliga och vi ser därför gärna kvinnliga sökande.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av ämneskoordinator  Elisabeth Raddock  (090-786 69 72, elisabeth.raddock@umu.se) eller prefekt Jonas Nilsson (090-7869990, jonas.nilsson@umu.se ).

För information om institutionen, se Institutionen för idé- och samhällsstudier.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Deltid
Tillträde 2020-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 80%
Ort Umeå
Län Västerbottens län
Land Sverige
Referensnummer AN 2.2.1-1651-19
Kontakt
  • Jonas Nilsson, prefekt, 090-786 99 90, jonas.nilsson@umu.se
  • Elisabeth Raddock, ämneskoordinator , 090-786 69 72, elisabeth.raddock@umu.se
Facklig företrädare
  • SACO, 090-786 53 65
  • SEKO, 090-786 52 96
  • ST, 090-786 54 31
Publicerat 2019-11-14
Sista ansökningsdag 2019-12-20

返回职位空缺页面